Regeringen planlægger at finansiere en del af regningen for retten til tidlig pension ved at indføre en lagerskat på selskabers ejendomsavancer.

Hvis finansieringsforslaget bliver vedtaget, vil det betyde, at virksomheder løbende vil blive beskattet af en eventuel prisstigning på ejendomme.

I værste fald kan værdistigningen være så høj, at virksomhedens egenkapital ikke kan dække den løbende beskatning. Virksomheden kan derfor tvinges til at optage et lån for at betale skat på en endnu ikke realiseret værdistigning.

Det står i kontrast til i dag, hvor virksomheden først beskattes ved salg af ejendommen. Det giver virksomheden sikkerhed og frigiver likviditet, som kan bruges flere steder, eksempelvis på renovering af ejendomme.

Klimamål bliver sværere at nå
I Danske Byggecentre frygter vi, at den løbende lagerbeskatning vil resultere i færre byggerier, færre arbejdspladser og mindre vækst.

Det er selvsagt aldrig noget positivt scenarie, men det er særligt farligt, når vi som nu, befinder os midt i en historisk coronakrise med et særdeles hårdt presset erhvervsliv, der går uforudsigelige tider i møder.

Den løbende beskatning vil uomtvisteligt føre til mindsket likviditet ude i virksomhederne. Dermed har virksomhederne færre penge til at igangsætte ny projekter eller endda renovere egne ejendomme.

Det bliver altså meget sværere at nå regeringens meget store klimamål, når selskaber med bolig- og erhvervsudlejningsejendomme skal bruge sin likviditet på at betale løbende skat af en eventuel endnu ikke realiseret værdistigning fremfor at investere i energiforbedringer til glæde for miljøet.

Højere håndværkerfradrag
Det vil være et hårdt slag for byggeriet, hvis vi i fremtiden vil se færre renoveringer af ejendomme, fordi ejerne ikke har råd til at betale løbende skat af den eventuelle værdistigning, en sådan renovering vil formodes at have.

Jeg er oprigtigt bekymret for, at regeringen med dette indgreb er ved at save benene væk under den taburet, byggebranchen står på.

Regeringen bør i stedet lede efter tiltag, der gør den samfundsøkonomiske kage større og skaber arbejdspladser. Her vil jeg foreslå, at man hæver beløbet i håndværkerfradraget til 50.000 kroner mod de tilsammen 18.700 kroner, fradraget lyder på i dag.

Derudover bør det være muligt for borgerne at sammenlægge service- og håndværksydelser og tillade alle former for håndværksydelser.

Nu er tiden ikke til at gamble med arbejdspladser
Håndværkerfradraget er populært i befolkningen, og skaber det økonomiske incitament der skal til, for at private hyrer små og mellemstore virksomheder til at lave grønne renoveringer som for eksempel at energirenovere ens hjem.

Et håndværkerfradrag på 50.000 kroner vil skabe og sikre arbejdspladser i byggebranchen, blandt andet ved at reducere sort arbejde. Det er særlig vigtigt i krisetider.

Så kære regering, i stedet for at gamble med byggeriets arbejdspladser ved at indføre løbende lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer, bør I se på at skabe flere arbejdspladser.

Debatindlægget blev bragt i Altinget By & Bolig 10-09-2020