Pressemeddelelse

Danske Byggecentres økonomiske kvartalsoversigt 4. kvartal 2018 er nu udkommet med en aktuel, kort og koncentreret oversigt over tilstanden i dansk økonomi, i byggeriet og i byggecentrenes omsætning. Læs den her.

Danmarks økonomi er stadig opadgående. BNP vækster, og har været stigende siden tredje kvartal 2017. Den danske BNP er steget med ca. 0,7 % fra tredje kvartal 2018 til fjerde kvartal 2018. for hele 2018 er BNP steget med 1,2 % i forhold til 2017. Beskæftigelsen er også fortsat stigende, og der er i fjerde kvartal 2018 2.986.752 personer i beskæftigelse ifølge tal fra Danmarks Statistik. Selvom det stadig går fremad for den danske økonomi, så er der faktorer i verden, som vil ramme en lille åben økonomi som Danmarks. Brexit og handelskrige skaber usikkerhed, og det risikerer også at påvirke den danske økonomi negativt.

Byggecentrene vækster mindre i 2018 end i 2017
Der er fortsat vækst i de danske byggecentre, om end væksten er stagneret en smule i 2018 i forhold til 2017. Omsætningen i de danske byggecentre var på ca. 26,1 mia. i 2018. Det er en stigning på ca. 1,2 mia. i forhold til 2017, svarende til en vækst på 4,9 %. Det er en lavere vækst end sidste år, hvor omsætningen blandt Danske Byggecentres medlemsvirksomheder steg med 6,1 % fra 2016 til 2017.

Positivt med mere fleksibel Boligjobordning
Hos Danske Byggecentre ser vi meget positivt på udsigten til, at politiske forhandlinger om at forbedre Boligjobordningen, er lige på trapperne.

Et mere generøst håndværkerfradrag vil i højere grad give et økonomisk incitament til danskerne om at udføre grønne renoveringer, som f.eks. at energirenovere deres hjem. Vi ved samtidig fra undersøgelser, at håndværkerfradraget er et af de bedste midler til at nedbringe sort arbejde, så forhandlingerne kan kun gå for langsomt, og vi ser frem til at se, hvad det ender ud med.

Vi ser også gerne, at man kigger mod Sverige, hvor man kan få fradrag til mere generelle håndværksydelser ud over grønne tiltag, som den danske model er bygget op omkring i dag. Det vil i endnu højere grad være med til at nedbringe sort arbejde, og det vil være med til at give hele Danmarks boligbestand et generelt løft. Det er noget vi håber, at partierne vil bringe med til forhandlingsbordet.

Pensionsudspil hænger ikke sammen
Der er også gang i forhandlingerne om et nyt pensionsudspil fra Socialdemokratiet, der vil gøre antallet af år, og hvilket job man har, afgørende for hvornår man kan gå på pension.

Hos Danske Byggecentre synes vi ikke det giver mening at trække folk tidligere ud af arbejdsmarkedet, når vi står med et arbejdsmarked, og specielt en byggebranche der skriger på arbejdskraft. Vi skal selvfølgelig hjælpe de mennesker, som af forskellige årsager ikke kan arbejde, som vi allerede gør i dag, men det nytter ikke noget at generalisere bestemte fag eller brancher. Det er meget individuelt hvordan vi ældes, og hvordan vores helbred er.

Fokus bør i stedet ligge på at arbejde mod et bedre arbejdsmiljø med flere redskaber, der kan hjælpe med f.eks. tunge løft. Der er allerede mange hjælpemidler i f.eks. byggebranchen, der hjælper med at gøre arbejdet mindre fysisk hårdt, og branchen arbejder konstant på at udvikle flere. Vi hjælper gerne til, hvor vi kan.

Yderligere information
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk