Pressemeddelelse

Bæredygtighed og klimabevidsthed diskuteres heftigt i alle brancher disse år, og i byggebranchen er det ingen undtagelse. På trods af at der snakkes meget bæredygtighed i byggeriet, så viser undersøgelser, at der fortsat er en udbredt mangel på generel viden om bæredygtigt byggeri hos særligt små- og mellemstore håndværksvirksomheder.

– I byggeriet har vi i flere år snakket bæredygtighed, og nu er det for alvor kommet øverst på dagsordenen. Det er rigtig positivt, men vi har brug for, at vi har alle med, også de små- og mellemstore håndværksvirksomheder, som faktisk står for den største del af byggeriet i Danmark, udtaler Palle Thomsen, Adm. direktør, Danske Byggecentre.

Ude hos de danske byggecentre hører vi fra vores kunder, at det at bygge eller renovere bæredygtigt skulle være dyrere eller mere besværligt end konventionelt byggeri. Det er desværre nogle udbredte misforståelser, som ikke beror på facts. Det bunder i, at en af de helt store udfordringer indenfor bæredygtighed i byggeriet er viden. Det kan være svært at gennemskue, hvad det vil sige at bygge eller renovere bæredygtigt, siger Palle Thomsen.

Vælg bæredygtigt opkvalificerer viden
Hos Danske Byggecentre vil vi gerne hjælpe med at komme den manglende viden til livs. Derfor startede vi branchesamarbejdet ”Vælg bæredygtigt”. I samarbejde med Dansk Byggeri, Smith Innovation og med midler fra Grundejernes Investeringsfond har vi udviklet materiale, der opkvalificerer viden hos de udførende håndværkere, og hos de kunderådgivere, der hver dag rådgiver både professionelle og private kunder om valg af bæredygtige materialer og løsninger. Kampagner og informationsmateriale om bæredygtigt byggeri har indtil nu i høj grad været henvendt til bygherrer og rådgivere, og i mindre grad til branchens udførende håndværkere og leverandører. Det er det vi nu har gjort op med ved at udarbejde målrettet information. Vælg bæredygtigt gør en indsats for at få hele byggeriets værdikæde med på den bæredygtige dagsorden.

Materialet er opdelt i fem principper for valg af bæredygtige byggematerialer. 1. Spar på ressourcerne, 2. Skab godt indeklima, 3. Byg til ombyggelighed, 4. Byg holdbart og 5. Kig efter dokumentation.

Vi tilbyder et konkret svar på den manglende viden om bæredygtighed, som opleves i de yderste led af byggeriets værdikæde. Vi siger ikke, at det ene valg er bedre end det andet, når vi snakker bæredygtighed eller ikke-bæredygtighed, men at alle valg i en byggeproces har en konsekvens, som kan træffes bevidst og med bæredygtighed for øje.

De fem principper er yderligere konkretiseret i fem generelle materialevalg, så man hurtigt kan danne sig et overblik og benytte det som opslagsværktøj, f.eks. ude på byggepladsen.

Find det online
Vælg bæredygtigt er tilgængeligt online på hjemmesiden www.vælgbæredygtigt.dk og derudover som app ”vælgbæredygtigt” til både IOS og Android.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk