Home/Mette Jensen

About Mette Jensen

This author has not yet filled in any details.
So far Mette Jensen has created 149 blog entries.

Ny rapport giver anbefalinger til effektivisering af udbud i byggeriet

En ny rapport afdækker byggebranchens udfordringer med udbud med mængder og giver tre anbefalinger til en ny fælles praksis, som kan understøtte en effektivisering af byggeriet. Siden årtusindskiftet har der været en større indsats for at digitalisere byggeriet og udbrede brugen af digitale bygningsmodeller (BIM). Udbud med mængder er et område med stort potentiale for effektivisering, hvis man formår at udnytte data fra BIM. Udbud med mængder betyder, at bygherre i udbudsmaterialet angiver mængderne på materialer og ydelser samt de informationer, en entreprenør har brug for til prissætning af arbejderne. Det kan f.eks. være data om, hvor højt arbejdet på en bygningsdel foregår. Hensigten er at øge konkurrencen på pris på materialer og arbejdets udførelse og mindske betydningen af evnen til at opmåle og fastlægge mængder. Det giver alt andet lige lavere transaktionsomkostninger og dermed lavere pris på byggeriet. Potentialerne til trods er det endnu ikke lykkedes at etablere en fælles praksis for udbud med mængder. Som led i Strategi for digitalt byggeri fra januar 2019 har Molio og Bygherreforeningen nu udarbejdet en rapport for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania, som både belyser branchens udfordringer med udbud med mængder og de fællestræk, der gør sig gældende for de tilfælde, hvor det virker. Rapporten adresserer bl.a. udfordringer med at placere ansvar for mængderne og det manglende teknisk fælleseje på området. Den giver tre anbefalinger til branchen: Find løsninger for hvert fag, der tager udgangspunkt i fagets specifikke opmålingsregler, produktkataloger, vilkår og betingelser Udbudsmaterialet skal og kan forenkles og forkortes Ikke alle udbud egner sig til at have mængder med på tilbudslisten, bl.a. tidlige udbud, ved entreprenør- og leverandørprojektering og i komplekse udbud Rapporten er skabt på baggrund af interviews og en nøje analyse af udbudsmaterialet

Vinderne af Byggeriets Klimapriser 2020 er fundet!

Vinderne af Byggeriets Klima-, Energi-, Miljø- og Arbejdsmiljøpris er i dag blevet uddelt ved et arrangement i BLOX, København. Bæredygtighed har aldrig været et mere relevant emne end nu og i forbindelse med dagens overrækkelse af Byggeriets Klimapriser 2020, slog fremtrædende personer inden for byggeriet tonen an, heriblandt Curt Liliegreen, projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter, med opfordring til byggeriets parter om at være med til at løfte sin del af den grønne omstilling. Herefter fulgte Lone Feifer, Programdirektør i VELUX for Sustainability & Architecture og Palle Thomsen, adm. Direktør for Danske Byggecentre, der begge efterlyste mere og bedre dokumentation af byggematerialer og det færdige byggeris klimabelastning. Martha Lewis, Head of Materials, Henning Larsen Architects, som også overrakte Byggeriets Klimapriser 2020 til vinderne, afrundede dagens indlæg med at klarlægge, hvordan hun og hendes arkitektkolleger, kan være med til at løfte den grønne omstilling ved at vælge dokumenteret, bæredygtige materialer, således at det samlede byggeri bliver bæredygtigt. Vinderne af Byggeriets Klimapriser 2020Efter indlæggene blev spændingen udløst og vinderne af Byggeriets Klimapriser 2020 kunne endelig fejre, at de løb med priserne. Nomineringskomitéen for Byggeriets Klimapriser, som består af repræsentanter fra samtlige af byggeriets parter havde nomineret 19 virksomheder med i alt 21 forskellige strategier, løsninger og produkter til de fire priser ligesom komitéen også har udpeget de fire vindere. Se komitéen her. Vinder af Byggeriets Klimapris 2020 blev Kingspan Insulation ApS med strategien Net-Zero Energy. Net-Zero Energy er en ambitiøs klimastrategi, der skal gøre firmaets 140 fabrikker CO2 neutrale i 2020. Kingspans nye Kooltherm fabrik i Sverige på 18.000 kvm. ventes snart at være klar til at levere isolering, produceret ved 100% vedvarende energi, til Danmark og resten af Norden. Lindab A/S løb med Byggeriets Energipris 2020 med produktet

