Home/Siri Rammanop

About Siri Rammanop

This author has not yet filled in any details.
So far Siri Rammanop has created 263 blog entries.

Bliv klar til bæredygtig omstilling

Byggeriets Uddannelser inviterer til gratis digital event den 19. maj, hvor en stribe oplægsholdere i løbet af to timer giver dig input til at blive (mere) klar til omstillingen til bæredygtighed i byggeriet. Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er blandt oplægsholderne. Læs mere om eventet Bæredygtighed i Byggeriet og tilmeld dig her. kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Danmark har et godt digitalt udgangspunkt, men der er plads til forbedringer

Danmark er stadig blandt de digitale frontløbere, og vi har et stærkt digitalt udgangspunkt og gode forudsætninger for at klare os i den digitale verden som borgere og som virksomheder. De danske virksomheder er generelt gode til at bruge digitale teknologier, men der er også områder, hvor der er potentiale for mere – særligt når det kommer til at bruge avancerede digitale teknologier såsom kunstig intelligens. Det viser Erhvervsministeriets seneste Redegørelse om Danmarks digitale vækst. I Erhvervsministeriets redegørelse om Danmarks digitale vækst 2021 gøres der status over danske virksomheders digitale niveau. Årets redegørelse viser, at selvom Danmark er langt fremme på det digitale område, så er der plads til forbedringer bl.a. når det gælder virksomhedernes anvendelse af de mere avancerede teknologier som fx kunstig intelligens og brug af sensorer i form af ”Internet of Things” (IoT). Dette skal ses i sammenhæng med, at Danmark sakker bagefter, når det kommer til virksomhedernes adgang til avancerede digitale kompetencer. Samtidig har vi de seneste år set at succesfulde danske tech-start ups sælges eller flytter til udlandet før de når at vokse sig store i Danmark. Blandt andet på den baggrund har regeringen etableret et digitaliseringspartnerskab, som skal sikre et bredt inddragende arbejde på tværs af samfundssektorer og et tæt samarbejde med erhvervslivet. Partnerskabet skal komme med input til, hvor der bedst kan sættes ind for at gennemføre den digitale omstilling. Derudover har COVID-19-krisen også sat skub i den digitale omstilling i virksomhederne bl.a. fordi mere end én million danskere på et tidspunkt i 2020 har arbejdet hjemme. Flere små virksomheder har også taget e-handel til sig i 2020 sammenlignet med årene før. Redegørelsen viser også, at der er et digitalt gab mellem små og mellemstore virksomheder (SMV’er) op

Analyse: Google og Facebook sidder tungt på danske online reklamer

Google har verdens mest brugte søgemaskine, men er også den største leverandør af den tekniske infrastruktur, der gør det muligt at købe, sælge og vise reklamer online. Både Googles og Facebooks rolle i forhold til danske online reklamer kan skabe udfordringer for konkurrencen på et område, som er i kraftig vækst. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: ”Konkurrencen om online reklamer i Danmark er påvirket af techgiganterne Google og Facebook. Som konkurrencemyndighed vil vi derfor fastholde vores fokus på området. God adgang til annoncering har stor betydning for de danske virksomheder, der sælger via nettet, og for forbrugerne, hvis data ofte bruges kommercielt til for eksempel at målrette reklamer.” ”Google har opnået en unik position i hele forsyningskæden til online reklame. Google har verdens mest anvendte søgemaskine og er også førende på infrastrukturen til online reklamer. Desuden er Googles adgang til brugernes data med til at øge værdien af Googles egne platforme og den tilhørende annonceplads. Udfordringen for konkurrencen er blandt andet, at behovet for adgang til de mange data kan gøre det svært for nye aktører at komme ind.” ”Omsætningen ved online reklame i Danmark er mere end fordoblet de seneste ti år, og der er i samme periode sket en betydelig koncentration af markedet. Samme tendens ses i andre lande, og her er udviklingen også drevet af Google og Facebook.” Især Google, men også Facebook, har opnået en betydelig position inden for danske online reklamer. Det kan afspejle, at deres produkter efterspørges af og har værdi for virksomhederne. Samtidig har selskabernes position imidlertid betydning for, hvordan konkurrencen udspiller sig. Det fremgår af analysen ”Online reklame i Danmark”, som konsulenthuset KPMG har udarbejdet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Brancheorganisationerne Danske Medier og Kreativitet

Siger et DB nr. dig noget ? Så har vi et job til dig!

