Bygningsstyrelsen inviterer den 28. og 29. marts byggebranchen til leverandørmøde i Øst- og Vestdanmark om Bygningsstyrelsens kommende udbudsstrategi.

I slutningen af marts byder Bygningsstyrelsen markedet indenfor både i Skanderborg og København, når styrelsen præsenterer tankerne bag en kommende overordnet udbudsstrategi. Den nye strategi skal sætte ramme og retning for Bygningsstyrelsens udbud af rådgiver-, bygge- og vedligeholdelsesopgaver.

Direktør i Bygningsstyrelsen Rasmus Brandt Lassen siger:
“Vi er på banen med en ny udbudsstrategi med fire centrale emner. Det er rammeaftaler på entreprenørydelser, færre kontrakter, tidlig inddragelse og dialog før, under og efter udbud. Det er vigtigt for os, at vores udbudsstrategi bliver til i en gensidig proces, hvor vi er i dialog med markedet. Derfor vil vi på leverandørmøderne præsentere strategien og få markedets kommentarer og input.”

Udbudsstrategien skal sammen med Bygningsstyrelsens øvrige tiltag vedrørende styrket projektgennemførelse skabe sikker og effektiv eksekvering og højne kvaliteten på Bygningsstyrelsens bygge- og vedligeholdelsesprojekter.

Udover præsentationen af udbudsstrategien, vil Bygningsstyrelsen give branchen indsigt i kommende bygge- og vedligeholdelsesprojekter.

Hent invitation til Leverandørmøde 2019 her.

Du kan tilmelde dig Leverandørmøde 2019 i enten Skanderborg eller København her.

Kontakt: Michael Ryager, tlf.: 4170 1121, email.: mry@bygst.dk

Kilde: Bygningsstyrelsen