Denne guide bygger videre på vores eksisterende vejledningsmateriale om bæredygtige materialevalg, som hedder ”Vælg bæredygtigt” – et materiale, som giver tommelfingerregler og gode råd primært angående materialevalg. Du finder det på www.vælgbæredygtigt.dk.

Helt overordnet beskriver det fem gode principper, når det handler specifikt om bæredygtige materialevalg:

• Spar på ressourcerne – i produktion, opførelse og drift

• Skab godt indeklima – lyd, lys og luft

• Byg til ombyggelighed – anvend fleksible løsninger

• Byg holdbart – vælg materialer til formålet

• Kig efter dokumentation – miljømærker og deklarationer

Nærværende guide gør brug af de fem principper, men går et spadestik dybere i nogle af de centrale områder og vil udbygge din viden om bæredygtighed og de fem principper. Temaet ‘bæredygtigt materialevalg’ vil blive uddybet og derudover behandles en række andre aspekter af begrebet bæredygtighed.

For at bygge mere bæredygtigt er det vigtigt at kunne stille de rette spørgsmål til kunder og leverandører, forstå de processer, man skal bidrage til, og finde svar. Denne guide hjælper de udførende aktører i byggebranchen med at gøre netop det – uanset om det er den mindre håndværksvirksomhed eller den større entreprenør.

Du får viden om en række værktøjer og metoder, der kan hjælpe dig til at blive bedre til de mange forskellige aspekter af bæredygtighed, både når du bygger nyt og renoverer. Formålet er at klæde dig og din virksomhed på til at imødekomme bygherrernes stigende krav til bæredygtighed og at gøre dig klar til den kommende frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

Materialet er også velegnet til undervisning.

Materialet ‘Bliv bedre til bæredygtighed’ omfatter fire dele:

  1. En guide, som introducerer bæredygtighedsbegrebet generelt og under fem overordnede principper. Guidens primære fokus er materialer, energi og indeklima. Download Bliv bedre til bæredygtighed – guide her.
  2. Et casehæfte med to eksempler på bæredygtigt byggeri. Herunder hvilke tiltag som har bidraget til bæredygtigheden, og hvilke dilemmaer der er opstået undervejs. Download Bliv bedre til bæredygtighed – casehæfte her.
  3. Undervisningsmateriale, som er målrettet erhvervsuddannelser og universiteter, hvor teori og praksis blandes. Download undervisningsmateriale – Powerpoint (på vej).
  4. Supplerende undervisningsmateriale med relevante danske
  5. kilder og litteratur om bæredygtighed. Download Gode kilder til bæredygtighed – PowerPoint her.