Der opføres flere og flere bæredygtige byggerier, og bæredygtige byggerier skal i Danmark dokumenteres, primært i henhold til certificeringsordningen DGNB. Denne ordning kræver dokumentation for en lang række forhold, herunder tekniske og miljømæssige forhold.

Flere og flere af Danske Byggecentres medlemsforretninger stilles allerede over for krav fra større kunder om yderligere dokumentation end den p.t. lovpligtige – herunder certificeringer og dokumentation af bæredygtighed – når de bestiller varer i vore forretninger.

Denne dokumentation er meget tidskrævende at finde frem. DBs medlemsforretninger har derfor behov for, at ovennævnte dokumentation er tilgængelig for dem i deres daglige arbejde, ligesom det er vigtigt, at dokumentationen let kan videreformidles til relevante samarbejdspartnere.

Og hvad er vel mere naturligt end at lægge denne dokumentation i ByggeBasen, der som Danmarks største produktdatabase har mere end 650.000 varer i basen, og i forvejen er omdrejningspunkt for salget i vore forretninger.

Dokumentation i ByggeBasen – ”Det grønne katalog”
Der etableres således en separat ”dokumentations-fane” (”Det grønne katalog”) i ByggeBasen i efteråret 2018, hvor vore medlemmer skal kunne finde al dokumentation om byggeriet, herunder den lovpligtige dokumentation samt certificeringer og anden dokumentation om bæredygtighed.

Det kan dreje sig om EPD –Miljøvaredeklaration, LCA (livscyklus analyse), certificeret træ: PEFC – FSC, svanemærke/Ecolabel, indeklimamærkning og energimærkning, ligesom også dokumentation om bortskaffelse/genanvendelse er del af bæredygtighedsprincippet.

Øvrige katalogdata fastholdes under fanen ”katalogdata”.

Ny og vigtig service
DB ønsker at samle al bæredygtig dokumentation i ByggeBasen således, at forretningerne kan søge samme sted og på samme måde, for alle produkters vedkommende, som de plejer.

Dokumentation i ByggeBasen skal ses som en hel ny og vigtig service over for vore medlemsforretninger, som kan spare dem meget dyrebar tid ved leverancer til bæredygtige byggerier. En service, der også vil styrke samhandelen med kunderne.

Samtidig vil vi stille dokumentationen til rådighed for de projekterende, udførende og bygherrer via et selvstændigt site, der henter informationen fra ByggeBasen. En service over for dem og en profilering af de produkter, som vore forretninger sælger.