Pressemeddelelse

Der er alt for meget stop&go over den førte politik, og det er ikke vejen frem, hvis man ønsker fremgang i dansk økonomi og ikke mindst det danske byggeri. Den spæde fremgang i starten af 2014 skal ikke bremses af en for hurtigt politisk reaktion.

Danske Byggecentre har offentliggjort rapporten DB Øjebliksbillede 1. kvartal 2014. Rapporten viser et løft i vækst og aktivitet for byggeriet i de første måneder af 2014. Mange parametre peger dog på, at løftet er afledt af vinterstormene i 2013 og en ellers mild vinter.

Regeringen mener, at opsvinget allerede er selvbærende og trækker derfor lidt i bremsen med tilbagetrækning af investeringer i offentligt byggeri på godt 3. mia. kr. og lægger desuden op til at Håndværkerfradraget skal aflives ved udgangen af 2014

Selvbærende opsving er bestemt ikke noget vi kan nikke genkendende til. Vi er lige kommet ud af 2013 med skindet på næsen og ja, vi er startet fornuftigt i 2014, men det hænger i høj grad sammen med reparationsarbejdet efter stormene i 2013 og en ellers mild vinter. Så intet er selvbærende endnu, og politikerne skal passe gevaldigt på, at de ikke knuser opsvinget førend det har bidt sig fast, udtaler adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.

Væksten i 1. kvartal 2014 steg med 0,9 % i forhold til 4. kvartal 2013 dog med bemærkning om, at væksten på 2 % i private forbrug skyldes teknik i forbindelse med reparationsopgaver fra stormene i 2013. Det indenlandske salg i de danske byggecentre og byggemarkeder viser også fremgang i 1. kvartal 2014, når man sammenligner med 1. kvartal 2013.

De første nøgletal for 2014 ser fornuftige ud, men man skal huske baggrunden. Væksten i det private forbrug ligger reelt på 0,4 %, hvis man tager højde for det ekstra forbrug, der er afledt af stormene i 2013. Så det er bestemt ikke for at være sortsynet, men der er pt. ikke råd til tilbagetrækning af alt for mange vækstskabende initiativer som eks. Håndværkerfradraget – og så mener jeg, at politikerne ser alt for entydigt på omkostningerne og ikke på de mange sidegevinster ordningen giver samfundet. Regeringen skal vænne sig af med den førte stop&go politik, der praktiseres på byggeområdet, afslutter adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre.

Læs Danske Byggecentres rapport DB Øjebliksbillede 1. kvartal 2014.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@danskebyggecentre.dk