Ny fugtberegner giver svar på fugtrisiko ved efterisolering.

Det kan være usikkert for både bygherrer, rådgivere og entreprenører, om et efterisoleringsarbejde kan gå hen og give fugtproblemer i den bygning, der efterisoleres. Det problem tager en ny fugtberegner fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger nu hånd om.

Fugtberegneren gør det nemlig nemt at beregne, om en planlagt efterisoleringsløsning skønnes at være fugtteknisk forsvarlig.

Fugtberegneren er et online beregningsværktøj, der indeholder en række af de mest almindelige konstruktioner, som kan efterisoleres.

Sådan gør du:

  • Vælg den eksisterende konstruktion, der skal efterisoleres
  • Indtast og vælg forhold om bygningen og indeklimaet
  • Vælg efterisoleringstiltag: materiale, tykkelse og afslutning
  • Fugtberegneren konverterer de indtastede data til et letforståeligt resultat og giver et overblik over eventuelle fugtproblemer, og hvad du kan gøre for at undgå dem

Se fugtberegneren på www.fugtberegner.sbi.dk

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger