I de senere år er ByggeBasen løbende blev opgraderet, men nu tager databasen et ekstra spring og kommer i superklassen inden for IT.

Der arbejdes i disse dage på højtryk for at opgradere ByggeBasen – byggebranchens produktportal – til superklassen inden for IT. ByggeBasen vil i den nærmeste fremtid skifte infrastruktur for at sikre en hurtigere og mere stabil drift. I den forbindelse implementeres samtidig den nyeste teknologi. F.eks. kommer ByggeBasen til at køre på de nye flash diske, der gør søgning og andet arbejde i ByggeBasen markant hurtigere.

På lidt længere sigt vil ByggeBasen også få et tiltrængt face lift, og der vil blive arbejdet på at lave løsninger, således at brugerens arbejde bliver lettere, f.eks. ved at man selv kan bede om et nyt kodeord på websiden.

Sidst men ikke mindst vil der være fokus på at lave en mere brugbar hjælpefunktion, der løbende kan hjælpe leverandøren igennem sine arbejdsopgaver, f.eks. ved oprettelse og opdatering af data i ByggeBasen.

 Farlige kemikalier i ByggeBasen

Som følge af en artikel i BT har der været omtale af, at byggemarkederne skulle misinformere omkring farlige stoffer i de produkter, de sælger, herunder de hormonforstyrrende ftalater i en række plastprodukter.

Danske Byggecentre gør opmærksom på, at ”misinformationen” udelukkende handler om mangelfulde svar på forbrugerhenvendelser om kemiske stoffer, hvis anvendelse i produkterne er lovlig. Det handler således om vores informationspligt som forhandlere.

Iflg. EU’s kemikalieforordning REACH skal forretninger oplyse, om deres solgte produkter indeholder særligt problematisk kemikalier, også kaldet SVHC kemikalier. Disse kemikalier er mistænkt for at være enten hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller reproduktionsskadelige.

Hvilke informationspligter gælder for artikler?

Sælger du som forhandler en artikel, der indeholder mere end 0,1% af et stof fra kandidatlisten, skal du informere dine kunder om det og om nødvendigt også vejlede om sikker brug. Det gælder uanset om varen er produceret i EU eller importeret fra lande uden for EU.

REACH definerer en artikel som en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning bestemmer dens funktion. Det betyder, at de fleste genstande, som vi omgiver os med i det daglige, er artikler, f.eks. tøj, sko, elektronik, køkkengrej, cykler og cykellåse, lyskæder og diverse emballager.

Se eksempler på kandidatlistestoffer her.

Hvis du leverer til professionelle brugere:

–  Skal de have oplysninger om indholdet af kandidatlistestoffer ved varens levering.

Hvis en forbruger spørger, om der er kandidatlistestoffer i en artikel:

–  Skal du kunne svare forbrugeren inden 45 dage.

Informationspligten gælder for hver enkelt del i en sammensat artikel. Det kan f.eks. være en cykel, hvor de enkelte dele i sig selv er artikler. Her har både forbrugere og professionelle brugere ret til at få oplyst, om der er kandidatlistestoffer i de enkelte dele, f.eks. i håndtaget.

Hvilke informationspligter gælder for kemiske blandinger?

Sælger du kemiske stoffer eller blandinger, skal du informere dine professionelle kunder om indhold af kandidatlistestoffer via et sikkerhedsdatablad ved levering.

REACH sikkerhedsdatabladet er et lovpligtigt dokument, der skal fremgå i BygggeBasen, så du let kan finde oplysningerne. Du finder det under katalogdata her – tryk på REACH.

Informationsflow i hele leverandørkæden

Både leverandører og forhandlere skal bidrage til et effektivt informationsflow gennem hele leverandørkæden fra producenten eller importøren af en artikel og hele vejen ud til slutbrugeren. Så fortæl dine leverandører, at de skal lægge REACH dokumenter i ByggeBasen, hvis der er kandidatlistestoffer i varerne. Det er vigtigt, at du får den information, du skal bruge, for at kunne overholde din informationspligt.