Home/Nyhedsarkiv

Artikler på forsiden

COVID-19 har fået hver tiende dansker i Hovedstaden til at overveje at flytte længere væk

Pressemeddelelse Coronakrisen har mærkbart påvirket danskernes livskvalitet i en negativ retning. Særligt ramt er de, der bor i landets store byer og i etageejendomme. Til gengæld har et år med hjemmearbejde fået især yngre danskere bosat i Hovedstadsområdet til at genoverveje deres postnummer. Det viser en ny Gallupundersøgelse foretaget for Realdania og Videncentret Bolius. I flere år er det gået en smule den forkerte vej, når danskerne skulle svare på, hvor tilfredse de er med tilværelsen. Og siden coronaens indtog i vinteren 2020 har danskernes livskvalitet taget et ekstra stort dyk nedad. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for den filantropiske forening Realdania og datterselskabet Videncentret Bolius. Her har omkring 7.000 danskere svaret på, hvordan COVID-19 har påvirket deres livsglæde og ikke mindst, hvilken betydning deres boligform og postnummer har haft i et år med pandemi. Særligt i Hovedstaden og i de store byer med over 50.000 indbyggere har coronakrisen ramt hårdt på livsglæden. Ikke mindst melder danskere bosat i lejligheder i etageejendomme om lavere oplevet livskvalitet. ”Ud over at være vores hjem har boligen det seneste år også skullet fungere som arbejdsplads og klasselokale for mange danskeres vedkommende. Her viser vores undersøgelse tydeligt, at antallet af kvadratmeter og typen af bolig har haft en direkte betydning for, hvor tilfredse vi har været med tilværelsen under corona. Selvom danskere bosat i parcelhus også oplever nedsat livskvalitet under corona, er det altså i nogen mindre grad end de, der bor i lejlighed eller rækkehus,” siger Nina Kovsted Helk. Corona har medført boom i byggeprojekter De nye behov, vores hjem pludselig skulle opfylde, har også betydet et mindre boom i boligprojekter. Næsten hver tredje dansker har sat gang i projekter, de ellers ikke

Ny leder af Videncentret

Pia Rasmussen er ny leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Hun har stor og bred erfaring inden for projektledelse af teknisk funderede projekter særligt indenfor energioptimering af bygninger og installationer, totaløkonomi, køleanlæg og varmepumper. Erfaringen har Pia Rasmussen fra arbejde som konsulent og leder på Teknologisk Institut og tidligere hos rådgivervirksomheden Sweco. I dag er hun ved siden af arbejdet som leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger også sektionsleder for Teknologisk Instituts afdeling for energieffektivisering i bygninger og industri. Hun er uddannet civilingeniør fra DTU i 2006 og har en HD i Organisation og Ledelse. ”Jeg glæder mig meget over min nye opgave som leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Hele min karriere hidtil bliver summet op i denne rolle, og det bliver fantastisk spændende at sætte retning for Videncentrets arbejde i de kommende år i en tid, hvor der er kommet fornyet fokus på behovet for at energioptimere eksisterende bygninger for at reducere CO2-udslippet i Danmark,” siger Pia Rasmussen og fortsætter: ”Jeg ser virkelig frem til at fortsætte arbejdet i Videncentret, særligt fordi centrets tilbud er viden omsat til praktiske værktøjer, og vi hele tiden må spørge os selv, hvad brugerne virkelig har behov for i deres dagligdag ude i bygningerne.” Tidligere leder fortsætter karrieren i We Build Denmark Videncentrets tidligere leder igennem 13 år Vagn Holk Lauridsen har søgt nye udfordringer og er i dag at finde i en stilling som forretningsudvikler i We Build Denmark, som er en ny landsdækkende erhvervsklynge for bygge- og anlægsbranchen i forhold til viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi. WE BUILD DENMARK er resultatet af en sammenlægning af en række eksisterende organisationer og netværk indenfor byggeri og anlæg i Danmark.

Bliv klar til bæredygtig omstilling

Byggeriets Uddannelser inviterer til gratis digital event den 19. maj, hvor en stribe oplægsholdere i løbet af to timer giver dig input til at blive (mere) klar til omstillingen til bæredygtighed i byggeriet. Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er blandt oplægsholderne. Læs mere om eventet Bæredygtighed i Byggeriet og tilmeld dig her. kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer i virksomheder er en udmøntning af Energiaftalen fra 2018 og Klimaaftalen for energi og industri 2020. Der er afsat 200 mio. kr. i 2020 og samlet set ca. 3,5 mia. kr. frem mod 2030. Formålet med tilskudsordningen er at sænke energiforbruget i Danmark, og erhvervstilskuddet er et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030. Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte. Der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark. For at fremme konvertering fra fossil energi til el tildeles denne type sparetiltag en fordel i ansøgningsprocessen. Man kan f.eks. søge om tilskud til: Udskiftning af kedel med varmepumpe Udskiftning af belysning med LED Etablering af varmegenvinding Energioptimering af procesanlæg Bemærk at man ikke kan opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. Støtteordningen vedr. erhvervstilskud til energieffektiviseringer bygger på følgende lov- og retsgrundlag: Forordninger og henstilling Kommissionens forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (Generel gruppefritagelsesforordning) Læs her. Lov og bekendtgørelse Lovbekendtgørelse nr.1234 af 24. august 2020 om Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og tekstanmærkning nr. 128 ad 29.24.27. i akt stk. 294 til § 29 på finansloven for finansåret 2020. Læs her. Bekendtgørelse nr. 2303 af 29. december 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder. Læs her. Næste ansøgningsrunde er åben fra 18. maj 2021 til og med 1. juni 2021 kl. 12.00. Der vil i denne runde blive givet tilsagn om op til 150 mio. kr. i tilskud. Kilde: https://ens.dk/      

