Home/Nyhedsarkiv

Artikler på forsiden

Efterspørgsel og udbud går hånd i hånd i de danske skove

Igennem de seneste 20 år er flere og flere danske skove blevet PEFC-certificerede, for at dokumentere bæredygtigt skovbrug og for at levere bæredygtigt træ til det danske marked. Efterspørgslen efter certificeret træ er stigende, men de danske skove kan følge med, også i fremtiden. Danmark største skovejere er Naturstyrelsens skove, hvor det fra politiske side er valgt at udlægge mere skov til urørt skov. Det betyder at der er færre skovarealer, som bliver drevet og dermed træ som kan sælges certificeret. Dette hul i markedet kan blive fyldt med bæredygtigt træ fra private skovejere. "Udover Naturstyrelsens skove, er der næsten 100.000 ha PEFC certificere skove, der kan forsyne det danske marked med bæredygtigt træ og flere er på vej. Væksten i det PEFC-certificerede skovareal vil kompensere for de områder Naturstyrelsen udlægger til urørt skov," fastslår Palle Thomsen, formand for PEFC Danmark. Skovbrug er langtidsplanlægning, men det betyder ikke at byggeriet skal vente generationer på at få leveret bæredygtigt træ. En PEFC-certificering er et frivilligt værktøj til skovejerne, der gerne vil dokumentere bæredygtigt skovbrug og følge en række principper for at øge og bevare skovens biodiversitet, tage sociale hensyn samt styrke skovens positive bidrag mod klimaforandringer. "Det danske marked kan forsynes med bæredygtigt træ fra de PEFC-certificerede skovejere, som frivilligt har valgt at omstille deres skovbrug. Jeg synes, det er vigtigere at diskutere, hvordan vi får flere virksomheder til at stille krav til bæredygtigt træ end at diskutere om markedet kan mættes af dansk træ," fortæller formand for PEFC Danmark, Palle Thomsen. Flere initiativer giver mere bæredygtigt træ Politisk blev det i efteråret 2020 besluttet at stille krav til bæredygtig træbiomasse, hvilket betyder at flere skovejere vil blive certificerede, og da træ til biomasse er et

På transportområdet bliver visse force majeure-initiativer forlænget

For fortsat at sikre vareforsyningen og forebygge chaufførmangel bliver gyldigheden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet forlænget. I medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, og efter forhandling med transportministeren, er der udstedt ny bekendtgørelse som yderligere forlænger gyldigheden af visse kort og beviser inden for vejtransportområdet. Gyldighedstiden på følgende kategorier af kørekort, samt beviser som udløber i perioden fra 1. september til 31. december 2020 forlænges til den 28. februar 2021 – dog kun til kørsel inden for Danmarks grænser: Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørekort, hvorpå det er anført, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Legitimationskort, udstedt i medfør af bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter Se Bekendtgørelse om særlig forlængelse af kørekort, m.v. her. Kilde: Færdselsstyrelsen

Seks projekter skal styrke feriesteder og byliv på Vestkysten

Et soltorv, en svingbro og nye faciliteter til fiskeri og friluftsliv. Realdania støtter nu seks realiseringsprojekter i fem kommuner langs Vestkysten med 21 millioner kroner. Projekterne giver udvalgte steder i ferielandet et løft til gavn for gæster og lokalsamfund. Seks konkrete projekter skal i de kommende år realiseres og bidrage til at skabe flere forbindelser, mødesteder og attraktioner i og omkring kystbyerne på Vestkysten. Kommunerne på Vestkysten har søgt midler til realisering, og seks projekter får nu støtte fra den filantropiske forening Realdania på cirka 21 mio. kr. samlet. Kommunerne bidrager selv med cirka 46,6 mio. kr. ”Vestkysten har potentiale for mere helårsturisme – og dermed for øget beskæftigelse og mere liv i lokalsamfundet. De seks udvalgte projekter binder natur, byliv og mennesker sammen og vil give nye oplevelser til både beboere og besøgende. Det er en vigtig pointe, at udviklingen ikke sker på bekostning af den rå og uberørte natur, der er en attraktion i sig selv på Vestkysten,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i foreningen Realdania. Seks udvalgte projekter fra nord til syd De seks projekter skal styrke kvaliteten i byer langs Vestkysten – og i sidste ende bidrage til at gøre den 550 km lange kystrækning til én af Nordeuropas mest attraktive turistdestinationer. Det Blå Torv i Blåvand skal gøre bykernen mindre trafikeret og mere sikker for gående. Et Soltorv i Vejers Strandby skal styrke forbindelsen mellem stranden og byen. I Løkken skal De Maritime Huse med faciliteter til fiskere og outdoor-turister give bedre muligheder for kystfiskeri og friluftsliv. En sti mellem Løkken og Blokhus skal gøre det mere attraktivt at bevæge sig rundt i ferielandet til fods og på cykel. I Hvide Sande skal stier og broer på tværs af byen

