Home/Abdi Abdullahi

About Abdi Abdullahi

This author has not yet filled in any details.
So far Abdi Abdullahi has created 235 blog entries.

Virksomhedsguiden – den nye, digitale erhvervsfremmeplatform

Lige inden sommerferien blev den nye erhvervsfremmeplatform Virksomhedsguiden lanceret. Platformen er et digitalt redskab til virksomheder, der skal give bedre adgang til vejledning og information om opstart, drift og udvikling af virksomhed. Virksomhedsguiden samler vejledning på tværs af 16 forskellige myndigheder og seks erhvervshuse samt erhvervsfremmetilbud fra foreløbig over 80 aktører. Platformen vil løbende blive opdateret og videreudviklet for både virksomheder og aktører i erhvervsfremmesystemet – alt sammen for at give virksomhederne relevant vejledning af høj kvalitet. Besøg Virksomhedsguiden her. Kilde: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Restmidler fra overgangspulje til klyngekonsolidering

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse genudbyder restmidler fra overgangspuljen til klyngekonsolidering i en ny ansøgningsrunde. Bestyrelsen afsatte i alt 35 mio. kr. til puljen. Efter behandling af ansøgninger forventer bestyrelsen, at der udmøntes op til ca. 27 mio. kr. fra puljen. I anden ansøgningsrunde kan man søge om de resterende midler.  BaggrundDanmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde en strategi for decentral erhvervsfremme gældende fra 2020 og frem. Strategien skal blandt andet pege på styrkepositioner, inden for hvilke der kan udbydes offentlig medfinansiering til klynger og innovationsnetværk.Udpegningen skal være med til at sikre, at antallet af offentligt finansierede klynger og netværk i Danmark gradvist fra 2019 reduceres til 10-12 erhvervs- og teknologiområder samt et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder. Overgangspulje til klyngekonsolidering 2020Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerede i april 2019 en overgangspulje til klyngekonsolidering på 35 mio. kr. Efter behandling af ansøgninger forventer bestyrelsen, at der udmøntes op til ca. 27 mio. kr. fra puljen. Derfor åbner bestyrelsen igen for ansøgninger til puljen. I anden ansøgningsrunde kan man søge om de resterende midler. Puljen skal blandt andet sikre, at klynger med god decentral virksomhedsforankring, men uden offentlig finansiering i 2020, kan deltage i konsolideringsprocesserne i 2020 på lige fod med andre. Dermed er puljen rettet mod at forene hensyn til klyngeorganisationer, der står uden anden finansiering i 2020, med målsætningen om en gradvis reduktion i antallet af offentligt finansierede klynger. Klynger i hele landet kunne søge overgangspuljen.Overgangspuljen udbydes til klyngeorganisationer til konsolideringsaktiviteter og forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder i 2020. Indsatsen er begrænset til aktiviteter i 2020, da konsolideringen forventes gennemført fra 2021. Forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder skal sikre, at klyngerne efter gennemført konsolidering står klar med virksomhedsefterspurgte aktiviteter, som kan gennemføres i den nye klyngestruktur. Følgende aktiviteter kan støttes: Opsøgende og formidlende netværksaktiviteter med

Vi søger: Dygtig økonom, lobbyist og kommunikator

Har du hvad der skal til for at kunne engagere beslutningstagere og -ledere i de danske byggecentre? Så er du måske den energiske og resultatorienterede økonom og lobbyist, vi søger! Du vil få ansvar for en række sagsområder, hvor du kan bruge din samfundsfaglige baggrund så som lettere analyser, kommunikation, erhvervs- og fagretlige forhold, it og projekter samt formidling af kommercielle initiativer overfor vore medlemmer. Du vil bl.a. få ansvar for at sætte branchepolitiske emner på dagsordenen og iværksætte initiativer med gennemslagskraft. Derudover tager du ansvaret for at iværksætte og gennemføre nye projekter. Du må have lyst til at beskæftige dig med byggeri og politik samt interesse for at arbejde i en forening. Du evner at skabe overblik og sætte dig ind i nye forhold. Du er energisk, resultatorienteret og udadvendt og kan kommunikere med både teknikere og ledelse henholdsvis hos myndigheder, leverandører og medlemmer. Du er en del af Danske Byggecentres entreprenørånd, hvor du selv er med til at definere de projekter, du skal gennemføre for medlemmerne. Du får en bred kontaktflade både i og udenfor medlemskredsen. Udadtil kommer du til at samarbejde med forskellige faglige profiler i byggebranchen afhængig af de konkrete sager. Der vil også være mulighed for at få nordiske kontakter og partnere, og du er selv i høj grad med til at præge jobbets indhold. Dine kvalifikationerDin uddannelsesmæssige baggrund kan for eksempel være cand.merc./polit, en kommunikationsuddannelse med tilsvarende erfaringer eller lignende. Interesse for politik og byggeri vil desuden være et plus. Du skal indgå i Brancheforeningen Danske Byggecentres forskellige spændende sager og projekter. Derfor vil vi lægge vægt på, at du: evt. har erfaring fra lignende job, hvor opgaver løses med en politisk bevågenhed.er god til at kommunikere og forhandle.kan

