Miljøstyrelsen er i fuld gang med at forebygge virkningerne af, at nogle medarbejdere ikke vil kunne følge med til Odense. Blandt andet på pesticid- og biocidområdet, som på det seneste har været omtalt i medierne.

I den seneste tid har der været fokus på konsekvenserne af Miljøstyrelsens flytning til Odense. Flere historier i medierne har taget udgangspunkt i en liste, hvor styrelsen beskriver en række udfordringer og worst case scenarier.

Listen handler om de udfordringer, som kan tænkes at opstå på en række områder som følge af opsigelser i fagenhederne. Samtidig beskrives de tiltag, Miljøstyrelsen har sat i søen for at håndtere afgangen af medarbejdere. DR har på baggrund af listen bl.a. bragt historier om, at Danmark mister indflydelse på biocid- og pesticidområdet på EU-plan, og der har været rejst bekymring for, at ikke-godkendte midler vil blive indført på det danske marked.

Der er dog ikke grund til bekymring på nuværende tidspunkt, lyder det fra Miljøstyrelsens ledelse. Listen, som danner grundlag for bekymringerne, er nemlig blot et udtryk for rettidig omhu og afspejler ikke den situation, som styrelsen rent faktisk befinder sig i.

– Det er vigtigt at understrege, at listen handler om worst case scenarier, og vi er på nuværende tidspunkt ikke ramt af tab af ekspertise i det omfang, som listen beskriver. Vi kan samtidig garantere, at der ikke på lovlig vis kommer pesticider på det danske marked, som ikke er vurderede i Miljøstyrelsen og godkendte. Det kan dog blive nødvendigt at prioritere i vores indsatser, og vi kan ikke udelukke længere sagsbehandlingstider i en periode, siger vicedirektør Mads Leth-Petersen.

Siden flytningen blev udmeldt, har Miljøstyrelsen både arbejdet målrettet på at fastholde de nuværende ansatte og samtidig rekruttere nye medarbejdere til Odense. Senest blev ca. 70 stillinger slået op i marts, og siden da er hele 1.500 ansøgninger havnet i Miljøstyrelsens indbakke.

– Vi er i fuld gang med at rekruttere nye medarbejdere, som bliver oplært af de nuværende fagspecialister i styrelsen. Der er tale om et komplekst fagområde, men heldigvis er der mange ansatte, som flytter med til Odense, ligesom at vi stadig kan trække på de kompetencer, som er blevet overført til departementet, siger Mads Leth-Petersen.

Efter planen skal Miljøstyrelsen være på plads i de nye lokaler på Tolderlundsvej i Odense den 1. januar 2019.

 

Kilde: Miljøstyrelsen