Grøn byoase i København udvider aktiviteterne

BaneGaarden er Københavns nye grønne baghave og første skridt i udviklingen af et gammelt DSB-værkstedsområde bag Dybbølsbro Station. Foreningen Realdania giver nu 9 millioner kroner til at ildsjæle og iværksættere kan udvide aktiviteterne på BaneGaarden. På Otto Busses vej finder man DSB’s gamle værkstedsområde. Her er en håndfuld iværksættere og ildsjæle i samarbejde med DSB Ejendomme og Realdania i gang med at omdanne ni gamle trælader til det urbane åndehul BaneGaarden, som åbnede i sommeren 2020. De gamle trælader stod tomme i 50 år, men nu er de første fire af de forfaldne bygninger ombygget og renoveret med bæredygtige materialer fra inderst til yderst. Med en bevilling på 9 mio. kr. fra foreningen Realdania samt midler fra BaneGaarden og DSB Ejendomme kan de sidste trælader nu også sættes i stand. ”På BaneGaarden kan besøgende smage, lære om og inspireres til en grønnere fremtid – samtidig vil vi gerne være med til at skabe nye fællesskaber i byen. Hele holdet er stolte af og glade for, at vi nu får mulighed for at fortsætte istandsættelsen af træladerne på samme høje niveau, som de første fire lader,” siger Janne Axelsen, direktør og partner i BaneGaarden. Jernbaneby undervejs Udover BaneGaarden er CPH Village, der står bag studieboligerne på Refshaleøen, også flyttet ind i de grønne områder på Otto Busses Vej. Her har de bygget en studielandsby i træ, der er udviklet i harmoni med området. Hele bydelen vil i de kommende år blive udviklet under navnet Jernbanebyen. ”Det har stor betydning for bydelen og for DSB Ejendomme, at vi kan bevare en større del af områdets historie ved at give flere gamle lader nyt liv. Vi ser frem til, at de sidste trælader også sættes i stand, så

COVID-19: Regeringen med opfordring til danskere og virksomheder inden store handelsdage

Med flere store handelsdage lige om hjørnet, lancerer Erhvervsministeriet opfordringer til virksomheder og danskerne for at sikre en forsvarlig afvikling og mindske corona-smitte. De store handelsdage Black Friday, julehandel og januarudsalg bliver ikke, som de plejer at være i år. For der skal tages ekstra forbehold for at mindske smitte med corona-virus. Derfor præsenterer regeringen i dag en række opfordringer til danskerne og virksomhederne for at sikre en forsvarlig afvikling af dagene. ”De kommende måneder er utrolig vigtige for mange i detailhandlen, for det er nogle af de dage, hvor der bliver handlet allermest. Det gælder alt lige fra det lokale supermarked til storcentrene. Men det skal ske på en ansvarlig måde, for vi står i en situation lige nu, hvor smittetallene stiger. Derfor skal vi alle sammen huske at holde afstand og leve op til retningslinjerne, hvis vi skal have Black Friday og tilbudsshoppe i år. Det er vigtigt, så vi kan holde så meget af dansk erhvervsliv i gang på en forsvarlig måde, og så både kunder og medarbejdere kan føle sig trygge, når der skal handles nedsat elektronikudstyr eller juleand,” siger erhvervsminister Simon Kollerup. Hvis smitten udvikler sig yderligere, kan der komme nye restriktioner, sådan som varslingssystemet også viser. Forsvarlig shopping Opfordringerne til virksomhederne består bl.a. i at udvide byttefristen og forlænge åbningstiden, mens forbrugerne opfordres til at udnytte hele åbningstiden. Det er vigtigt, at vi kan holde gang i butikslivet i denne tid. Både virksomheder og forbrugere har indtil nu gjort en stor indsats for at sikre, at vi trods COVID-19 kan handle forsvarligt. Op til Black Friday og julen, hvor der bliver ekstra pres på, kan der dog i nogle tilfælde være behov for yderligere initiativer og for at være

Radon – er din bolig i risikozonen?

