Trælasthandlerunionen – TUN bliver til Brancheforeningen Danske Byggecentre.

Det blev tilbage i marts 2013 indstillet til TUNs bestyrelse, at Trælasthandlerunionen – TUN burde skifte navn til Brancheforeningen Danske Byggecentre. Indstillingen til bestyrelsen kom i forbindelse med planlægningen af en landsdækkende imagekampagne, som skal rulle henover TV skærmene i sommeren og efteråret 2013.

Gennem længere tid har byggecentre haft en imageproblematik. Faktisk har kendskabet til branchen være stort set ikke eksisterende. En analyse foretaget blandt unge i og udenfor branchen har vist, at der er stor forskel på opfattelsen af, hvad et job i branchen betyder og hvilke muligheder, der ligger i branchen.

Imagekampagnen vil kommunikere budskaber ud, som vil afmystificere arbejdsgangen i de danske byggecentre. Kampagnen vil sætte fokus på den værditilvækst byggecentrerne bidrager med, i både større og mindre byggeprojekter.

– Navneændringen er et helt naturligt valg, når nu vi skal ud og reprofilere branchen, så jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan kalde os Danske Byggecentre. Der er dog ingen tvivl om, at det er lidt vemodigt, at sige farvel til brancheforeningens navn igennem mere end 50 år, siger adm. direktør Palle Thomsen, Brancheforeningen Danske Byggecentre.

Der arbejdes på højtryk for at få sat alt i stilling til kampagnen som skydes i gang i dag. Udover selve kampagnen vil der også ske en del ændringer i forhold til den daglige gang i brancheforeningen. Hjemmesider, mailsignatur, brevpapir medmere vil i løbet af i dag blive ændret, så den ligger i tråd med kampagnen.

– Vi har gennemført et større stykke arbejde, og ændret mange ting i organisationen. I dag lancerer vi bl.a. 2 nye hjemmesider www.danskebyggecentre.dk der er kampagnehjemmesiden og www.danskebyggecentre.org der i den nærmeste fremtid vil være Danske Byggecentres officielle hjemmeside. I forbindelse med kampagnen vil vi løbende udsende materiale, informationer og opfordringer, der vil involvere vores medlemmer i større eller mindre omfang. Jeg ser meget frem til arbejdet og ikke mindst den storstilede imagekampagne, afslutter adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.