Bygningspuljen vender tilbage

Energistyrelsen har lukket for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen, da der er modtaget ansøgninger om flere penge, end der er afsat i denne runde af puljen. Puljen åbnes to gange mere i 2021 – næste gang efter sommerferien. På bare 1 dag er der blevet søgt om tilsagn om tilskud for mere end de 250 mio. kr., der var afsat til denne runde af Bygningspuljen. Energistyrelsen har derfor nu lukket for ansøgninger om tilskud til boligforbedringer, der sparer energi. Kontorchef i Energistyrelsen Heidi Ingeman Koch opfordrer boligejere, der ikke nåede at søge, til at søge i næste runde – eller gennemføre projekter ved hjælp af andre ordninger. ”Vi glæder os over den store interesse for mere klimavenlige boliger. Hvis tilskud er afgørende, er der en ny chance i næste runde af puljen til sommer. Ønsker man at skifte opvarmningsform til varmepumpe, kan man allerede nu få varmepumpe på abonnement med støtte.” siger Heidi Ingeman Koch. Efter den første runde af Bygningspuljen i efteråret 2020 blev det politisk besluttet at have flere ansøgningsrunder om året for bedst at understøtte aktiviteten på markedet. Der er planlagt to runder mere i 2021. Ansøgere skal bare vente på svar I 2020 lukkede Energistyrelsen først for ansøgninger, da alle midlerne var brugt. Denne gang er der blevet lukket for ansøgning, så snart der var modtaget ansøgninger nok til at dække de 250 mio. kr. De ansøgere, der nåede at indsende deres næsten færdige ansøgning, da ansøgningsrunden blev lukket, får dog mulighed for at indsende de kommende dage. Energistyrelsen er nu i gang med at behandle de 8.600 ansøgninger, der er modtaget. Det forventes, at langt de fleste ansøgere kan få tilskud, og der vil ikke blive givet afslag begrundet i, at puljens

Konkurrenceankenævn: FK Distribution har misbrugt sin dominerende stilling

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet, at den største distributør af adresseløse forsendelser i Danmark, FK Distribution, har misbrugt sin dominerende stilling. Distributøren har haft en adfærd, der kunne afskære konkurrenter fra det voksende marked for digital visning af tilbudsaviser i Danmark. Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger: "FK Distribution har som den eneste landsdækkende distributør af adresseløse forsendelser i Danmark et særligt ansvar for ikke at skade konkurrencen. Men virksomheden har brugt sin magt på markedet for adresseløse forsendelser til at opnå en uretmæssig konkurrencefordel på det relativt nye, men voksende marked for digitale platforme for tilbudsaviser i Danmark". FK Distributions adfærd kan være gået ud over konkurrenter samt kunder som for eksempel store dagligvarekæder og andre, der markedsfører sig via fysiske eller digitale tilbudsaviser i Danmark. I sin kendelse skriver Konkurrenceankenævnet: ”Konkurrenceankenævnet finder, at koblingsklausulen konkret var egnet til at begrænse konkurrencen ved at give Forbruger-Kontakt en sikkerhed for, at et stort antal kunders tilbudsaviser, herunder store og vigtige kunders tilbudsaviser, blev vist på MineTilbud, hvilket på den ene side har sikret Forbruger-Kontakt flere brugere på MineTilbud, og på den anden side – og derved – har reduceret kundernes incitament til at anvende og betale for alternative digitale platforme for tilbudsaviser.” Konkurrenceankenævnet har afgjort, at FK Distribution har misbrugt sin dominerende stilling. Dermed stadfæster nævnet Konkurrencerådets oprindelige afgørelse fra juni 2020. Misbruget skete i forbindelse med FK Distributions salg af distribution af adresseløse forsendelser i Danmark. Hvis en kunde ville benytte FK Distribution som distributør af adresseløse forsendelser, så var det en betingelse, at kunden også købte visning af sine tilbudsaviser på FK Distributions digitale platforme, blandt andet minetilbud.dk. Fra den 1. januar 2018 var FK Distribution den eneste landsdækkende distributør af adresseløse