50 mio. kr. til inklusion af unge via uddannelse til erhvervsparathed

Danske virksomheder oplever mangel på arbejdskraft. Samtidig findes der en stor gruppe unge med særlige udfordringer, som ikke har en ungdomsuddannelse, og som på længere sigt også står uden for det ordinære arbejdsmarked. Denne gruppe af unge er en potentiel ressource for danske virksomheder. Det kræver dog en særlig indsats at få de unge i målgruppen i gang med ungdomsuddannelse og dermed på lidt længere sigt at sikre, at de bliver en del af den ordinære arbejdsstyrke. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 50,3 mio. kr. til en inklusionsindsats, der skal forbedre mulighederne for unge på kanten af arbejdsmarkedet. EU's Socialfond medfinansierer den kommende indsats. Læs mere om inklusionsindsatsen, og find link til ansøgningsskemaet her.Kilde: Erhvervsstyrelsen

I tvivl om hvilken løntype?

Erhvervsstyrelsen arbejder løbende på at gøre det lettere at administrere strukturfondsprojekter. Derfor lavede de i efteråret 2018 to beslutningstræer for løntyper.Beslutningstræerne skal gøre det nemt og overskueligt for tilskudsmodtagere at finde ud af, hvilken løntype den enkelte projektdeltager eller -medarbejder skal oprettes under i projektet. De har også lavet to skemaer, der giver et hurtigt overblik over, hvilke lønudgifter der er støtteberettigede for den enkelte løntype. Find beslutningstræer og vejledningsskemaer her. Kilde: Erhvervsstyrelsen

Håndværkerfradraget er med til at sikre den grønne omstilling

Pressemeddelelse Regeringens støttepartier, Radikale, SF og Enhedslisten fremsætter nu krav til den kommende finanslov om, at boligjobordningen skal skrottes. Det er bestemt ikke noget vi bifalder hos Danske Byggecentre. Boligjobordningen har allerede haft en turbulent levetid, hvor håndværkerfradraget i flere omgange er blevet forringet, både beløbsmæssigt og antallet af håndværksydelser man kan få fradrag for er reduceret. - "Det er meget ødelæggende, med politikernes evindelige ændringer, de forskellige politiske udmeldinger, og de destruktive stop and go tiltag, der har været i forbindelse med boligjobordningen – Det er ødelæggende for en hel branche", udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Håndværkerfradraget er grønne tiltagArgumentationen fra støttepartierne for at afskaffe boligjobordningen er, at pengene i stedet skal bruges på ”det grønne område” og ”grønne tiltag”. SF’s Pia Olsen Dyhr udtaler, at pengene i stedet skal bruges på en energisparefond, hvor danskerne kan søge om penge til at energi-isolere deres huse. Håndværkerfradraget er lige præcis med til at sikre, at danskerne energi-isolerer deres hjem. I håndværkerfradraget kan man f.eks. få fradrag for udskiftning af vinduer og terrassedøre med glas, isolering af ydervægge, gulv og tag, installation af varmestyringsanlæg samt flere andre tiltag, der er med til at energi-optimere danskernes huse, hvilket efterlyses af SF. - "Man kan undre sig over om politikerne sætter sig ind i tingene, før de udtaler sig. At ville afskaffe boligjobordningen for i stedet at oprette en energisparefond med samme formål som håndværkerfradraget allerede indfrier, virker ærlig talt mærkeligt. Og hvordan vil de sikre at det ikke bare bliver et fordyrende led, hvor en bureaukrat skal sidde og vurdere danskernes ansøgninger?" Siger Palle Thomsen. Danske Byggecentres anbefalingHos Danske Byggecentre synes vi i stedet at man skulle se på at forhøje beløbet for håndværksydelser i

Ny ansøgningsrunde: 59,1 mio. kr. til tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Den nuværende højkonjunktur og mangel på kvalificeret arbejdskraft medfører flaskehalse. Virksomheder på tværs af brancher risikerer at måtte takke nej til nye ordrer, hvilket er en bremseklods for udviklingen i den enkelte virksomhed og for dansk økonomi. Derfor indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger fra operatører, der vil gennemføre en indsats, som kan medvirke til at styrke særligt SMV'ers mulighed for at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse.Den kommende indsats ligger i forlængelse af prioriteterne i Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 og medfinansieres af EU's Socialfond.Læs mere om indsatsen, og find link til ansøgningsskemaet her. Kilde: Erhvervstyrelsen

Otte steder udvalgt: Samarbejde styrker Vestkysten som destination

Vestkystens særlige feriesteder og attraktioner skal have et løft. Nu er otte projekter udvalgt, som skal sætte skub i udviklingen. Kommuner og private aktører kan sammen styrke oplevelsesmuligheder til gavn for beboere og besøgende.Enestående natur, hyggelige kystbyer og autentiske fiskerlejer. Alle, der bor, arbejder eller besøger Vestkysten, ved, at den er noget særligt, og kystens særlige kvaliteter kan bruges som løftestang for blandt andet turisme og levende lokalsamfund.Med indsatsen ’Vestkysten viser Vejen’ vil Realdania være med til at styrke flere af de centrale kystbyer og attraktioner langs den 550 kilometer lange kyststrækning. I alt har Realdania afsat 40 mio. kr. til udvikling af kystbyer og attraktioner, som skal gøre Vestkysten til én af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer. Indsatsen kommer i forlængelse af Udviklingsplan for Vestkysten, som blev lanceret i sommeren 2018 af 11 kommuner, tre regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania. Ny udvikling skal bygge på stedernes særlige kvaliteterFørste skridt er udvikling af strategisk-fysiske udviklingsplaner, som skal sætte kursen for en sammenhængende udvikling langs Vestkysten med de lokale potentialer som afsæt. Alle kommuner langs Vestkysten havde mulighed for at byde ind, og de fem feriesteder udvalgt til støtte er Hvide Sande, Klitmøller/Nr. Vorupør, Thorupstrand/Slettestrand, Søndervig og Vejers Strandby. Tidligere har Realdania støttet strategisk-fysiske udviklingsplaner for Blåvand, Thorsminde/Thyborøn og Løkken/Blokhus. ”Vestkysten er noget særligt – og vi vil gerne være med til at udvikle den på grundlag af de kvaliteter, der allerede findes. F.eks. ved at beskytte naturområderne og gøre dem mere tilgængelige. Og ved at forstærke byernes karakter til gavn for både beboere og besøgende. Vi er meget glade for at se den store interesse langs Vestkysten for at løfte i flok og styrke kvaliteten og oplevelsesmulighederne. De projekter, som nu er valgt, har

Ti globale tech-startups klar til at accelerere byudviklingen i Danmark

Ti danske og internationale startups er nu udvalgt af COWI, EWII, VKR Holding/VELUX og Realdania i det danske innovations og acceleratorprogram Urbantech. Fra energiproducerende vinduer til geotekniske analysesystemer. Ideerne spænder vidt blandt de ti startups, der er udvalgt til det nye innovations- og acceleratorprogram Urbantech.Virksomhederne er udvalgt efter en tre måneders ansøgningsperiode og 400 ansøgninger fra danske og internationale startups. De 10 udvalgte er de første deltagere i Urbantech – et program for verdens mest lovende, nye og innovative teknologivirksomheder. Programmet har til formål at styrke udviklingen af tech-baserede løsninger til bæredygtigt byggeri og byudvikling. Gennem partnerskaber med en række danske virksomheder er det ambitionen, at programmet over de næste tre år skal bidrage til udviklingen af nye teknologiske løsninger til fremtidens byer. Målet er, at programmets fokus på digitale løsninger skal gøre byggeri mere effektivt, bygninger og energisystemer mere fleksible, offentlige byrum mere multifunktionelle, eller byer mere CO2-besparende. Det hele koblet med den danske tradition for at sætte brugerne og borgerne i centrum med fokus på livskvalitet – inde som ude. Urbantechs ambition er at koble danske styrkepositioner inden for arkitektur, design og byudvikling med international ekspertise, teknologisk innovation og forretningsudvikling. Derfor er programmet skabt i et samarbejde mellem private virksomheder og de førende institutioner på de respektive områder, der alle bidrager til at give de udvalgte startups et intenst og skræddersyet accelerationsforløb. Programmet har desuden etableret et stærkt netværk af mentorer og investorer. Programmet giver de udvalgte startups et intenst og skræddersyet accelerationsforløb. De ti deltagende startups skal skalere deres forretning og dermed være med til at fremme udviklingen af fremtidens bæredygtige byer, både globalt og inden for Danmarks grænser. Det skal understøtte den endnu større ambition med Urbantech; at forstærke Danmarks internationale

Nye udbudsregler om evaluering af tilbud trådte i kraft den 1. juli 2019

Den 1. juli trådte en ændring af udbudsloven i kraft. Der indførtes blandt andet pligt til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet. Folketinget vedtog i februar 2019 en ændring af udbudsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2019. Ændringen indebærer, at ordregiver får pligt til: at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet.at adskille vurderingen af kvaliteten af indkomne tilbud fra vurderingen af pris ved større bygge- og anlægskontrakter. Som følge af ændringerne i udbudsloven offentliggør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samtidig en opdateret version af vejledningen ”Evalueringsmodeller – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere.”Læs ændring af udbudslov her.Læs vejledningen "Evalueringsmodeller - Praktisk vejledning til offentlige indkøbere" her.Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Go to Top