PRESSEMEDDELELSE

Benyt sommerferien til at lære mere om byggematerialers klimaaftryk

Hvis du, ligesom som os, interesserer dig for bæredygtigt byggeri, kan du benytte sommerferien til at lære mere om byggematerialers klimaaftryk. Vi har lavet en podcast på fem afsnit, hvor vi stiller skarpt på problemet.

Danmark har forpligtet sig på Paris-aftalens mål om at være klimaneutralt i 2050. Byggesektoren spiller en afgørende rolle, hvis Danmark skal komme i mål. Ifølge FNs miljøorganisation UNEP står byggeriet nemlig for 39 % af det globale udslip af drivhusgasser. 28 % stammer fra driften af alle bygninger, og 11 % kommer fra byggematerialerne. Dog er energiforbruget i nybyggerier i dag så lavt, at energiforbruget og klimabelastningen fra byggematerialer oftest er større end fra driften af bygningen i hele dens levetid. Der er derfor brug for en styrket indsats mod indlejret energi i byggematerialer, hvis vi som sektor for alvor skal bidrage til den grønne omstilling i vores samfund.

Fx. anslår forskere fra DTU, at cementproduktionen alene står for 5 % af verdens samlede udslip, hvilket industrien også adressere. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), NCC og Danske Byggecentre har på baggrund af dette og andre materialers aftryk derfor produceret tre podcast, som skal gøre os klogere på problemet – men også på løsningen.

”Hos Danske Byggecentre tager vi klimadagsordenen alvorligt og håber, at podcastserien kan hjælpe med at sprede budskabet om byggematerialers klimaaftryk. Byggeriet spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, og her er særligt byggematerialernes klimaaftryk en vigtig brik i arbejdet. Derfor har vi lanceret en podcastserie, så folk i byggebranchen kan få en hurtig og forståelig indsigt i problemstillingen,” siger Adm. direktør Palle Thomsen.

Podcasten kan findes på vores hjemmeside eller via linket her

Yderligere information:

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk