Home/Nyhedsarkiv

Artikler på forsiden

650 mio. kr. er nu fordelt, så flere danskere kan få grøn varme

Nu kommer yderligere 650 millioner kroner fra finansloven 2021 ud og arbejde for at sikre danskerne grøn varme. Det følger af en politisk aftale mellem regeringen og partierne bag Finansloven om fordeling af midlerne, der betyder, at 70,5 procent af det samlede beløb, der er afsat til tilskud til grøn varme, skal gå til varmepumper, mens 29,5 procent skal gå til fjernvarme. Regeringen, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet har indgået en politisk aftale om fordelingen af midlerne til grøn varme fra finansloven 2021. Aftalen medfører, at af de i alt 4,13 mia. kr., der indtil videre er afsat til grøn varme, skal ca. 2,8 mia. kr. gå til varmepumpekonverteringer og energirenoveringer, 745 mio. kr. skal gå til fjernvarmekonverteringer og 595 mio. kr. skal gå til afkobling fra gassystemet. Med finansloven 2021 fik den såkaldte Bygningspulje til bl.a. varmepumper tilført yderligere 300 mio. kr. og med den politiske aftale tilføres puljen yderligere 165 mio. kr. ”Danskernes varme skal være helt grøn. De danske boligejere har taget overvældende godt imod muligheden for at få tilskud til at udskifte deres olie- og gasfyr med elektriske varmepumper, eller til at lave energiforbedringer på deres bolig. Derfor er vi enige om at prioritere en markant del af det samlede beløb til varmepumper og har tilført yderligere 465 mio. kr. til Bygningspuljen frem mod 2024”, siger klimaminister Dan Jørgensen. For at nå den aftalte fordeling mellem individuel varme og fjernvarme, er den resterende del af de 650 mio. kr. til grøn varme på finansloven 2021 fordelt med 340 mio. kr. til udbygning af fjernvarmenettet. 125 mio. kr. skal gå til tilskud til afkobling fra gassystemet, mens 20 mio. kr. går til varmepumper på abonnement. ”Der, hvor det giver mening at etablere

Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) og nyudstedelse af certificeringsbekendtgørelsen

Begge udkast indeholder ændringer, der har til formål at fremme implementeringen af certificeringsordningen for brand og konstruktioner. Bolig- og Planstyrelsen har netop sendt ændringsforslag til BR18 og certificeringsbekendtgørelsen i høring. Ændringerne har blandt andet til formål at styrke implementeringen af certificeringsordningen for brand og konstruktioner. Ændringerne forventes at træde i kraft til sommer. Størstedelen af de forslåede ændringer er udviklet i tæt samarbejde med Taskforcen for implementering af certificeringsordningen for brand og konstruktioner. Taskforcen repræsenterer bl.a. bygherrer, rådgivere og kommuner og har til formål at kortlægge årsagerne til de udfordringer, der knytter sig til certificeringsordningen samt prioritere og igangsætte initiativer, der kan styrke ordningen. De foreslåede ændringer sker i henholdsvis certificeringsbekendtgørelsen som særligt retter sig mod krav til de certificerede brandrådgivere og statikere samt BR18, som særligt omfatter krav til byggeri og fastsætter sikkerhedsniveauet herfor. I certificeringsbekendtgørelsen forslås der blandt andet, at: certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal kunne opnås på basis af et komplekst projekt i konstruktionsklasse 2. projekter uden ibrugtagningstilladelse skal kunne danne grundlag for certificering, recertificering og årlig kontrol af den certificeredes virke. der ikke skal ske årlig kontrol af den certificeredes virke, hvis der ikke er indberettet et projekt, der har en sluterklæring det pågældende år. der gives mulighed for at opnå en ”certificering med begrænsning”, som alene giver adgang til at virke inden for et nærmere afgrænset område som fx altaner. en certificeret skal kunne skifte certificeringsorgan og certificeringsordning uden at skulle certificeres på ny. Desuden forslås en række præciseringer af bedømmelsesgrundlaget for certificering, recertificering og kontrol af den certificeredes virke. I BR18 forslås blandt andet: Udvidelse af konstruktionsklasse 1, så en række simplere byggerier på op til 150 m2 såsom shelters, bålhytter, pavilloner og andet mindre byggeri kan

Den nye aftale om genåbning får flere elever tilbage i erhvervsskolerne

Pressemeddelelse I går aftes indgik et bredt flertal i folketinget en ny aftale for genåbningen af Danmark. Her blev det bl.a. vedtaget at eleverne på erhvervsskolerne fra efter påske, kan vende tilbage til klasseværelset 50 procent af tiden. Det vækker glæde hos den adm. direktør i Danske Byggecentre Palle Thomsen. ”Det glæder mig, at eleverne på erhvervsskolerne nu endelig for lov til at møde til mere fysisk undervisning. Det er alt andet lige mere givende for eleverne på erhvervsskolerne at få praktisk erfaring i klasseværelset end via online undervisning”, udtaler Palle Thomsen. Den danske byggesektor mangler arbejdskraft og har ikke råd til at miste en årgang. Derfor er det godt, at eleverne nu kan se frem til mere undervisning i klasseværelset. ”Det er vigtigt, at eleverne får en god uddannelse med massere af praktisk erfaring. Branchen har i dag hårdt brug for mere kvalificeret arbejdskraft, så det er vigtigt, at næste generation er godt klædt på”, siger Palle Thomsen. Yderligere information: Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk    

Regeringen satser på vedvarende brint og går ind i europæisk samarbejde

Regeringen vil satse yderligere på vedvarende brint (PtX) og har derfor besluttet at gå ind i et europæisk storskalaprojekt på brintområdet. Det skal bidrage til at indfri klimamålsætningerne og styrke danske virksomheders eksportmuligheder. Selvom corona fylder det meste i hverdagen for tiden, er der fortsat behov for at accelerere den grønne omstilling yderligere. Derfor har regeringen besluttet at gå med i et europæisk samarbejde på området for vedvarende brint og har sat 77,6 mio. kr. af til at styrke udvikling af produktion og anvendelse af vedvarende brint på tværs af EU gennem deltagelse i et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse (IPCEI). At give rygvind til det område, skal være med til at udvikle grønne brændsler i sektorer, hvor det i dag ikke er muligt at elektrificere direkte f.eks. skibe, luftfart og industrielle processer. Erhvervsminister, Simon Kollerup: ”Danmark er beviset på at en grøn politik ikke står i modsætning til vækst og arbejdspladser. Tusindvis af danskere arbejder i dag med grønne teknologier, der ikke fandtes tidligere. Danmark er nu et grønt foregangsland, og den styrkeposition skal vi fastholde. Derfor er jeg glad for, at vi deltager i projektet om brint, så vi understøtter udviklingen og brugen af vedvarende brint som brændstof. Danske virksomheder har et enormt potentiale på området, og det skal vi understøtte, så vi forbliver blandt de bedste i Europa, får udviklet nye eksportmuligheder og samtidig hjælper med at indfri vores klimaambitioner." 23 lande på tværs af EU deltager i arbejdet med etableringen af IPCEI-projektet med Tyskland og Frankrig i spidsen. Klima-, Forsynings- og Energiminister, Dan Jørgensen: ”Vi når ikke i mål med den grønne omstilling i Europa, hvis ikke vi investerer i nye grønne teknologier og sætter gang i udviklingen af grønne brændstoffer

