For at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i dansk byggeri, har en række af byggeriets organisationer indgået en fælles aftale om krav til træbaserede plader, der anvendes i forbindelse med tagarbejder.

Aftalen omfatter alene manuel håndtering (enkeltmandshåndtering) af de nedenfor nævnte pladetyper. Aftalen er således ikke til hinder for, at der anvendes plader med større dimensioner og vægt, så længe det sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, se Arbejdstilsynets vejledning om “Løft, træk og skub”, At-vejledning D.3.1.

Aftalens omfang
Brancheaftalen omfatter krydsfiner- og OSB-plader, der lægges og monteres på bygninger som undertag eller som tagunderlag for tagdækning, i nybyggeri og ved renovering af eksisterende bygninger. Kompositplader af krydsfiner eller OSB, f.eks. med belægning af tagpap, er også omfattet af aftalen.

Aftalen er gældende for alle der importerer, producerer, forhandler og anvender de nævnte træbaserede tagplader i dansk byggeri.

Dimension og vægt
Af hensyn til den enkelte persons manuelle håndtering må pladestørrelsen ikke overskride en største bredde x længde på 650 x 3100 mm, og den faktiske vægt i normal, leveringstør tilstand må ikke overskride 18 kg. pr. plade.

Godkendelse og dokumentation
Følgende CE-mærkede tagplader, afprøvet og mærket iht. DS/EN13986/NA, er omfattet af aftalen: Krydsfiner (iht. EN 636) og OSB (iht. EN 300). Pladens vægt skal fremgå af leverandørbrugsanvisningen.

Ikrafttrædelse
Aftalen træder i kraft 1. marts 2010. I en overgangsperiode på 12 måneder frem til 1. marts 2011 har branchens leverandører mulighed for at tilpasse sig aftalens krav.

Referencer
Yderligere oplysninger om de enkelte produkter findes i leverandørbrugsanvisninger. Valg og anvendelse af træplader i byggeriet findes i anvisninger fra Træinformation. Vedrørende arbejdsmiljøforhold henvises til gældende AT-vejledninger og branchevejledninger.

Se brancheaftalen her.