Circular Build Forum er Danmarks nye årlige kongres for organisationer, virksomheder, myndigheder og enkeltpersoner, som arbejder for byggeriets bæredygtige udvikling.

Cirkulær økonomi i byggebranchen er præget af mange aktører. Fortsat udvikling kræver et tæt samarbejde på tværs af branchen, en fælles forståelse for sammenhænge, gode rammebetingelser og tilpasset lovgivning.

Circular Build Forum skal styrke netværk inden for cirkulær økonomi i byggeriet ved at understøtte videndeling og erfaringsudveksling og tværgående løsninger. Kongressen skal bidrage til at finde effektive, velafbalancerede og fremtidsorienterede løsninger til:

 • At etablere et velfungerende marked for handel med brugte byggematerialer og elementer
 • At bygge med ”design by disassembly” in mente, så byggematerialer og -elementer nemmere genbruges
 • At finde balancen mellem genbrug, genanvendelse og afbrænding/deponi for ”byggeaffald”
 • At udforske forskellige typer af forretningsmodeller som tilgodeser byggeri og renovering i højeste kvalitet, og dermed sikrer et byggeris mangeårige anvendelse
 • At finde balancen mellem arbejdsmiljøhensyn og selektiv nedrivning

Deltagerne får mulighed for at:

 • Videreudvikle faglighed indenfor bæredygtigt byggeri
 • Styrke CSR-aktiviteter
 • Blive præsenteret for praktiske løsninger på tværs af værdikæden og på tværs af fagskel
 • Dele egne erfaringer med cirkulær økonomi og professionel tilgang til bæredygtigt design
 • Få redskaber til at tydeliggøre jeres formidlingsindsats
 • Inspiration til understøttelse af grønne brandingaktiviteter
 • Møde ligesindede med samme faglige interesse for bæredygtighedsagendaen i byggeriet
 • Blive rustet til en fremtid med et højt forretningsmæssigt fokus på bæredygtighed og med afsat i et cirkulært mindset.

Første udgave af kongressen gennemføres i HUSET Middelfart den 18. – 19. august 2021. Kongressen består af faglige sessioner i større forsamlinger og dertilhørende workshops og interaktive præsentationer.

Du kan læse mere og tilmelde dig her.