Storbritannien meddelte den 29. marts 2017, at de ønsker at forlade EU-samarbejdet og forlader derfor officielt EU den 29. marts 2019. EU og Storbritannien forhandler på nuværende tidspunkt om vilkårene for Storbritanniens udtrædelse af EU og for det fremtidige samarbejde mellem Storbritannien og EU. 

Storbritannien forlader EU-samarbejdet den 29. marts 2019, men vilkårene for Storbritanniens udtrædelse af EU og for det fremtidige samarbejde mellem Storbritannien og EU er endnu præget af stor usikkerhed. Uagtet resultatet kan Storbritanniens udtræden af EU få konsekvenser for din virksomhed, hvis du i dag handler med Storbritannien.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholder derfor et åbent organisations- og virksomhedsrettet informations- og dialogmøde om konsekvenserne af Brexit onsdag den 20. februar 2019. Informationsmødet er målrettet virksomheder og organisationer indenfor styrelsens ansvarsområde. Hvis du som borger har spørgsmål til konsekvenserne af Brexit kan du skrive til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Brexit-funktionspostkasse på brexit@tbst.dk.

Informationsmødet afholdes onsdag den 20. februar 2019 fra kl. 13.00 – 16.00 i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, DK-1577 København V. 

Tilmeld dig til informationsmødet her. Tilmeldingsfristen er fredag den 15. februar 2019.

På informationsmødet oplyses om generelle såvel som sektorspecifikke konsekvenser for din virksomhed. I samarbejde med Erhvervsstyrelsen oplyses indledningsvist om de overordnede konsekvenser af Storbritanniens udtræden af det indre marked. Herpå afholdes parallelle sektorspecifikke sessioner indenfor områderne luftfart, vejtransport og byggeri. Konkret påtænkes følgende emner at blive berørt på de respektive sektorsessioner:

Luftfart: 

  • Security
  • Safety 
  • Markedsadgang; 
  • Facilitation; dvs. forhold, der smidiggør civil luftfart f.eks. immigration, told mv.
  • Passagerrettigheder

Vejtransport: 

  • International transport og CEMT-tilladelser
  • Kørekort og kvalifikationsbeviser
  • Køre-/hviletider
  • Typegodkendelser

Byggeri:

  • Materialer mv.

Læs programmet for mødet her.

Såfremt man som virksomhed eller organisation ønsker at deltage i flere sessioner, skal man stille med flere deltagere. Der vil på hver session være mulighed for at stille spørgsmål til styrelsens respektive fageksperter. Selvom styrelsen på mødet vil bestræbe sig på at besvare alle spørgsmål om vilkårene for Storbritanniens udtræden og hvilke konsekvenser, det vil få for virksomhederne indenfor styrelsens ansvarsområde, skal der tages et forbehold for, at det på grund af den fortsatte uafklarede situation omkring Storbritanniens udtræden, kan være vanskeligt at besvare alle spørgsmål.

Hvis du inden informationsmødet vil forberede dig på, hvilke emner der kan være relevant for din virksomhed i forbindelse med handel med lande uden for EU, har regeringen udarbejdet en Brexit-tjekliste. Tjeklisten kan, ved besvarelse af en række spørgsmål, give et overblik over, hvad din virksomhed særligt bør være opmærksom, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale – det såkaldte no-deal scenarie.

Du kan finde Brexit-tjeklisten her.