Dampspærreguiden er udarbejdet af Videncenter for energibesparelser i bygninger. Guiden samler de ofte stillede spørgsmål om dampspærren og giver konkret vejledning.

Guiden dækker alene bygninger, der bruges som boliger.

Læs mere her.

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger