Detailhandlen står for 11 procent af danske virksomheders elforbrug. Og for detailhandlen udgør belysningen cirka 50 procent af elforbruget. Derfor får mere end 1.000 små- og mellemstore butikker i denne tid tilbud om hjælp til at beregne fordelene ved at udskifte lyskilderne til LED. Helt konkret får butikkerne besøg af LED-konsulenter fra Energistyrelsen, der tæller butikkernes lyskilder og udregner den potentielle besparelse ved at skifte til LED-pærer.

Detailhandlen benytter i dag ofte halogenbelysning, og en udskiftning fra halogen til LED har et energisparepotentiale på 50-90 pct. En lille butik med ca. 25 halogenpærer på 35 watt vil eksempelvis kunne reducere sit elforbrug til belysning med op til 80 pct. ved at skifte til LED-belysning, viser Energistyrelsens beregninger. Ved udskiftning af lysstofrør kan energibesparelsen være på 30-40 pct.

At skifte til LED-belysning er en investering, som man får igen på en billigere elregning, men jeg forstår godt, at mange butikker har brug for at føle sig sikre på, hvor stor besparelsen er, før de skifter det hele ud. Nu får de konkret hjælp, og jeg håber, at rigtig mange butikker får mod på at skifte til LED-belysning, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Udover at hjælpe med en konkret optælling af butikkens lyskilder og beregning af besparelsespotentialet ved LED-belysning, er det også et mål at få nedbrudt nogle af de barrierer, der er omkring LED. F.eks.  myterne om, at LED giver en ringere lyskvalitet, eller at LED og elsparepærer er det samme. LED-pæren holder bl.a. væsentligt længere end elsparepæren.

Halogenpærer har typisk en levetid på 2.000-3.000 timer, mens LED-pæren har en levetid på 15.000-30.000 timer. Til sammenligning har en sparepære typisk en levetid på ca. 10.000 timer. Andre fordele ved LED-pæren er, at den tænder med det samme, ikke bliver varm og er fri for kviksølv.

De nævnte energisparepotentialer er baseret på tal fra Energisparesekretariatet – kontakt Energisparesekretariatet for nærmere oplysninger

Kampagnen kører i ugerne 39-43 og understøttes af et kampagnesite på sparenergi.dk/erhverv/detail/belysning. I alt 21 byer i hele landet får besøg.

Kilde: Energistyrelsen