PRESSEMEDDELELSE

Danske Byggecentres økonomiske kvartalsoversigt 3. kvartal 2018 er nu udkommet med en aktuel og kort og koncentreret oversigt over tilstanden i dansk økonomi, i byggeriet og i byggecentrenes omsætning. Læs den her.

Det går fortsat godt i dansk økonomi. BNP vækster, og har været stigende siden tredje kvartal 2017. Den danske BNP er steget med 0,7 % fra andet kvartal 2018 til tredje kvartal 2018. Dermed ligger den danske vækst sig lige imellem EU’s på 0,3 % og USA på 0,9 %. Beskæftigelsen er også fortsat stigende, og der er i tredje kvartal 2.977.016 personer i beskæftigelse ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Behov for øget arbejdsudbud
Det er positivt at beskæftigelsen er så høj i Danmark, men det vidner samtidig om, at vi snart når kapacitetsgrænsen, hvis der ikke bliver gjort noget for at øge arbejdsudbuddet. Hos Danske Byggecentre er vi ærgerlige over, at de danske politikere ikke kan blive enige om en metode til at øge arbejdsudbuddet. Udenlandsk arbejdskraft er et fyord i dansk politik, og der kan heller ikke blive enighed om at sænke skatten, for at give folk et større incitament til at yde lidt ekstra.

Lavere skat øger arbejdsudbuddet
Vismændene har i den seneste vismandsrapport præsenteret en ny undersøgelse, der viser at en sænkelse af skatten, og især topskatten vil øge folks arbejdstid, og dermed øge arbejdsudbuddet. Derfor ser vi med ekstra skuffelse på, at det ikke ser ud til, at topskattelettelser vil blive en realitet i nærmeste fremtid.

Positivt med fokus på erhvervsskolerne
Der er indgået en bred politisk aftale, som har til hensigt at styrke erhvervsskolerne. I aftalen skal initiativer for 2,3 milliarder kroner styrke erhvervsuddannelserne, og derudover er omprioriteringsbidraget for erhvervsskolerne fjernet. Dette ser vi positivt på fra Danske Byggecentres side.

Byggecentrene vækster fortsat
Omsætningen hos Danske Byggecentres medlemsvirksomheder er vokset hvert år siden 2015. Fra 2015 til 2016 steg omsætningen med 4,8 % mens den steg med 6,1 % fra 2016 til 2017. For de tre første kvartaler af 2018 er omsætningen steget med 5,1 % i forhold til samme periode i 2017 og ligger således på 19,6 mia. kr. Der er dermed udsigt til, at der igen i 2018 kommer vækst i den årlige omsætning i forhold til året før.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk