I dag kan man finde et stigende antal dampspærrer på det danske marked, der er produceret af genanvendt polyethylen (PE), og der har været bekymringer for, hvorvidt de har samme kvalitet som dampspærrer af ren PE.

“Fremadrettet kan dampspærre af genanvendeligt PE være med til at understøtte den bæredygtige omstilling af byggeriet, derfor er det vigtigt at have ordentlig dokumentation for, at kvaliteten er i orden –vores undersøgelse har ikke kunnet påvise, at der generelt er forskel i egenskaber af dampspærre, alene ud fra om produkterne er produceret af ren eller genanvendt PE”, fastslår Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, BUILD AAU.

I den nye forskningsrapport fra BUILD (tidligere SBi), Aalborg Universitet, Materialeegenskaber – Test af polyethylenmembraners egenskaber før og efter accelereret ældning, undersøges levetiden for 9 af de hyppigst anvendte dampspærrer af PE på det danske marked. De 9 forskellige dampspærrer, der er undersøgt i rapporten, er produceret af henholdsvis genanvendeligt PE, ren PE og en kombination af ren og genanvendt PE. Herunder undersøges tapede samlinger tilhørende de enkelte dampspærresystemer og samlinger klæbet med mellemlæg af bånd af butyl.

Læs rapporten her.

“Vores undersøgelser viser, at det godt kan lade sig gøre at sortere, oprense og vaske indsamlet PE og tilsætte forskellige konserveringsmidler, så der opnås egenskaber for den producerede dampspærremembran, som svarer til dampspærremembraner af ren PE”, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, BUILD AAU.

Vigtige resultater fra rapporten:

• Undersøgelsen har, med de anvendte metoder, ikke kunnet påvise, at der generelt er forskel i egenskaber af dampspærremembraner, alene ud fra om produkterne er produceret af ren eller genanvendt PE.

• Undersøgelsen viser, at tapede samlinger er et svagt punkt, men dette bør undersøges nærmere.

• Oprensning af det indsamlede PE har stor betydning for kvaliteten ved produktion af dampspærre af genbrugsplast.

“Oprensning af det indsamlede genanvendelige PE skal producenterne være mere opmærksomme på ved produktionen af dampspærremembraner. Hvis ikke oprensningen er tilstrækkelig god, vil der være restmateriale i dampspærremembranen, der kan skabe svagheder og i værste fald huller. Vores gennemgang af dampspærremembranerne viste, at det er en udfordring for enkelte producenter”, siger Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, BUILD, AAU.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem BUILD, AAU, Danmarks Tekniske Universitet, Teknologisk Institut, Nationalmuseet og BYG-ERFA med økonomisk støtte fra Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og Grundejernes Investeringsfond.

Yderligere information om rapporten:
Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, +45 2360 5697, tvr@build.aau.dk