Bygningspuljen åbner op for grønne boligforbedringer den 7. april

Energistyrelsen åbner den 7. april kl. 10.00 for første runde af bygningspuljen. Her kan boligejere søge om tilskud til grønne boligforbedringer, der kan nedsætte deres energiforbrug og spare klimaet for CO2. I første ansøgningsrunde er der afsat 250 mio., og i alt er der afsat 675 mio. i 2021. Onsdag den 7. april kl. 10 åbner Energistyrelsen igen for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen til boligforbedringer, der sparer energi. Det kan f.eks. være efterisolering, nye vinduer eller at skifte opvarmningsform til varmepumpe. Vicedirektør i Energistyrelsen Stig Uffe Pedersen glæder sig til åbningen: ”Vi har set frem til at kunne fortælle om den næste runde af Bygningspuljen – ikke mindst åbningsdatoen. Jeg ved, at den er ventet af mange boligejere, der er ivrige efter at spare energi, CO2 og penge på varmeregningen med hjælp fra tilskudspuljen. Det er en fordel for både klimaet, samfundet og den enkelte boligejer, og vi ser frem til at støtte tusindvis af nye projekter,” siger Stig Uffe Pedersen. Flere runder og tilskud til flere Frem mod lanceringen af bygningspuljen 2021 har Energistyrelsen arbejdet på at forbedre ansøgningsportalen og vejledningsmaterialer. Formålet er at sikre, at alle ansøgere ved, hvad de kan få tilskud til, og hvilke informationer de skal have klar, når de går i gang med at søge tilskud. Det er samtidig besluttet, at der skal være flere årlige ansøgningsrunder, ligesom tilskudssatserne sættes lidt ned. ”Ændringerne betyder, at flere kan få tilskud, og at man ikke behøver vente et helt år med at søge igen, hvis man får afslag. Selvom tilskuddet er lidt lavere, er der stadig tale om et betydeligt tilskud. Jeg vil opfordre boligejere, der overvejer at søge tilskud, til at forberede ansøgningen godt. Det øger chancen for at

Coronakrisen rammer unges økonomi

2020 har været præget af coronakrise med tilhørende lukning af landet, og det har ramt unge hårdt målt på økonomi og job, viser en ny rapport fra Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk. 2020 har ikke været et nemt år for unge rent økonomisk. Det fremgår af en ny rapport fra Finans Danmark og Forbrugerrådet Tænk om unges økonomi i en coronatid. Coronakrisen og nedlukninger af brancher som fx servicebranchen og hotel – og restaurationsbranchen har ramt mange unge på økonomien. Ifølge rapporten, så oplever hver fjerde ung, at coronakrisen haft negativ påvirkning på deres jobsituation og hver tredje har oplevet indtægtsnedgang under coronakrisen. Sammenlignet med resten af befolkningen, blev særligt unge med deltidsjob hårdere ramt af krisen, ligesom mange unge ledige havde svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Hver tredje ung er økonomisk påvirket af coronakrisen Rapporten viser, at de fleste unge har klaret sig gennem krisen uden store økonomiske udfordringer og uden at gældsætte sig. Men hver tredje ung er blevet påvirket økonomisk af coronakrisen. De har enten måtte optage lån, bruge af opsparingen eller få økonomisk hjælp af familien eller venner. ”Rapporten viser, at krisen har ramt arbejdsmarkedet for de unge ekstra hårdt. Derfor skal vi som samfund være ekstra opmærksomme på, at de unge, som har oplevet økonomiske udfordringer, ikke står helt alene med deres bekymringer - ikke mindst i denne tid. Vi ved, at det påvirker ens trivsel meget negativt, hvis man er økonomisk presset. Og vi ved, at de økonomiske problemer kan forfølge unge langt ind i voksenlivet. Når det samtidig er meget svært for unge at tale om deres økonomi og indrømme, at man måske ikke helt har styr på den, må de, der står omkring den unge,