Fremtidens hus skal varedeklareres

Pressemeddelelse Vi kender i dag vores fødevarers nøjagtige indhold og holdbarhed. Sådan skal det også være med byggematerialer i vores huse, lyder det fra Martha Lewis hos Henning Larsen Architects. I Brancheforeningen Danske Byggecentre, der arbejder på et materialepas, hvor producenter skal deklarere byggematerialers indhold, er de enige. Mandag den 7. september uddeler Brancheforeningen Danske Byggecentre Byggeriets Klima-, Energi-, Miljø- og Arbejdsmiljøpris på BLOX i København, der hylder de virksomheder, som viser vejen mod en mere bæredygtig fremtid inden for byggeriet. Men en bæredygtig fremtid handler ifølge Martha Lewis, seniorarkitekt og Head of Materials hos Henning Larsen Architects, ikke kun om miljø, klima og cirkulær økonomi. Både danskerne og byggebranchen skal blive mere bevidste om, hvad byggematerialerne egentlig består af. ”Når vi køber fødevarer og tøj kigger vi på, hvad det indeholder, hvor det er produceret, og hvor længe det holder. Det skal vi også tænke ind i byggeriet. Materialer med skadelige stoffer påvirker ikke kun miljø og klima – det kan også påvirke menneskers sundhed hele vejen igennem byggekæden fra produktion til nedrivning og genanvendelse,” siger Martha Lewis, som fortsætter: ”Vi skal derfor skabe transparens i forhold til, hvad vores byggematerialer består af. Det kan ske ved, at materialeproducenterne begynder at deklarere, hvad deres varer indeholder. Hermed får bygherre kendskab til de værdier – og mulige problemstoffer – der kan være en barriere i forhold til renovering og nedrivning. Vi sikrer samtidig, at materialer med skadelige stoffer ikke kommer til at recirkulere og bliver anvendt i nye produkter og materialer,” siger Martha Lewis. Nyt materialepas på vejBrancheforeningen Danske Byggecentre arbejder i øjeblikket sammen med Martha Lewis og en række andre vigtige aktører i byggebranchen om at finde løsninger til at implementere et materialepas i byggebranchen. Det nye materialepas vil være en frivillig ordning, hvor

Byggeriets Klimapriser 2020 – Dokumentation og genanvendelse er afgørende for byggeriets grønne omstilling

Pressemeddelelse Byggevareproducenterne tænker allerede bæredygtigt og satser benhårdt på nye, innovative materialer. Men skal byggeriet i mål med den grønne omstilling er bæredygtighedsdokumentation og bedre genanvendelse af materialer afgørende. Mandag den 7. september uddeler Brancheforeningen Danske Byggecentre Byggeriets Klima-, Energi-, Miljø- og Arbejdsmiljøpris på BLOX i København, der hylder de virksomheder, som viser vejen mod en mere bæredygtig fremtid inden for byggeriet. Nomineringskomitéen for Byggeriets Klimapriser har i år indstillet 19 virksomheder med i alt 21 forskellige strategier, løsninger og produkter til de fire priser. ”Feltet af nominerede til Byggeriets Klimapriser vidner om, at bæredygtigt byggeri og innovative byggematerialer bliver et stadig vigtigere forretningsområde. Jeg er glad for, at vi efter en coronapause får mulighed for at hylde nogle af de virksomheder, som viser vejen mod en mere bæredygtig fremtid,” siger Palle Thomsen, adm. direktør hos Brancheforeningen Danske Byggecentre, som fortsætter: ”Men skal vi have et grønnere byggeri og nå i mål med regeringens klimamål, er der behov for udvikling og investeringer i nye produkter og teknologi. Materialeproducenterne er allerede godt i gang med at designe produkter og løsninger, som kan genanvendes, er mere bæredygtige og har mindre indlejret CO2. Det er dog ikke nok at have de rigtige materialer på hylderne. Den nødvendige bæredygtighedsdokumentation skal være på plads, hvis produkterne skal anvendes i nye, bæredygtige byggerier,” siger Palle Thomsen. Danske Byggecentre lancerede i 2019 bygdok.dk, hvor byggeriets parter har mulighed for at søge efter dokumenteret bæredygtige produkter, materialer og løsninger samt dokumentation for produkternes tekniske og miljømæssige egenskaber i henhold til certificeringsordninger som fx DGNB. Materialer skal designes til genanvendelseØget bæredygtighedsdokumentation kan dog ifølgeCurt Liliegreen, projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter, ikke stå alene. Skal byggevareproducenterne være med til at drive den grønne omstilling fremad, må de i endnu højere

