EUTR bekæmper ulovlig tømmerhugst

EU’s Tømmerforordning (EUTR) omfatter stort set alle trævarer fra alle oprindelseslande, uanset om de er produceret i eller uden for EU.

Formålet med EU’s tømmerforordning (EUTR) er at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ.

Ulovlig tømmerhugst bidrager flere steder i verden til ubæredygtig drift med skovrydning og skovødelæggelse og store afledte skadevirkninger:

  • Offentlige kasser mister hugstafgifter og skatter
  • Øget korruption
  • Unfair konkurrence på træmarkedet
  • Øget CO2-udslip og global opvarmning
  • Tab af biologisk mangfoldighed
  • Tilsidesættelse at rettigheder og hensyn til lokale og indfødte folk, som lever i afhængighed af skove.

EU’s bestræbelser for at bekæmpe ulovlig tømmerhugst er udmøntet i den såkaldteFLEGT-handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet, som EU-Kommissionen vedtog i 2003.

Handlingsplanen rummer udover den generelle regulering i EUTR også den såkaldte FLEGT-licensordning, som er en importregulering i forhold til partnerlande, hvor kun blåstemplet lovligt træ (dvs. træ med licens udstedt af partnerlandet) må importeres til EU fra partnerlande. Derudover tilskynder FLEGT-handlingsplanen til at stimulere markedet for lovligt træ, gennem udvikling af offentlige indkøbspolitikker der fokuserer på indkøb af lovligt træ.

Se mere her om EUTR, klik på billedet

EUTR