Brancheforeningen Danske Byggecentre holdt torsdag 2. februar 2017 sin årlige generalforsamling

 En enkelt udskiftning i bestyrelsen og fortsat fokus på rekruttering af talenter til branchens uddannelser.

Torsdag den 2. februar 2017 holdt Danske Byggecentre sin årlige generalforsamling. Det blev til en enkelt udskiftning i bestyrelsen, hvor tømmerhandler Michael Buhl fra XL-BYG C F Køge gik ud og blev afløst af Britta K. Stenholt, som er CEO (interim) i STARK. Hun har været suppleant i bestyrelsen siden 2014. Michael Buhl har været med i bestyrelsen siden 2007. Formand for Danske Byggecentre, Poul Erik Grønfeldt, fra XL-BYG Grønfeldt A/S, sagde i afskedstalen:

Efter 10 år finder du, at du har gjort din pligt for foreningen og at det er tid at lade nye kræfter komme til.  Det kan jeg ikke bebrejde dig. Du har gjort en stor, engageret og gennemført professionel indsats i vor forening – for det er vi dig stor tak skyldig. Du er tømmerhandler med stort T – du kender vort fag og vor metier ud og ind. Hvad du ikke ved om træ og tømmer er ikke værd at vide. Du er også en dygtig, energisk og visionær forretningsmand. Under din ledelse har C F Køge udviklet sig markant og positivt.

Byggecentrene har stadig udfordringer med at rekruttere nye elever til branchens uddannelser. Derfor er der de seneste to år taget en række initiativer for at gøre de mange spændende og attraktive karrieremuligheder mere kendte blandt unge mennesker. Dette arbejde vil blive videreført i 2017.

For yderligere information, kontakt
Adm. direktør for Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen, pt@bdb.dk tlf. 45 80 78 77