I det største Realdania-projekt nogensinde, BLOX, har vi én af de største ambitioner: Vi skal skabe hele Danmarks innovations- og væksthub, BLOXHUB, som skal hjælpe danske virksomheder til at producere og eksportere fremtidens løsninger inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design.

Vision
Urbaniseringen buldrer derudaf over alt i verden, og Danmark har så meget at byde på, som kan gøre verdens byer bedre og mere bæredygtige. Vores vision er at skabe økonomisk vækst og understøtte, at danske virksomheder inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design kommer i verdensklasse ved at udnytte teknologiens potentialer og styrke synergien mellem brancherne.

Vi har særligt fokus på spydspidsvirksomheder, som ønsker at indgå i en “kerne” og arbejde meget mere sammen og på tværs end normalt. Med BLOXHUB får de støtte til at udvikle nyt, nå længere ud i verden og positionere sig internationalt – til gavn for både virksomhederne, Danmark og hele verden. Udover udviklingsorienterede virksomheder planlægger vi også, at BLOXHUB skal indeholde et livligt start-up-miljø, et tværfagligt forskningsmiljø i synergi med formidlingsinstitutioner og udstillingsfaciliteter i verdensklasse. Det hele for at skabe innovation og vækst i brancherne.

Projektbeskrivelse
BLOXHUB er særligt for den professionelle målgruppe. Virksomheder, forskere og formidlere inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design, som ønsker at bringe egen viden i samspil med andres og ikke bare “business as usual”. Vi inviterer professionelle fra hele Danmark med ind i BLOXHUB, hvor man fra 2016 kan blive medlem og knytte sig mere eller mindre tæt til. Nogen flytter ind og får kontor i BLOXHUB, mens andre blot knytter sig på det netværk og den viden, som skabes.

Bag BLOXHUB står et partnerskab bestående af Erhvervs- og Vækstministeriet, Københavns Kommune og Realdania. De tre partnere har et fælles fokus på at understøtte vækst inden for arkitektur, byggeri, byudvikling og design og vil levere indhold og aktiviteter i BLOXHUB ved at kanalisere ressourcer, projekter og events ind i arbejdet.

Læs mere om projektet her.

Kilde: Realdania.dk