Lørdag den 7. november 2020 er det den europæiske radondag. Radondagen skal gøre boligejere opmærksom på risikoen for radon, da det kan være sundhedsskadeligt i for store koncentrationer. Det er derfor vigtigt at finde ud af, om radon udgør en risiko for dig i din bolig. Radon er en radioaktiv gasart, der findes i jorden og kan trænge ind i din bolig gennem revner og utætheder i boligens konstruktion. Radon kan hverken lugtes, ses, føles eller smages, men kan måles ved hjælp af en radonmåler. En høj koncentration af radon indenfor kan udgøre en sundhedsrisiko for dig i din bolig. Flere forhold kan have betydning for radonniveauet i din bolig. Det kan f.eks. være: hvis din bolig er placeret i et område, hvor undergrunden indeholder meget radon. hvis din bolig har dårlige ventilationsforhold, eller hvis du ikke udlufter tilstrækkeligt. hvis huset har revner, sprækker eller andre utætheder, hvor radon kan sive ind. Hvilken type bolig, du bor i, kan også have en betydning for, om din bolig har et for højt radonniveau. Der er f.eks. større risiko for et højt radonniveau, hvis du bor i en bygning uden kælder, end hvis du bor i en bygning med kælder. Det skyldes, at bygninger uden kælder har direkte jordkontakt. Hvis du har mistanke om, at radonniveauet i din bolig er for højt, kan du relativt nemt og billigt få foretaget en radontest. Testen skal bestilles hos en virksomhed, der har specialiseret sig i at måle og analysere radon. En radontest skal foretages over en sammenhængende periode på mindst 60 dage i perioden den 1. oktober til den 30. april – også kaldet "fyringssæsonen". Grunden til at testen skal foretages indenfor disse måneder er, at koncentrationen af radon

Ny digitaliseringspulje skal hjælpe SMV’er med genstart af eksporten efter corona

Med den nye eksportpakke, kan SMV’er fra den 4. november søge om tilskud til privat rådgivning eller investering i teknologi og IT, der kan styrke virksomhedernes eksportsituation set i lyset af corona-krisen Dansk eksport er hårdt ramt af corona-krisen. Derfor lancerede regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier en pakke til genstart af dansk eksport på en halv milliardkroner i begyndelsen af oktober. Og i dag åbner en af puljerne fra pakken – nemlig de 35 mio. kr. til SMV:Digital så op for ansøgninger. Dermed kan små- og mellemstore virksomheder i dag nu søge om tilskud til rådgivning eller investeringer i teknologi eller IT. Med puljen kan SMV’er bl.a. få hjælp til at udvikle e-handel eller digitale salg til nye og flere internationale markeder og på den måde styrke eksporten efter corona. ”Jeg ved, at mange små- og mellemstore virksomheder er pressede på grund af corona-krisen. Derfor er jeg glad for, at vi kan sætte hurtigt i gang med at få pengene fra eksportpakken ud og flyve hos virksomhederne. Og netop teknologi og digitalisering er måske den vigtigste vej til at styrke SMV’ernes konkurrenceevne på eksportmarkederne og øget salg,” siger erhvervsminister Simon Kollerup. En håndsrækning Tilskuddet kan bruges til fx automatiseringsløsninger, robotteknologi eller software, der kan styrke eksportsituationen bl.a. gennem øget e-handel. Formand for SMV:Boardet i SMV:Digital Dorte Zacho Martinsen: ”En af ambitionerne med SMV:Digital er at styrke SMV’ernes investeringer i ny teknologi og IT, og derfor glæder det mig, at vi med denne pulje får mulighed for at give SMV’erne en håndsrækning, så de får investeret i nogle digitale løsninger, der kan booste deres salg til udlandet.” Læs mere her. Fakta om SMV:Digital SMV:Digital er et landsdækkende program, der skal understøtte, at

Demonstrationsprojekt skal vise gevinsterne ved digitalt samarbejde i byggeriet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania støtter sammen et demonstrationsprojekt på ombygningen af Bagsværd Observationshjem. Formålet er at vise, hvordan digitale samarbejder fremmer, at et bæredygtigt byggeri bliver færdigt til den aftalte tid og pris – og med færre fejl og mangler. Den socialfaglige institution Bagsværd Observationshjem, der er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, står foran en større ombygning. Ombygningen skal sikre moderne rammer for nye måder at arbejde med børne- og familiepleje på. Samtidig fungerer institutionen både som hjem og arbejdsplads, og derfor skal bygningens indretning være fleksibel. Under ombygningen skal det desuden være muligt både at bruge og bo på institutionen. Det stiller store krav til at planlægningen og koordineringen af byggearbejderne. Bygherren, LIVSVÆRK, vil sammen med BAUHERR, HD Lab og Værdibyg vise, hvordan man får et bæredygtigt byggeri til rette pris og kvalitet ved at bruge de digitale muligheder til at styrke samarbejdet i projekterings- og byggeprocessen. Projektet kalder de ”Integreret samarbejde med effektiv teknologi”. I projektet vil de afprøve og færdigudvikle en samarbejdsmodel, hvor fx de udførende virksomheder inddrages tidligt i designfasen. Desuden vil der være fokus på at skabe balance i deling af ansvar, risiko og honorering. Projektet vil i udstrakt grad bruge digitale værktøjer til at understøtte den tværfaglige koordinering og de bæredygtige tiltag. Projektet vil fx bruge laserscannere og droner i projekteringen, og Virtual Reality vil understøtte beslutningsprocessen for og kommunikationen mellem bygherre og brugere. Herudover udvikles der et kompetenceprogram, så alle involverede får de nødvendige kompetencer til at indgå i de digitale samarbejdsprocesser i projektet. Derudover vil man også eksperimentere med nye teknologiske løsninger og automatisering af en række processer. Projektet vil bl.a. arbejde på en løsning for digitale bygningsmodeller, hvor man løbende kan se konsekvenser af

Landdistrikterne halter efter resten af Danmark

Størstedelen af landet har frem mod coronakrisen haft stigende beskæftigelse og vækst, men ny redegørelse slår samtidig fast, at væksten er lavere i områder uden for de større byer. Erhvervsministeriets årlige regional- og landdistriktspolitiske redegørelse viser, at størstedelen af Danmark oplevede en økonomisk fremgang frem mod coronakrisen. Udviklingen er imidlertid lavere ude i landdistrikterne. Lavere BNP og flere tomme huse i landdistrikterne Redegørelsen viser blandt andet, at BNP per indbygger i de større byer er steget med 14 procent siden 2005, mens stigningen kun er 10 procent i de resterende kommuner. Samtidig er der flere tomme huse ude i landdistrikterne. Centraliseringen har gennem flere år påvirket landets udvikling, hvor skoler, sygehuse og andre offentlige institutioner forsvinder fra de mindre byer. Redegørelsen viser blandt andet, at kommuner langt fra de største byer har sammenlagt eller lukket flest folkeskoler siden 2014. Erhvervsminister Simon Kollerup: ”I Danmark skal der være lige muligheder for at skabe sig en god tilværelse for ens familie, uanset hvor man bor. Desværre har mange års centralisering skubbet landdistrikterne ud på et sidespor, og den udvikling skal vi have vendt. Vi skal derfor fortsætte med at støtte ildsjæle og lokale projekter, og så skal vi gøre det lettere for danskerne at låne til et hus eller en virksomhed på landet. Postnummeret må ikke bremse virksomme borgere og virksomheder. Derfor skal vi have løst låneudfordringerne, så der også i fremtiden er liv i landdistrikterne.” Om redegørelsen Årets redegørelse er inddelt i en række temaer, der spiller en afgørende rolle for landdistrikterne og de små øer. Det drejer sig blandt andet om udviklingen af arbejdspladser og forskellige velfærdsområder. Kontakter Presserådgiver Camilla Christensen Weigel, Erhvervsministeriet, tlf. 91 33 70 97 / cachwe@em.dk. Kilde: Erhvervsministeriet

Ny hjemmeside om brug af certificerede statikere og brandrådgivere

Den nye hjemmeside brandogkonstruktioner.dk skal give et overblik over brugen af certificerede statikere og brandrådgivere. Hjemmesiden retter sig mod rådgivere, bygherrer, kommuner samt andre, der er i berøring med byggeri, der kan involvere brug af en certificeret brandrådgiver eller statiker. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har etableret hjemmesiden brandogkonstruktioner.dk, som samler relevant information og vejledning om certificeringsordningen for brand og konstruktioner. Hjemmesiden skal gøre det nemmere for kommuner, rådgivere, bygherrer mv. at finde de relevante regler, vejledning og yderligere informationer om, hvornår og hvordan, der skal bruges certificerede rådgivere ved et byggeri og ikke mindst om samspillet imellem certificeringsordningen og byggesagsbehandlingen. Hjemmesiden vil også indeholde en FAQ om ordningen, som opsamler og besvarer de mange henvendelser, styrelsen modtager om brugen af certificerede rådgivere. FAQ’en bliver løbende opdateret. Desuden vil hjemmesiden indeholde eksempler på, hvordan rådgivere, bygherrer, kommuner mv. har indarbejdet de certificeredes virke og vurderinger i behandlingen af en byggesag. Eksemplerne vil afspejle den løbende afdækning af udvikling og erfaring på området, som sker i samarbejde mellem branchen og styrelsen. Via hjemmesiden vil styrelsen også invitere til virtuelle videndelingsmøder, hvor kommuner og certificerede rådgivere kan deltage i ”Eksperthjørnet”. Eksperthjørnet er et virtuelt møde-tilbud, hvor rådgivere og kommuner, kan stille spørgsmål direkte til et panel af styrelsens teknikere og jurister for hurtig afklaring af spørgsmål og uklarheder. Gå til brandogkonstruktioner.dk her. Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse

Go to Top