1. juli trådte Bygningsreglement 2015 (BR15) for alvor i kraft. Samtidig udstedte Trafik- og Byggestyrelsen en ny udgave af BR15. Den tilhørende SBi-anvisning 258 udkommer derfor også i en ny udgave, der tager højde for ændringerne.

Bl.a. indføres funktionsbaserede brandkrav til en række lager- og industribygninger. En anden ændring er, at  trykprøvning af klimaskærmen fremover skal ske i henhold til DS/EN ISO 9972.

Den nye udgave af SBi-anvisning 258 er tilgængelig på www.anvisninger.dk og udkommer i trykt form primo september.

SBI tilbyder et halvdagskursus om BR15 flere steder i landet. Kurset giver en orientering om baggrunden for ændringerne, en gennemgang af de enkelte ændringer samt mulighed for at stille spørgsmål til nogle af landets førende eksperter i Bygningsreglementet. Se mere om kurserne her:

Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut