Som vi tidligere har informeret om, bliver det nuværende bygningsreglement, BR10, erstattet af BR15, som indtil videre var berammet til at træde i kraft i august 2015 med en overgangsperiode til 31. december 2015.

Men på grund af forsinkelser i forbindelse med behandlingen i EU, er indfasningen udskudt, således BR15 først træder i kraft til november. Forventningen er, at den efterfølgende indkøringsperiode (hvor både BR10 og BR15 gælder) vil være seks måneder. Det er dog muligt, at denne periode forkortes pga. forsinkelserne.

HUSK regionsmøderne om BR15 i november!
Som tidligere nævnt afholder Danske Byggecentre regionsmøder i november, hvor de nye krav og regler i BR15 behandles.

Det er vigtigt at være klædt på til at rådgive dine kunder, så deltag i et af regionsmøderne tæt på dig:

København     3. november 2015

Odense           10. november 2015

Aarhus           11. november 2015

Aalborg          24. november 2015

Indbydelse og program udsendes til samtlige medlemsforretninger i næste uge.