Klar udmelding med ny politisk aftale – træbiomasse skal komme fra bæredygtige skov! En bred politisk aftale sikrer nu, at skovene får en central rolle i omstillingen fra fossile brændstoffer. Næsten halvdelen af de danske skove er drevet bæredygtigt efter PEFC systemet, og PEFC står klar til at understøtte, at endnu mere træ også i fremtiden kan indgå i omstilling til gavn for klimaet.

Dansk skovbrug leveringsdygtig

Det er med stor glæde, at bæredygtigt træbiomasse bliver sat øverst på den politiske dagsorden, og at der er enighed om, at certificering er fremtiden. Certificeret bæredygtigt skovbrug sikrer balancen mellem sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn. Skovene skal bruges til gavn for klimaet, men det skal ske med respekt for skovens dyre- og planteliv. I Danmark er skovene leveringsdygtige af både bæredygtighed og træ. De mange certificerede skove og virksomheder står klar til også at forsyne energibranchen.

“De sidste 20 år har flere skovejere frivilligt valgt at blive PEFC-certificeret, og det er glædeligt at se, at træet bliver sendt videre i værdikæden igennem certificerede virksomheder. Det sikrer dokumentationen af blandt andet bæredygtig træbiomasse til det danske marked”, fortæller Morten Thorøe, PEFC Danmark.

Naturstyrelsen har det største certificerede areal i Danmark med omkring 200.000 hektar skov, men de mindste skovejere kan også være med. Private skovejere med skove på under 5 hektar er også PEFC-certificeret og leveringsdygtige af bæredygtig træbiomasse. At både små som store skovejere kan bidrage er vigtigt, hvis træbiomasse skal bidrage til en grøn omstilling.

Bæredygtig biomasse betyder mere bæredygtigt træ på markedet

Krav til træbiomasse vil på sigt øge udbuddet af PEFC-certificeret træ i Danmark, ved at flere skovejere vælger at blive certificeret for at kunne afsætte træ til energisektoren. Den politiske aftale kan ende med at bidrage til, at en lang række andre træindustrier får et øget udbud af PEFC-certificeret træ.

“Selvom bæredygtig biomasse er et restprodukt fra skovbruget, så vil kravet om certificeret træ betyde, at der kommer mere bæredygtigt træ på marked til gavn for klimaet og vores danske natur. En skovejer, der bliver PEFC-certificeret, kan levere bæredygtig træbiomasse og samtidig forsyne resten af træindustrien med lokalt dansk træ”, tilføjer PEFC Danmarks formand, adm. dir. Palle Thomsen.

“Udbuddet af bæredygtigt træ skal desuden også øges i fremtiden – ikke kun med flere skovejere, men også ved at inkludere flere områder end skoven”, siger Morten Thorøe og fortsætter.

“PEFC stopper nemlig ikke ved skoven. PEFC er ved at udvikle en standard, der skal favne de træer, som er uden for skoven. Det handler om at bevare og udvikle naturen de steder, hvor der er træer, men ikke skov. Vi må arbejde på at inkludere mere end bare skoven, fordi biodiversitet skal øges alle steder”, konkluderer han.

Læs mere om regerings nye aftale her.

For yderlig information kontakt:

Formand for PEFC Danmark Palle Thomsen, pt@pefc.dk, telefon: 45 80 78 77

Sekretariatsleder i PEFC Danmark Morten Thorøe, mt@pefc.dk, Telefon: 60 60 56 49.