SBi har undersøgt beboernes tilfredshed med energirenovering af almene boliger. Resultaterne viser, at det er muligt at gennemføre tidssvarende energirenovering af ældre boligbebyggelser og samtidig øge boligernes værdi for beboerne, bl.a. i form af markant bedre indeklima.

En af konklusionerne er, at forbedringer i indeklimaet med fordel kan kommunikeres til beboerne og dermed være med til at nedbryde nogle af de barrierer, der kan være mod en renovering. Undersøgelserne er beskrevet i to SBi-rapporter. Læs her, hvilke fordele og ulemper beboerne i etagebyggeriet Traneparken i Hvalsø oplevede i forbindelse med en energirenovering. Beboernes oplevelser fra energirenoveringen af bebyggelsen Albertslund Syd i Albertslund og Vapnagaard i Helsingør kan læses her.