Du er måske ansat i et byggecenter, så du bruger DB numre i det daglige og forstår vigtigheden af, at varernes data er korrekte. Du har lyst og evne til at sætte dig ind i ByggeBasen, du er god til at snakke med folk, og du er løsningsorienteret. Så kan Danske Byggecentre tilbyde dig et spændende job, hvor du vil være i løbende kontakt med leverandørerne til byggecentrene omkring deres varer i ByggeBasen. Du er med til at sikre kvaliteten og mængden af data, der er så vigtig ude i byggecentrene, og du er samtidig den hjælpende hånd til leverandørerne, når de oplever problemer. Du vil arbejde selvstændigt med dine opgaver og også være en del af ByggeBasen support, når behov. Du får gode kolleger, du altid kan rådføre dig med, og du vil blive sat grundigt ind i arbejdsopgaver og i ByggeBasen. Danske Byggecentre har kontor på Egebækvej 98F i Nærum, men vi har også et kontor i Hjørring, hvis det er tættere på dig. Stillingen er fuldtid og med start hurtigst muligt. Er du interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte Ingelise på tlf. 45 80 78 77 eller ia@bdb.dk. Om Danske Byggecentre Du bliver ansat i Danske Byggecentre (DB), som er brancheforening for landets byggecentre. Vores opgave er at gøre det lettere for vores medlemmer at drive virksomhed – og heri ligger målet om – via ByggeBasen – at give dem let adgang til al information om de byggevarer, de sælger. ByggeBasen er en internetbaseret produktdatabase og ofte har DBs medlemmer en direkte integration fra eget IT-system til ByggeBasen. Derudover varetager vi også branchens og medlemmernes interesser overfor ministerier, styrelser, institutioner, foreninger og samfund. I Danske Byggecentre er

2 danske teams af forskere og virksomheder er udvalgt til at accelerere cirkulært byggeri

Det skal være nemt og sikkert for byggebranchen at vælge genbrugsmaterialer. Kvaliteten af de genbrugte materialer skal være dokumenteret. Og så skal de være langt mere tilgængelige. Nu går universiteter og byggebranche sammen i to store konsortier – udvalgt af Realdania og Innovationsfonden – for at accelerere den grønne omstilling af byggebranchen. Mere end en femtedel af Danmarks samlede CO2-udledning kan føres direkte tilbage til byggebranchen. Det samme gælder for 40 procent af al affald. Derfor skal der skrues væsentligt op for genbrug af materialer og ned for forbruget af ressourcer i byggeriet. Men cirkulær økonomi i byggeriet er svært, og udviklingen går langsomt. Der mangler i dag ordentlig dokumentation af de genbrugte byggematerialers kvalitet, metoder til at værdiansætte dem og gode cirkulære forretningsmodeller. Den udfordring bad den filantropiske forening Realdania og Innovationsfonden danske forskere og praktikere fra byggebranchen om svar på gennem et fælles Grand Solutions-opslag i foråret 2020. Nu kan Realdania og Innovationsfonden løfte sløret for de to udvalgte konsortier, der over de kommende år skal bringe forskning og byggebranche sammen om at udvikle nye cirkulære løsninger til byggeriet – i stor skala – med 27 mio. kr. i støtte. Genbrugsmaterialer skal klassificeres og kvalitetstestes I det ene konsortium – BusinessReuse – går blandt andre DTU, Rambøll, Center for SMV og Gate 21 sammen om at udvikle et nyt system, der skal klassificere genbrugsmaterialer til byggeriet. Og så skal der udvikles en kvalitetstest af genbrugsmaterialer lavet af beton, træ og stål, så det bliver lige så nemt og sikkert for byggebranchen at vælge genbrugsmaterialer, som det er at vælge nye materialer. ”Når man genbruger hele bygningsdele, er det muligt både at bevare selve materialerne, men også den værdi og energi, der allerede er

De sidste kommuner inviteres nu med i DK2020, som kan gøre Danmark verdensførende inden for lokal klimahandling

Over hele landet lægger kommuner sig i selen for at udvikle ambitiøse planer, der skal gøre dem klimaneutrale og klimarobuste senest i 2050. Nu inviterer Realdania, KL og landets fem regioner resten af kommunerne med i den historiske klimaindsats DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Klimadagsordnen er for alvor blevet lokal, og landet over vender kommunerne hver en sten for at finde de løsninger og indsatser, der kan gøre dem klimaneutrale og robuste mod klimaforandringerne senest 2050. 65 kommuner er allerede en del af klimaindsatsen DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Her får de med støtte fra den filantropiske forening Realdania, KL og landets fem regioner professionel hjælp og sparring samt internationale værktøjer til at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til målene i Parisaftalen. Nu åbner parterne bag DK2020 op for anden og sidste ansøgningsrunde, hvor alle de øvrige kommuner inviteres til at blive en del af klimaindsatsen. Hvis alle kommuner går med, vil Danmark være det første og eneste land i verden, der har forpligtiget sig til at udarbejde klimahandlingsplaner, som dækker hele landet. ”Det er fantastisk at se, hvordan kommunerne kaster sig ud i arbejdet med at skabe stærke og lokalt forankrede klimaplaner. Der bliver eksempelvis arbejdet med vedvarende energi- og varmeproduktion og flere ladestandere til elbiler. Det viser klimaansvar, og det sætter en tyk streg under, at udfordringerne bedst løses helt tæt på borgere og virksomheder. Derfor glæder det mig også, at de resterende kommuner nu kan komme med i DK2020 samarbejdet, så hele lande er dækket ind. Det er sådan, vi når i mål,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard. Regioner og kommuner er nøglen til klimaengagement I DK2020 arbejder kommunerne med den samme standard for klimaplanlægning og med de samme værktøjer,

EPS er ikke bare EPS

Meddelelse til medlemmer Branchen oplever i øjeblikket leveringsvanskeligheder fra danske producenter af EPS-isolering. Det har resulteret i, at enkelte har bestilt EPS-isolering fra andre lande. Det er der som sådan ikke noget problem i, men vi beder jer tjekke om EPS-isoleringen lever op til vanlige danske standarder og krav. EPS er ikke bare EPS. EPS, ekspanderet polystyren er et effektivt og hyppigt anvendt isoleringsmateriale, som kan anvendes til hele konstruktionens klimaskærm. Såfremt der vælges EPS materiale fra en producent, som ikke er medlem af EPS-branchen – en del af Plastindustrien, så bør du være opmærksom på følgende forhold. Ellers risikeres, at EPS-isoleringen ikke lever op til de standarder og kvalitetskrav, som er gældende for det danske marked. Det kan resultere i skader på konstruktionen, som udvikler sig over tid. EPS-branchen og Danske Byggecentre har i den forbindelse udarbejdet en vejledning om valg af isoleringsmateriale. Vær opmærksom på leverandøransvar Det er væsentligt at sikre sig, at såfremt der benyttes EPS fra forskellige producenter, at materialet lever op til samme materialekrav for alle involverede EPS-producenter. F.eks. har alle danske EPS-producenter, som er medlem af EPS-branchen, forpligtet sig til Danske Byggecentres udvidede ansvarsperiode. Du bør tillige være opmærksom på byggevareleveranceklausulens betingelser. Projektansvar jf. udbudsmateriale Det skal sikres, at den leverede EPS lever op til de krav, som er beskrevet i opgave- /projektbeskrivelsen. Såfremt der skiftes materialeegenskaber eller på anden vis fraviger de krav, som er stillet til materialet, så kan det påvirke konstruktionen.Det kan derfor være relevant for udførende at søge bistand hos en rådgiver, hvis der sker sådanne ændringer.  Kontroller ydeevnedeklarering (DoP) med tilhørende CE mærkning Det er praksis i Danmark at benytte standarden DS/EN 13163, når der deklareres varer. Det betyder, at der deklareres efter 10%

Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) og nyudstedelse af certificeringsbekendtgørelsen

Begge udkast indeholder ændringer, der har til formål at fremme implementeringen af certificeringsordningen for brand og konstruktioner. Bolig- og Planstyrelsen har netop sendt ændringsforslag til BR18 og certificeringsbekendtgørelsen i høring. Ændringerne har blandt andet til formål at styrke implementeringen af certificeringsordningen for brand og konstruktioner. Ændringerne forventes at træde i kraft til sommer. Størstedelen af de forslåede ændringer er udviklet i tæt samarbejde med Taskforcen for implementering af certificeringsordningen for brand og konstruktioner. Taskforcen repræsenterer bl.a. bygherrer, rådgivere og kommuner og har til formål at kortlægge årsagerne til de udfordringer, der knytter sig til certificeringsordningen samt prioritere og igangsætte initiativer, der kan styrke ordningen. De foreslåede ændringer sker i henholdsvis certificeringsbekendtgørelsen som særligt retter sig mod krav til de certificerede brandrådgivere og statikere samt BR18, som særligt omfatter krav til byggeri og fastsætter sikkerhedsniveauet herfor. I certificeringsbekendtgørelsen forslås der blandt andet, at: certificering til konstruktionsklasse 3 og 4 skal kunne opnås på basis af et komplekst projekt i konstruktionsklasse 2. projekter uden ibrugtagningstilladelse skal kunne danne grundlag for certificering, recertificering og årlig kontrol af den certificeredes virke. der ikke skal ske årlig kontrol af den certificeredes virke, hvis der ikke er indberettet et projekt, der har en sluterklæring det pågældende år. der gives mulighed for at opnå en ”certificering med begrænsning”, som alene giver adgang til at virke inden for et nærmere afgrænset område som fx altaner. en certificeret skal kunne skifte certificeringsorgan og certificeringsordning uden at skulle certificeres på ny. Desuden forslås en række præciseringer af bedømmelsesgrundlaget for certificering, recertificering og kontrol af den certificeredes virke. I BR18 forslås blandt andet: Udvidelse af konstruktionsklasse 1, så en række simplere byggerier på op til 150 m2 såsom shelters, bålhytter, pavilloner og andet mindre byggeri kan

Go to Top