Professionelle bander tjener gode penge på stjålne gasflasker 

PRESSEMEDDELELSE Danske  byggecentre og tankstationer er ramt af omfattende gasflaske-tyverier. Ifølge brancheorganisationen Danske Byggecentre drejer det sig om millionbeløb hvert år. Danske Byggecentre advarer nu folk mod at købe de stjålne gasflasker, som især sælges på nettet. Forår og sommer er lig med at tænde op i gasgrillen. Og det betyder igen, at masser af tomme gasflasker skal erstattes af nye fyldte. Mange vil også sikkert gerne have en ekstra gasflaske stående for en sikkerheds skyld. Men forår og sommer er desværre også højsæson for køb og salg af stjålne gasflasker. Billige gasflasker til salg på nettet frister. Men det er både ulovligt at sælge hælervarer, men også at købe dem. Når man som forbruger køber stjålne gasflasker, så støtter man tyverier. ”Vores oplevelse er, at det er professionelle bander, der begår tyverierne. De opererer super professionelt, og de udgør et stort problem for vores medlemmer”, siger administrerende direktør i Danske Byggecentre Palle Thomsen. Som almindelig forbruger kan det være vanskeligt at vurdere, om gasflasker er hælervarer. Derfor kommer Danske Byggecentre her med nogle simple advarselstegn, man kan bruge, hvis man køber flasker på nettet: Gasflaskerne sælges meget billigt. Nogle gange op til halv pris i forhold til i butikkerne Annoncøren sælger mange flasker, som er ubrugte og plomberede Sælgeren har flere annoncer. Her sælges gasflaskerne i små partier Lyssky sted man skal hente flaskerne Sælgeren er ikke NemID-certificeret Sælgeren nægter at oplyse, hvor flaskerne stammer fra Private må dog gerne sælge og købe enkelte lovlige flasker fx på nettet. Hvis en annoncører har mange flasker til salg fordelt på flere annoncer, bør det især få advarselslamperne til at blinke. Også rent sikkerhedsmæssigt. Opbevaring af mange gasflasker kræver nemlig en særlig tilladelse fra det lokale beredskab . Private må højst opbevare 40 kg gas, hvor hver

Lys fremtid for dansk bæredygtigt træ

Byggebranchen har meldt klart ud – træ skal være bæredygtigt! Med forkortelser som DGNB, LEED, BREAM og det officielle Nordiske miljømærke – Svanemærket, har branchen fået redskaber og vejledning til at bygge bæredygtigt. Mange danske virksomheder handler globalt, men der kan også handles lokalt, da de danske skove kan være leverandør til den stigende efterspørgsel på træ i byggeriet, som erstatning fra CO2-tunge materialer som stål og beton. At handle dansk har nogle klare fordele. Udover at CO2-udledning til transport bliver mindre, så kan vi i Danmark selv kontrollere, at håndteringen af træ og vores skove sker med syn for biodiversitet, genplantning og gode arbejdsforhold. At handle lokalt og bæredygtigt er ikke en ny trend for alle, og i dag handler de danske byggecentre også lokalt i Danmark, og det sker ofte med krav om dokumentation for bæredygtighed. Fremtiden er certificering og denne tendens følger skovbruget også, hvor flere skovejere vælger at drive skoven efter PEFC-systemet. Stor stigning i det PEFC-certificerede skovareal Lokalt træ er med til at drive udviklingen og øge udbuddet af certificeret træ. Alene i det første kvartal af 2021 blev der tilføjet 2.546,8 hektar PEFC-certificeret skov til de danske statistikker, og PEFC Danmark nærmer sig dermed et certificereret areal på 300.000 hektar. Men det er ikke det eneste fine hjørne, som er i sigte – snart er 50% af det danske skovareal PEFC-certificeret. Omkring 223 skovejere har de sidste 20 år været med til at løfte opgaven med at levere mere bæredygtigt træ til det danske marked – det giver virksomheder mulighed for at handle lokalt til gavn for klima og miljø. For at møde en ejer af en mindre skov, som har valgt at lade sin skov certificere, se her.

Forberedelserne til BYGGERI’22 er i fuld gang

Den store genåbning er i gang. Vi går mod lysere tider - og alt tyder på, at vi snart kan mødes til kurser og konferencer igen - og til BYGGERI’22, 1. – 4. marts næste år i MESSE C. Alle sejl bliver sat til, så BYGGERI-messen vender stærkt tilbage og igen er mødestedet for hele byggebranchen, og vi er ikke i tvivl om, at det bliver en længe savnet og kærkommen begivenhed for byggeriets fagfolk, som glæder sig til sammen at se de seneste landvindinger inden for byggeriet og de mange nye bæredygtige produkter og løsninger - samt ikke mindst til at få den vigtige faglige dialog med producenter og leverandører om deres produkter. Vi er så småt ved at ”varme op” til messen på SoMe og kan mærke, at der allerede nu er stor interesse for BYGGERI’22. Vi vil naturligvis være forberedt på evt. restriktioner, herunder fremvisning af coronapas som gøres til en del af registreringen. Alt tænkes ind, så BYGGERI’22 bliver en sikker begivenhed – og en kæmpe begivenhed bliver det! Tæt på fuldt hus! Det vidner om en markant stor opbakning til messen fra leverandørernes side og viser BYGGERI-messens betydning i byggebranchen. Har du endnu ikke fået bestilt stand, så kontakt Ingelise Alsø på ia@bdb.dk, så vi også kan servicere jer på bedste måde.  

Go to Top