Overrækkelse af Byggeriets Klimapriser 2020 den 7. september

Nu bliver Byggeriets Klimapriser endelig overrakt. Priserne, der i år kan fejre 10 års jubilæum, overrækkes normalt i forbindelse med Byggeri-messen, der som bekendt skulle have løbet af stablen i marts, men som Danske Byggecentre desværre måtte aflyse pga. COVID-19. Priserne bliver i stedet uddelt den 7. september 2020 på BLOX i København. Her vil der også være indlæg fra toneangivende personer i byggeriet. Dagen står i den grad i bæredygtighedens tegn og byder, udover prisoverrækkelsen, på indlæg fra kendte aktører inden for bæredygtigt byggeri. Curt Liliegreen, projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter, starter dagen med en opfordring til byggebranchen om at løfte sin del af ansvaret for den grønne omstilling. Gennemsigtighed i forhold til tal og fakta på de elementer, der samlet udgør et bæredygtigt byggeri er vigtigt, for at vi samlet når de fælles klimamål, mener Lone Feifer, Programdirektør i VELUX for Sustainability & Achitecture. Adm. Direktør for Danske Byggecentre, Palle Thomsen, vil i tråd med både Curt Liliegreen og Lone Feifer opfordre til dokumentation for byggematerialernes indhold og klimabelastning, for at byggeriet kan mindske den samlede CO2-udledningen. Sidst men ikke mindst vil Martha Lewis’, Head of Materials, Henning Larsen Architects, oplæg handle om, hvordan arkitekter kan være med til at vælge klima-, energi- og miljørigtige materialer og løsninger, således at også de gør sit til, at det samlede byggeri bliver bæredygtigt. Dagen afsluttes med den længe ventede overrækkelse af de fire klimapriser indenfor klima, energi, miljø og arbejdsmiljø. 21 løsninger, produkter og strategier er nomineret. Læs mere om de nominerede her. Se hele programmet for dagen nedenfor.

Mediebureau får bøde på 2,25 millioner kroner

Mediacenter Danmark har accepteret en bøde på 2,25 millioner kroner for at have overtrådt konkurrenceloven. Virksomheden havde aftalt med konkurrenten MPE Distribution, at de to virksomheder skulle dele markedet for distribution af adresseløse forsendelser mellem sig. MPE Distribution har samtidig modtaget tiltalefrafald for at bistå med opklaringen. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger: Det er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, når konkurrerende virksomheder aftaler at dele kunderne mellem sig. Kunderne snydes dermed for fordelene ved velfungerende konkurrence. Det medfører normalt, at kunderne betaler for meget for ydelsen eller at de får en dårligere løsning. Virksomheder, der befinder sig på den gale side af konkurrenceloven, bør - som vi har set i denne sag - tage fat i myndighederne. Det er den kloge vej ud af et kartel, som gør det muligt at opnå tiltalefrafald, hvis man opfylder en række betingelser, herunder at man samarbejder om opklaringen af sagen. Mediacenter Danmark A/S, som er ejet af JP/Politikens Hus, betaler en bøde på 2.250.00 kroner for at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Samtidig betaler en ledende medarbejder en bøde på 50.000 kroner for sin andel i overtrædelsen. Mediacenter Danmark havde i perioden november 2013 til december 2014 en aftale med MPE Distribution Aps, om at opdele markedet for distribution af adresseløse forsendelser. Det skete blandt andet gennem sms-korrespondancer, hvor selskaberne aftalte en deling af kunderne i forbindelse med afsætning af distributionsydelserne. I august 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at mediebureauernes aftale var i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Konkurrenceankenævnet stadfæstede afgørelsen i juni 2018.Mediacenter Danmark bragte efterfølgende sagen for Sø- og Handelsretten, der i oktober 2019 afgjorde, at de to mediebureauer havde brudt konkurrenceloven. Herefter blev sagen anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk

Natur, kultur og aktivt byliv bliver fremtiden for Silkeborg bymidte

Naturen skal ind i byen, og bylivet ud i naturen. Det er visionen i vinderforslaget til en masterplan for udviklingen af de store, centrale og attraktive arealer ved Søfronten og havnen i Silkeborg by. Team EFFEKT står bag forslaget og er udpeget som vinder af konkurrencen. Bag arkitektkonkurrencen står Silkeborg Kommune, Realdania og lokale virksomheder. 22 rådgiverteams bød på opgaven, og Team BIG, Team SLA og Team EFFEKT blev udvalgt til at deltage i parallelkonkurrencen. Alle tre teams har leveret fyldestgørende, visionære og kvalificerede bud på en masterplan for omdannelsen. Der var tæt løb mellem de tre teams. Men et enigt bedømmelsesudvalg har peget på masterplanen fra Team EFFEKT som vinder af konkurrencen. Masterplanen ”Silkeborg 360º” fra Team EFFEKT styrker fortællingen om Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad med outdoorliv, kultur og sportsaktiviteter langs bredden af Silkeborg Langsø og med et nyt Museum Jorn som vartegn og et nyt kulturhus og amfiteater på Havnen. Planen styrker sammenhængen mellem havnen, bymiljøet og de attraktive områder langs søbredden i Silkeborg by og bringer byen og naturen tættere på hinanden. Vinderplanen opfylder på overvisende vis vores ønske om at aktivere de uudnyttede og helt centrale arealer, som i dag primært bruges til biler og parkering, og planen binder byen, havnen og søerne sammen på en elegant måde. Vi er særligt begejstrede for den måde, Team EFFEKT har tænkt i forbindelser mellem de enkelte områder, og som på elegant vis placerer et grønt samlingspunkt med outdoor og sportsaktiviteter ved Viborgbroen, siger Steen Vindum, borgmester i Silkeborg Kommune. Mange danske byer oplever, at deres bymidte – og især handelslivet – forandrer sig i disse år. Det gælder også i Silkeborg. Team EFFEKTs forslag til en masterplan giver et stærkt bud på,

Tre teams udvalgt til at tegne fremtidens Faaborg

Hvor skal Faaborgs store udviklingsprojekter placeres? Hvordan skabes forbindelser mellem den gamle bymidte og det unikke landskab, som den smukke købstad ligger midt i? Og hvordan sikres by og havn mod stormflod? Den komplekse opgave skal tre teams være med til at løse i en konkurrence om at skabe en udviklingsplan for Faaborg. Realdania støtter udviklingsplanen. Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt de tre teams, der fra den 10. april 2019, skal deltage i en konkurrence om at skabe en udviklingsplan for Faaborg havn og by. De tre teams skal komme med svar på, hvordan Faaborg kan gøres endnu mere attraktiv for både borgere, turister og erhvervsliv. Borgmester Hans Stavnsager (S) er begejstret over valget af teams: Det er nogle af landets dygtigste arkitekter, landskabsarkitekter og byudviklere, der nu får til opgave at vise, hvordan vi kan udnytte Faaborgs særlige dna og potentialer i en langsigtet udvikling af byen. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan de får omsat den særlige stemning, der er i byen og det omkringliggende landskab til en unik og sammenhængende plan, der kan placere Faaborg solidt på landkortet som et attraktivt sted at leve og at besøge, siger Hans Stavnsager. Programchef i Realdania Astrid Bruus-Thomsen glæder sig til at følge planarbejdet: Udviklingsarbejdet skal udmønte sig i en plan for, hvordan der blandt andet bliver skabt synlige og attraktive forbindelser mellem Faaborgs gamle, unikke bymidte og et havneområde i en rivende udvikling samt byens kultur- og fritidsaksen. Udviklingsplanen skal være med til at sikre Faaborgs position som en attraktiv bosætnings- og turismeby i det sydfynske med oplevelser og byliv af høj kvalitet, fortæller Astrid Bruus-Thomsen. Realdania er partner i konkurrencen. Tre teams med en komplekse opgave De tre teams skal med

Samhandelslisten – byggecenterets lette vej til informationer

Byg-e præsenterer Samhandelslisten. Som professionel udbyder af e-handelsløsninger i byggebranchen har Byg-e, for at hjælpe deres kunder, udviklet en let og overskuelig liste til at se sine handelspartnere på. Portalen Samhandelslisten gør det muligt for byggecentrene, at finde hvilke leverandører der udveksles EDI dokumenter med i dag, samt finde mulige nye leverandører at udveksle dokumenter med i fremtiden – overskueligt, nemt og enkelt! Byg-e´s Samhandelsliste udnytter eksisterende informationer i Byg-e, så der kan tjekkes følgende: Se hvem I sender EDI ordre til i dag. Se hvem I modtager EDI faktura fra i dag. Der vil altid være mulighed for, at følge ens valg løbende via onboarding status. Status viser altid, hvor langt onboarding processen er på de leverandører/dokumenter, der er valgt. Når der er valgt en leverandør/dokument, så igangsættes der automatisk en proces, som forbinder jer med leverandøren. Når alt er gennemtestet, bliver I kontaktet for endelig igangsætning. Kontaktinformationer til Byg-e og til de enkelte leverandører vil også være tilgængelig i Samhandelslisten. Så har du altid dine kunder og leverandører lige ved hånden. Samhandelslisten er en overskueligt, nem og enkel service fra Byg-e! Her er linket til Samhandelslisten http://samhandelslisten.byg-e.dk. Vil du have adgang til Samhandelslisten, så kontakt Byg-e’s support på support@byg-e.dk eller tlf. 20 85 88 44.

Go to Top