Når byggebranchens små – og mellemstore virksomheder er kommet næsten upåvirket gennem coronakrisen, skyldes det ikke mindst stor aktivitet hos boligejerne.

Der er for alvor kommet gang i energirenoveringerne hos landets boligejere under coronakrisen. Dels fordi der er stigende fokus på emnet, og dels fordi mange har fået økonomisk frirum fra feriepenge og mindre udlandsferie til at foretage de nødvendige investeringer.

Vinduerne skiftes, og gasfyret skiftes ud med ny varmepumpe, og boligejerne kan endda modtage offentlig økonomisk støtte til energiforbedringerne. Det sker enten gennem Bygningspuljen eller via Håndværkerfradraget.

Derfor er det vigtigt for håndværkere og producenter at kende støttemulighederne, så de kan rådgive kunderne bedst muligt.

Bygningspuljen
Efter planen åbnes 30. marts 2021 igen for ansøgninger til Bygningspuljen – altså den statslige tilskudspulje til energibesparelser og energieffektiviseringer i helårsboliger.

Der forventes endnu engang stor interesse fra boligejernes side for at søge om tilskud i puljen, der er på over 700 millioner kroner, og 2020-puljen på 245 millioner kroner blev opbrugt på bare fire dage.

Men skal boligejeren gå efter tilskud eller benytte sig af håndværkerfradraget?

Bygningspuljen giver mulighed for relativt store tilskud til energiforbedrende projekter, som eksempelvis udskiftning af vinduer eller konvertering til varmepumpe. Tilskuddet gives som en procentdel af den samlede omkostning til projektet – med estimerede markedspriser.

Selv om der lægges op til reducerede tilskudssatser i 2021, kan der for et typisk parcelhus opnås skattefrit tilskud på op til 50.000 kroner ved udskiftning af samtlige vinduer.

Den udførende håndværker kan hjælpe boligejeren med at forberede ansøgning med blandt andet at få gennemført energimærkning, udarbejde tilbud og hjælpe med selve ansøgningen.

Først til mølle
Boligejeren kan ikke være sikkert på at få tilsagn, selv om projektet opfylder kriterierne. Når der er modtaget nok støtteberettigede ansøgninger, afvises de resterende ansøgninger, og boligejerne må evt. søge igen næste gang puljen åbner. Det bør tænkes ind ved planlægning af projektet.

Håndværkerfradraget
Håndværkerfradragets kriterier er uændrede fra 2020, men fradraget er fordoblet i 2021 til 25.000 kroner pr. voksen i husstanden, med en skatteværdi på 26 procent.

Det lyder godt på overfladen, men de 25.000 kroner reduceres reelt til kun 6.500 kroner. Boligejerne kan opnå Håndværkerfradrag for nogenlunde de samme energiforbedrende tiltag, og Håndværkerfradraget er på en række områder mere fleksibelt end Bygningspuljens tilskud. Der skal for eksempel ikke søges om tilsagn, og projekterne skal blot leve op til Bygningsreglementets krav.

Kilde: BygTek