Tit bliver bæredygtighed ligestillet med fravalg og forbud, men bæredygtighed handler ligeså meget om god byggeskik. Det handler om, at vi skal tænke os om. Vi skal overveje både byggesituationen og brugssituationen over hele bygningens levetid. Og på den måde træffe bevidste valg, der mindsker det samlede ressourceforbrug, og skaber gode rammer for livet i bygningerne. Det behøver hverken at være besværligt eller dyrt at vælge mere bæredygtige byggematerialer.

Fem principper
I denne guide præsenteres fem enkle principper for, hvordan du kan vælge mere bæredygtige materialer. Principperne er konkretiseret i forhold til fem materialegrupper, så du hurtigt kan orientere dig, når du står overfor et valg i dit lokale byggecenter. Bæredygtighed vil dog altid være en helhedsbetragtning. Materialet skal derfor ikke ses som en tjekliste, men en guide der kan hjælpe med at finde det mest bæredygtige produkt til den givne situation.

Forhåbentlig kan guiden inspirere til at træffe mere bevidste og bæredygtige valg af byggematerialer.

De fem principper kan findes her eller kom og få et fysisk eksemplar på Danske Byggecentre’s stand på BYGGERI’20.

Vælg bæredygtigt
Der er mange mennesker og faggrupper, der har indflydelse på, om et byggeri er bæredygtigt. Denne guide henvender sig særligt til udførende håndværkere og kunderådgivere i byggecentrene. Ambitionen er at øge kendskabet til bæredygtighed i byggeriet ved at gøre bæredygtige byggevalg nemmere at træffe, når der købes ind til byggeprojekter.

Materialet er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Byggeri, Brancheforeningen Danske Byggecentre og Smith Innovation og er finansieret af Grundejernes Investeringsfond.