Pressemeddelelse

Byggeriet ser et stort potentiale i energirenoveringer og –effektiviseringer. EU er kommet med klima- og energiudspillet, hvor to mål er præciseret i form af 40 % reduktion i CO2 udslip frem mod 2030 og andelen af vedvarende energi skal op på 27 %, men et evt. mål for større energieffektivisering vil først fremlægges til sommer.

Energiforbruget i de danske bygninger udgør omkring 40 % af Danmarks samlede energiforbrug. Derfor er byggeriet en meget vigtig spiller når emnet falder på energieffektiviseringer.

– Potentialet, for energirenoveringer i de danske boliger, er stort. Vi har i dag rigtig mange fantastiske byggematerialer, som kan øge energieffektiviseringen i bygninger markant. På byggeriets fagmesse BYGGERI’14 vil førende producenter vise deres nyeste produkter og løsninger frem. Udover Messens tema klima, energi og miljø sættes der også fokus på bæredygtighed i byggeriet, fortæller adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.

– Byggeriet gør allerede en stor indsats for at optimere produkter og løsninger til energieffektivisering, jeg mener dog fortsat, at politikerne skal se det enorme potentiale, der ligger i vores boliger, og sætte nogle markante mål for energieffektivisering. I forlængelse heraf bør man øge incitamenterne hos forbrugerne til at energirenovere eller, for den sags skyld, bygge nyt, fortsætter adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.

EU melder klart ud, at hvis målene om CO2 reduktion og vedvarende energi skal nås, skal der i høj grad fokuseres på energieffektivisering. Dog er man ikke klar til at sætte tal og mål på dette vigtige punkt endnu.

– Energieffektivisering i bred forstand, er i mine øjne den vigtigste kilde til at opnå, de to opstillede mål, reduktionen af CO2 og udbredelsen af vedvarende energi. Så vi mangler i høj grad et mål for dette i kommissionens udspil, hvilket godt kan ærgre mig en smule, udtaler adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.

– Der er også et vigtigt element i forsyningssikkerhed, da det internationale samfund og ikke mindst Danmark, er i gang med en omlægningsproces, så vores energi fremadrettet kommer fra vedvarende kilder og hvis vi på nogen måde skal kunne opfylde energibehovet frem mod 2030, med en andel på 27 % vedvarende energi, skal vi i allerhøjeste grad fokusere på energieffektivisering, afslutter adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@danskebyggecentre.dk