Helle Thorning Schmidt har løftet sløret for en række vækstinitiativer, der skal sikre vækst og beskæftigelse i yderområderne. Det er et skridt på vejen, men umiddelbart virker det en anelse magert, og noget er genbrug. Men Brancheforeningen Danske Byggecentre bifalder, at regeringen endelig anerkender, at der skal reelt fokus på udkantsproblematikken.

Hurtigere sagsbehandling af byggesager og en mindre rigid planlov er umiddelbart blandt de mest opløftende initiativer i regeringens kommende vækstpakke. Begge dele har hidtil været en bremseklods for særligt små- og mellemstore håndværksvirksomheder, der er druknet i bureaukrati, lange svartider og rigide regler.

– Det er meget opløftende, hvis der reelt sker forbedringer på disse områder, for det har været en evig kilde til frustration for vores medlemmers kunder – og i sidste ende også for vores medlemmer – fordi kommunernes sagsbehandling i dag efterlader meget at ønske. Dels fordi behandlingstiden generelt er utrolig lang, dels fordi der ikke synes at være klare retningslinjer for behandlingen af sagerne på tværs af kommunerne og endelig svinger priserne på tværs af kommunerne helt uacceptabelt meget, siger adm. direktør hos Brancheforeningen Danske Byggecentre, Palle Thomsen.

Noget magert
Selvom vækstpakken angiveligt rummer 50 initiativer, er det alligevel ganske magert, hvad der kan komme ud af dem. Eksempelvis vil regeringen gøre det nemmere at købe helårsboliger og bruge dem som fritidshuse, og mere fokus på at skabe en bedre digital infrastruktur i yderområderne. Men ingen konkrete forslag om eksempelvis at flytte statslige arbejdspladser væk fra de største byer, eller forslag der kan stimulere det private forbrug i væsentlig grad.

– Selvom vi bifalder, at regeringen endelig anerkender problematikken med Udkantsdanmark med mere end ord, er det svært at se, at de faktisk forsøger at gribe fat om problemets rod – nemlig at udkantsområderne bløder yngre højtuddannede indbyggere, der er et ethvert samfunds udviklingspotentiale. Jeg tror, at hvis vi skal vende udviklingen, bliver staten nødt til at kigge mere fokuseret på, hvordan staten via sine investeringer kan fastholde og udvikle spændende og højtlønnede job i disse områder, siger Palle Thomsen.

Lønnen, uddannelsesniveauet og boligpriserne falder
Når både regeringen og Venstre er begyndt at interessere sig for Udkantsdanmark, er det med god grund. Udviklingen er ganske problematisk.

Faktisk er det kun alderen, der vokser uden for København. Ifølge tal fra Danmarks Statistik udgør aldersgruppen 65 til 94 årige cirka 26 % af befolkningen i Nordjylland. Til sammenligning udgør den 16 % i Hovedstaden. Den årlige gennemsnitsløn i Region Syddanmark er 50.000 kr. lavere end i Nordsjælland. Til gengæld er kvadratmeterprisen 11.000 kr. lavere, og tiden det tager, at sælge de billige kvadratmeter er næsten 100 dage længere end i Hovedstaden.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk