På Brandfare.dk kan du finde en række oplysninger om brandfare i naturen i Danmark.

Siden indeholder bl.a. gode råd om at undgå brand i naturen, en oversigt over evt. afbrændingsforbud i kommunerne samt brandfareindekset, som på et kort viser, hvor stor risikoen for brand er rundt om i landet.

Brandfare.dk er etableret i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og KL.

Se mere her.