BLK – ByggeLeveranceKlausul for DB-medlemmer            

Her finder du kontrakten om forretningens ansvar for mangler ved leverancer.

BLK – ByggeLeveranceKlausulen lyder som følger:

Vort ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leveringen indgår.

Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod vor køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet kan gøres gældende direkte mod os.

Også i sådanne tilfælde kan vi kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang vor egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af vort eget kontraktforhold med vor køber.

Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Du kan frit down-loade kontrakten: BLK – ByggeLeveranceKlausul for DB medlemmer