Efter fund af skadelig kemi i produkter fra byggemarkeder er branchen nu gået sammen med myndighederne i et nyt partnerskab for at sikre, at produkterne lever op til reglerne.

En undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk Kemi i januar 2017 viste, at danske byggemarkeder og deres leverandører ikke altid overholder deres informationspligt i henhold til REACH artikel 33.

Læs mere her.

På den baggrund mødtes Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen den 29. marts 2017 med en række aktører i branchen for at drøfte, hvordan leverandører og forhandlere af artikler i højere grad kan leve op til deres lovmæssige forpligtelser. Danske Byggecentre var på mødet repræsenteret af formand Poul Erik Grønfeldt og Adm. direktør Palle Thomsen.

Efterfølgende har Brancheforeningen Danske Byggecentre, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Miljøstyrelsen indgået et partnerskab for 2017 og 2018, som i fællesskab skal udbrede kendskabet i byggemarkeder og blandt deres leverandører om pligten til videregive information om særligt problematiske stoffer i artikler i henhold til REACH artikel 33. De såkaldte SVHC stoffer.

Partnerskabet afholdte i den forbindelse en indledende workshop for indkøbsansvarlige fra større danske byggemarkeder den 12. september 2017 hos Danske Byggecentre.

Formålet med workshoppen var at afgrænse problemer og løsninger, som partnerskabet bør adressere i det videre arbejde samt afdække behovet for informations- og vejledningsmateriale.

Samme dag blev der udsendt en pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen, hvor blandt andre Adm. direktør Palle Thomsen udtaler:

”Byggecentre har tusindvis af produkter med mange krav, som tit er forskellige fra produkt til produkt. Hver dag arbejdes der på at rådgive og informere kunderne bedst muligt, og Danske Byggecentre står fuldt ud bag en fælles indsats om at løfte kompetenceniveauet hos medlemmer og leverandører.”

Læs hele pressemeddelelsen her.