I de fire første måneder af 2018 blev der indgået 9 procent flere praktikaftaler end i samme periode i 2017. Tendensen med flere praktikpladser slår igennem på tre af de fire hovedområder. Hvis udviklingen fortsætter, er målet for 2018 fra trepartsaftalen inden for rækkevidde.

Fra januar til april 2018 indgik elever på erhvervsuddannelserne lidt under 13.900 aftaler om praktikpladser. Det er omkring 1.100 flere end året før og svarer til en stigning på 9 procent.

Antallet af praktikpladser har en særlig bevågenhed, fordi regeringen og arbejdsmarkedets parter med trepartsaftalen i 2016 blev enige om en fælles målsætning om, at der skal indgås 2.100 flere praktikpladser i 2018 sammenlignet med 2016. Social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse er ikke med i målsætningen. På de uddannelser, som målsætningen omfatter, er der indgået lidt over 11.400 aftaler i 2018. Det er omkring 1.000 flere end i samme periode i 2016, hvilket svarer til en stigning på 10 procent.  Fortsætter udviklingen resten af året, vil der i 2018 blive skabt godt 3.400 flere aftaler end i 2016.

Der er blevet indgået flere aftaler på tre af de fire hovedområder. Der er oprettet flest nye praktikpladser på uddannelser inden for teknologi, byggeri og transport, hvor der blev oprettet over 800 flere pladser. Det svarer til en stigning på 14 procent. Der er også indgået flere aftaler om praktik på omsorg, sundhed og pædagogik, hvor der er blevet indgået omkring 200 aftaler mere, og på kontor, handel og forretningsservice, hvor der er indgået over 100 aftaler mere, hvilket er en stigning på henholdsvis seks og syv procent. På uddannelser inden for fødevarer jordbrug og oplevelser blev der indgået 50 færre aftaler svarende til et fald på to procent.

”Det er afgørende for de næsten 50.000, der hvert år begynder på en erhvervsuddannelse, at de får en praktikplads hos en virksomhed. Derfor skal vi gøre alt for at holde fast i den gode udvikling. Særligt social- og sundhedsuddannelserne har været hårdt ramt den seneste tid. Derfor glæder jeg mig meget over, at stigningen også slår igennem på det område,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

På den anden side af sommerferien lancerer regeringen et udspil, som skal øge søgningen til erhvervsuddannelser og sikre, at flere elever gennemfører den erhvervsuddannelse, som de er begyndt på. Trepartsaftalen fra august 2016 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter indeholdt en målsætning om 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt.

 

Kilde: Undervisningsministeriet