Pressemeddelelse

Hos Danske Byggecentre har vi ventet spændt på afslutningen af finanslovsforhandlingerne, og vi glæder os over bevarelsen af håndværkerfradraget. Regeringens støttepartier var udtalte i deres ønske om at afskaffe den, men det lykkedes Socialdemokratiet at stå fast for fradraget, der øger værdien af den danske boligmasse og driver den grønne omstilling.

Regeringen har sat et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen med 70%. Hvis det mål skal realiseres, er det vigtig at politikerne kigger mod byggebranchen og det enorme potentiale der gemmer sig, og her er håndværkerfradraget svær at komme uden om. Det er ingen hemmelighed, at håndværkerfradraget er en kæmpe drivkraft for den grønne omstilling, og skatteministeriets tal viser da også, at 75,1% af fradraget gik til grønne håndværksydelser.

”Når snakken falder på, hvad vi som samfund skal gøre for at reducere CO2-udledningen, så bliver det ofte ved varm luft. Håndværkerfradraget er et konkret tiltag, der både hjælper med at reducere CO2-udledningen, men også giver almindelige danskere muligheden for at forbedre og øge værdien af deres hjem. Derfor er jeg utrolig lettet over at håndværkerfradraget fortsat er at finde på finansloven”, udtaler adm. direktør Palle Thomsen.

Godt med bedre uddannelser
Den nye finanslovsaftale sætter endelig en stopper for det omprioriteringsbidrag, der årligt har taget penge fra uddannelsesinstitutionerne. I Danske Byggecentre er vi glade for afskaffelsen af omprioriteringsbidraget og glæder os over, at erhvervsskolerne i de næste år kan se frem til øget bevilling.

Den danske byggebranche mangler arbejdskraft, det er derfor utrolig vigtigt, at niveauet af erhvervsuddannelser hæves så flere personer vælger og færdiggør uddannelserne. ”Jeg håber, at de øgede bevillinger til erhvervsskolerne, vil øge den faglige stolthed og får flere unge til at søge ind på uddannelserne. Arbejdsmarkedet mangler faglærte, så det er på høje tid, at omprioriteringsbidraget blev afskaffet”, siger adm. direktør Palle Thomsen.

Hold fokus på grønne løsninger
Regeringen og forligspartierne kalder finansloven for ”den grønneste finanslov meget længe”. I Danske Byggecentre anerkender vi tiltagene men minder om, at det grønne fokus gerne skulle fortsætte til forhandlingerne om klimahandlingsplanen.

Her så vi gerne, at regeringen kom på banen med tiltag der reducerer CO2-udledningen i byggebranchen, og gerne hvor det virkelig batter – nemlig i den indlejrede energi i byggematerialerne.

”I dag er energiforbruget i nybyggerier så lavt, at energiforbruget og klimabelastningen fra byggematerialer oftest er større end fra driften af bygningen i hele dens levetid. Der er derfor brug for en styrket indsats mod indlejret energi i byggematerialer, hvis vi som sektor for alvor skal bidrage til den grønne omstilling i vores samfund”, udtaler adm. direktør Palle Thomsen.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk