Videncentrets brochure- og katalogudgivelser ses nedenfor. Derudover kan du under menupunktet løsninger finde alle energiløsninger, pakkeløsninger og guides. I venstre menubar kan du desuden finde eksterne brochurer og links.

Se mere her

kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger, www.byggeriogenergi.dk