PEFC Danmark glæder sig over den positive udvikling på solskinsøen, idet Bornholms Regionskommune (BRK) nu er blandt de 16 danske kommuner, der har fået certificeret sine skove som bæredygtige.

BRKs Center for Ejendomme og Drift, har siden år 2013 arbejdet målrettet på at få gjort de kommunale bornholmske skove så bæredygtige, at de lever op til internationale standarder.

De kommunale bornholmske skove strækker sig over et areal på ca. 2000 hektar skov og har netop opnået PEFC- og FSC certificeringerne. Dermed er Bornholm med til at trække udviklingen i retning af større bæredygtighed i den kommunale skovdrift i Danmark.

BRK planlægger den bæredygtige skovdrift
Bornholms Regionskommune planlægger løbende brugen af de kommunale bornholmske skove for at sikre bæredygtigheden. Man sørger for at fælde træerne og plante nye i et tempo, så skoven ikke tager skade, men der skal også være balance mellem menneskers brug af skoven i fritiden og beskyttelsen af planter, insekter og dyreliv. Derfor anlægger BRK stier og laver bålhytter mv. i de områder, som kan tåle at blive brugt meget og hvor kommunen rigtig gerne vil tilbyde rekreative oplevelser. Andre dele ligger hen som urørt skov, hvor dyr og planter får ro til at udvikle sig oplyser pressemeddelelse, hvori formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Carsten Scheibye (V), udtaler:

– Jeg er meget glad for, at vi her i kommunen passer så godt på skovene, at vi bevarer dem til vores børn og børnebørn. Certificeringen passer fint sammen med Bright Green Island-strategien og kommunens målsætning om at være en grøn, bæredygtig ø. Det er min holdning, at vi som offentlig myndighed skal arbejde på at holde en fornuftig balance mellem benyttelse og beskyttelse af miljøet. Med den her certificering er vi gået foran og har vist, at vi bakker vores grønne strategier op med handling. Det er meget glædeligt, og det viser, at kommunens fagfolk gør et godt stykke arbejde.

Kilde: PEFC