Pressemeddelelse

Efter fund af skadelig kemi i produkter fra byggemarkeder er branchen nu gået sammen med myndighederne i et nyt partnerskab for at sikre, at produkterne lever op til reglerne.

En test hos byggemarkeder tidligere i år fandt, at 18 ud af 58 plastikprodukter – fra cykellåse over fodbolde til ledninger og duge – indeholdt ftalater, selvom leverandører og forhandlere havde oplyst, at de ikke gjorde. Miljø- og fødevareministeren foreslog derfor at nedsætte et partnerskab for at sætte fokus på problemerne. Den idé bliver nu til virkelighed med Miljøstyrelsen som formand for partnerskabets styregruppe.

Det handler om at beskytte forbrugerne mod skadelig kemi og sikre, at man kan få oplyst, om produkter indeholder særligt problematiske stoffer, som man har ret til. Branchen går konstruktivt til sagen, og vi har et godt samarbejde om partnerskabet, siger kontorchef for Miljøstyrelsens kemikalieenhed Henrik Søren Larsen.

Fuld opbakning
I partnerskabet deltager desuden Brancheforeningen Danske Byggecentre, Dansk Erhverv og DI. Administrerende direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, siger:

Byggecentre har tusindvis af produkter med mange krav, som tit er forskellige fra produkt til produkt. Hver dag arbejdes der på at rådgive og informere kunderne bedst muligt, og Danske Byggecentre står fuldt ud bag en fælles indsats om at løfte kompetenceniveauet hos medlemmer og leverandører.

Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, siger: 

Forbrugere skal have information for at føle sig trygge i deres indkøb. Derfor bakker vi op omkring partnerskabet, der skal styrke forhandlernes evne til at kunne give informationen. Udfordringen skal nemlig takles i importen af varerne, for at forbrugerne kan få information.

Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i DI:

DI deltager aktivt i partnerskabet, fordi der har vist sig at være behov for information og værktøjer, som virksomhederne kan støtte sig til, så forbrugerne kan få den information, som de har krav på. Det er dog min opfattelse, at virksomhederne meget gerne vil overholde reglerne og det kan vi hjælpe dem med.

Se aftalen om partnerskabet her.

Yderligere oplysninger:
Miljøstyrelsen: Pressekoordinator Jakob Volf, tlf. 72 54 44 50 / 91 33 47 94, mail: jamvo@mst.dk
Danske Byggecentre: Adm. direktør Palle Thomsen, tlf. 45 80 78 77, mail: pt@bdb.dk
Dansk Erhverv: Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen, tlf. 20 83 04 12, mail: jlz@danskerhverv.dk
DI: Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard, tlf. 25 65 0241, mail: kakl@di.dk

FAKTA: Nyt partnerskab med byggemarkeder

  • Partnerskabet består af Brancheforeningen Danske Byggecentre, Dansk Erhverv, DI og Miljøstyrelsen.
  • Etableret, efter at en test fandt, at 18 ud af 58 plastikprodukter fra byggemarkeder indeholdt hormonforstyrrende ftalater, selvom forhandlerne havde oplyst, at de ikke indeholdt disse stoffer.
  • Ftalaterne er ikke ulovlige i produkter til voksne, men forhandlerne er forpligtet til på opfordring inden for 45 dage at oplyse, om noget i et produkt er på EU’s liste over særligt problematiske stoffer, herunder ftalaterne.
  • Formålet med partnerskabet er, at byggemarkederne bliver bedre til at overholde deres oplysningspligt og kommunikere om de problematiske stoffer, produkter kan indeholde.
  • Der er netop indgået en konkret aftale om partnerskabet, der bl.a. sigter mod at udvikle et praktisk værktøj, som skal gøre det nemmere at vurdere, om produkter kan indeholde særligt problematiske stoffer.
  • Som den første aktivitet i partnerskabet afholdes en workshop for indkøbsansvarlige i danske byggemarkeder 12. september.
  • Det er målet, at erfaringerne fra partnerskabet også kan bruges i andre brancher.
  • Parallelt med arbejdet i partnerskabet gennemfører Miljøstyrelsen i år en kontrol af produkter fra byggemarkeder.