Medarbejdere i byggecentre kan uddanne sig til BedreBolig-partnere. Nyt hold starter 1. november.

Uddannelsen til BedreBolig-partner er udviklet af Danske Byggecentre i samarbejde med Videncenter for energibesparelser i bygninger og Energistyrelsen. Uddannelsen er gratis og gennemføres som e-learning over en periode på op til to måneder. Med uddannelsen får du:

  • Øget forståelse for begreber og teknologier, som anvendes ved energirenovering
  • Ajourført viden om Bygningsreglementets afsnit om energi (BR15)
  • Kendskab til Videncentret for energibesparelser i bygninger og Energistyrelsens digitale værktøjer
  • Viden om BoligJob-ordningen og de tilskud energiselskaberne yder til energirenovering
  • Indgående kendskab til BedreBolig-ordningen og muligheden for at være BedreBolig-partner

Når du har gennemført forløbet og bestået den afsluttende test, får du tilsendt et diplom som bevis for, at du har gennemført uddannelsesforløbet. Jeres butik får dermed ret til at kalde sig BedreBolig-partner. Læs mere, find de videoer der bruges i uddannelsen og tilmeld dig via www.dbbedrebolig.dk/byggecentrenes-rolle/.