Pengeuge går digitalt

I går indtog Pengeuge 2021 landets skoler for at ruste landets 7-.9. klasser til at få bedre styr på deres privatøkonomi. Som noget nyt er den 8. udgave af Pengeugen 100 procent digital. Sidste år deltog knap 19.000 elever i Pengeugen, et tal der forventes at stige i år, da alle frit kan deltage uden tilmelding. Normalt er Pengeuge den tid på året, hvor landets bankdirektører og bankrådgivere besøger landets skoler for at lære de unge om, hvordan de håndterer budgetter og forbrug, og hvordan man færdes sikkert på nettet. Men på grund af coronakrisen har Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening i år udviklet en digital undervisningspakke i privatøkonomi, som lærerne kan bruge i deres undervisning. SE HELE UNDERVISNINGSPAKKEN PÅ PENGEUGE.DK HER. ”Pengeuge er et vigtigt bidrag til at give vores børn og unge en bedre grundlæggende forståelse for deres privatøkonomi. Derfor har vi forsøgt at være kreative inden for de rammer, som coronakrisen sætter. Vi har udviklet digitalt materiale, som kan bruges i det virtuelle klasseværelse. Pengeuge handler i høj grad om at afmystificere begreber som ÅOP og budgetlægning. Det gør vi så digitalt i år. Vi håber, vi er tilbage fysisk i klasserne næste år,” siger cheføkonom i Finans Danmark, Niels Arne Dam. Som led i den digitale undervisningspakke får skolerne også mulighed for at deltage i live-streamede undervisningsforløb – webinarer - via Facebook. Her vil blandt andre Carsten Rasch Egeriis, formand for Finans Danmark undervise de unge om bl.a. budgetter, opsparing, forbrug og ÅOP. Det er Finans Danmark og Danmarks Matematiklærerforening, der står bag Pengeuge, som løber af stablen fra den 15. marts 2021. Også Danmarks Nationalbank er en del af Pengeugen. De kom med i 2020 og har i samarbejde med

Realdanias årsregnskab oversteg forventningerne trods et svært år

Realdania fik et tilfredsstillende resultat i 2020, der betød 940 mio. kr. i bevilgede uddelinger til filantropiske projekter i årets løb. 175 mio. kr. gik til en særlig COVID-19-indsats, som blandt andet har fokus på at øge bæredygtigheden i byggeriet i kølvandet på krisen. I 2020 fik 395 projekter og delprojekter i det byggede miljø bevilget støtte fra den filantropiske forening Realdania. Det drejer sig om små og store projekter på landet og i byen – fra et blåt torv i Blåvand på Vestkysten til et oplevelsesunivers for børn på Det Kongelige Teater i København. Det er afkastet af foreningens kommercielle investeringer, der er grundlaget for de filantropiske uddelinger og projekter – et afkast der i 2020 udgjorde godt 2 mia. kr. til trods for en svær situation i verdenssamfundet. Årets samlede resultat efter filantropiske uddelinger, skat og omkostninger blev i alt et overskud på godt 1 mia. kr. Investeringsafkastet på godt 2 mia. kr. er primært drevet af kursstigninger på hovedaktivklasserne Equities og Private Equity og svarer til et afkast på 8,9%. Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 8,7% p.a., hvilket vurderes som tilfredsstillende. Årets udgiftsførte skat udgjorde 313 mio. kr. ”Som filantropisk forening synes vi, at vi har en forpligtelse til at bidrage – også – eller måske særligt – i vanskelige tider,” siger Jesper Nygård adm. direktør i Realdania. ”2020 har været et svært år på mange måder. Så vi er selvfølgelig rigtig glade for resultatet, der også oversteg vores oprindelige forventninger til året. Der er dog ingen tvivl om, at COVID-19-krisen vil præge samfundet længe endnu. Som filantropisk forening synes vi, at vi har en forpligtelse til at bidrage – også – eller måske særligt – i

Seks nye mødesteder skal styrke fællesskab i landsbyerne

Realdania og Lokale og Anlægsfonden støtter seks nytænkende mødesteder i landsbyklynger med knap 23 millioner kroner. De seks projekter skal styrke hverdagslivet, fællesskabet og fritidslivet uden for de største byer i Danmark. Et stærkt samarbejde mellem landsbyer, der ligger geografisk tæt på hinanden, kan være med til at udvikle både den enkelte landsby og hele området. Derfor er der de seneste år skudt landsbyklynger op over hele landet. Lokale og Anlægsfonden og den filantropiske forening Realdania støtter nu opførelsen af seks nye mødesteder i landsbyklyngerne med knap 23 millioner kroner. Fokus på aktiviteter i naturen Fire ud af de seks nye mødesteder har natur og friluftsliv som omdrejningspunkt. ”Naturen er fremtidens mest potente aktivitetsarena, hvor man kan dyrke fællesskabet uden krav om klubtrøjer og medlemskab. Naturen har fået en ny plads i vores sociale liv, og landområderne har noget særligt at byde på. Ved at samarbejde får klyngerne opbygget den kritiske masse, der er afgørende for at skabe et godt mødested og fælles faciliteter,” siger Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden. En undersøgelse med mere end 21.000 besvarelser fra borgere i landsbyklynger har tidligere vist, at 45% fremhæver naturkvaliteter som afgørende for at bo, hvor de bor, og at vandreture er den mest efterspurgte fritidsaktivitet. Nærhed og adgang til natur er for mange et afgørende aktiv ved det at bo i en landsby, noget som flertallet af nye mødesteder understøtter direkte. De rigtige løsninger til de store udfordringer De øvrige projekter griber fat i andre vigtige problemstillinger og behov på landet – som for eksempel transformationen af en nedlagt skole til nyt samlingssted. Men også den ofte lange ventetid på offentlig transport, når man bor uden for de større byer. Danmarks Flotteste Busskur

Styrkelse af dansk eksport: Erhvervsministeren og udenrigsministeren mødes med formændene for genstartsteams

Erhvervslivet spiller en central rolle, når der skal findes løsninger på de udfordringer, coronakrisen har skabt for dansk eksport. Regeringens otte genstartsteams og Forum for genstart af dansk eksport har vist, at der både er vilje, viden og nytænkning, når regeringen og erhvervslivet går sammen om at løse udfordringerne. Derfor inviteres formændene for regeringens genstartsteams igen til møde med erhvervsministeren og udenrigsministeren for at gøre status på eksporten ved starten af 2021. Det virtuelle møde skal blandt andet bruges på at drøfte erhvervslivets vurderinger af eksporterhvervenes situation forud for forhandlinger med aftalepartierne om anvendelsen af sidste del af eksportpakken fra december 2020. Ved udgangen af 2020 indgik et bredt flertal en politisk aftale om en stimulipakke på mere end 25 mia. kr., der skal understøtte privatforbruget, styrke dansk eksport, sikre danske arbejdspladser og give grønne løsninger gennemslagskraft på det globale marked. Med aftalen blev der afsat 1,7 mia. kr. til en eksportpakke, der skal styrke og fastholde gode rammer for små og store eksportvirksomheder samt styrke eksportmulighederne i lyset af COVID-19. Nu er tiden kommet til at iværksætte nye konkrete tiltag, der kan styrke dansk eksport. Her er gode råd velkomne, og derfor ønsker erhvervsministeren og udenrigsministeren en dialog med genstartsformændene, der igen skal hjælpe regeringen med at kvalificere eksportindsatsen. Erhvervsministeren og udenrigsministeren ser frem til gensynet med formændene senere i dag. Erhvervsminister Simon Kollerup: ”Selvom vi ser ind i lysere tider, med både genåbning og vacciner, så er vi desværre ikke i mål endnu. Derfor sætter jeg stor pris på samarbejdet med dansk erhvervsliv. Det er helt afgørende, så vi kan få hjulene i gang igen. Corona har presset landets eksportvirksomheder gennem snart et år, og derfor er det så vigtigt, at vi i

Go to Top