Home/Abdi Abdullahi

About Abdi Abdullahi

This author has not yet filled in any details.
So far Abdi Abdullahi has created 235 blog entries.

31 bygherrer skal med støtte fra Realdania afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse

Etageboliger, daginstitutioner, et par kontorbygninger og et enkelt hotel er blandt de byggeprojekter, der skal lægge mursten til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse. Bredden er stor og vigtig for, at byggebranchen får det bedst mulige indblik i, hvordan vi sikrer mere bæredygtigt byggeri, lyder det fra Realdania, der støtter i alt 31 projekter med samlet set 5,8 mio. kroner. Nu får byggebranchen mulighed for at etablere endnu flere fælles erfaringer og metoder, når det kommer til bæredygtigt byggeri. Gennem 31 konkrete byggeprojekter af forskellig art og med placeringer over hele landet skal både private, almene og offentlige bygherrer afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse med støtte fra Realdania. Og netop bredden i projekterne er afgørende, lyder det fra Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania: “Der ligger et enormt potentiale i den frivillige bæredygtighedsklasse, og der er ingen tvivl om, at den vil kunne skubbe byggebranchen i en endnu mere grøn retning. Men det kræver, at afprøvningen fra begyndelsen kommer hele vejen rundt, så vi får det bedst mulige indblik i, hvordan vi sikrer mere bæredygtigt byggeri. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge de 31 bygherrer, som nu skal være med til at indsamle vigtig viden og gøre sig erfaringer med ordningen, som kan komme hele branchen til gode,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. Afprøvninger fra Middelfart til Lyngby De 31 udvalgte bygherrer modtager hver op til 200.000 kroner i støtte fra Realdania, som skal dække en del af de udgifter, der er forbundet med at anvende ordningen – herunder analyser, rådgivning og dokumentation. I Middelfart skal kommunen som bygherre afprøve og vurdere den frivillige bæredygtighedsklasse som et alternativ til DGNB på en mindre byggesag i en lokal daginstitution. I Lyngby skal et almennyttigt

Ny klimastrategi: Forenet Kredit afsætter trecifret millionbeløb til gavn for kunders grønne omstilling

Forenet Kredit ønsker at støtte boligejeres grønne omstilling. Derfor har repræsentantskabet ved foreningens repræsentantskabsmøde, den 24. september, besluttet at afsætte 200 mio. kr. til gavn for kunder og klima. Formand i Forenet Kredit Nina Smith fortæller: ”Den grønne omstilling handler ikke bare om at slukke lyset, når vi går hjem. Vi sætter nu handling bag vores ønske om, at vi kan drive en forandring sammen med kunderne. Sammen har vi et kæmpe potentiale for at gøre en forskel for klimaet – som samtidig er til gavn for kunderne selv.” Energiforbedringer af vores boliger og bygninger er det element, hvor det ifølge Klimarådet er muligt at gøre mest for den grønne omstilling i forhold til samfundsmæssige omkostninger. Som den største udlåner til boliger har Nykredit-koncernen med Forenet Kredit i ryggen en unik position til at gøre en reel forskel. Forenet Kredit arbejder for at sikre en økonomisk og socialt bæredygtig realkredit i hele Danmark. Og med den nye klimastrategi, har repræsentantskabet inkluderet endnu en dimension af bæredygtighed. Læs mere om den nye klimastrategi her. Kilde: Forenet Kredit  

Ny vejledning om fælles bud på opgaver

Vejledningen ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” blev offentligjort den 25. september. Vejledningen inddrager blandt andet højesteretsdommen om den såkaldte vejstribesag. Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger: ”Vejledningen handler om, hvornår virksomheder må afgive fælles bud på en opgave, fx et offentligt udbud. Hovedprincippet er, at fælles bud er velkomne, når de medfører, at udbyderen af opgaven får flere og bedre tilbud, mens det vil være ulovligt at gå sammen og give fælles bud, hvis det begrænser konkurrencen til skade for kunderne. Med den opdaterede vejledning håber vi, at det bliver lidt lettere at vurdere spørgsmålet i de tilfælde, hvor der i dag er tvivl”. Den nye vejledning redegør bl.a. for, hvornår virksomheder kan betragtes som konkurrenter om en opgave og derfor skal være særlig opmærksomme på konkurrencereglerne, samt hvornår et fælles bud kan begrænse konkurrencen. Vejledningen har undervejs i skriveprocessen været i åben høring. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af, at Højesteret i november 2019 afgjorde, at det såkaldte vejstribekonsortium var ulovligt. Dommen var på linje med, hvad både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet afgjorde i sagen. I den kommende tid vil vejledningen blive fulgt op med en engelsk udgave af vejledningen, samt en ”pixi”-udgave, som i kort form beskriver hovedresultaterne i vejledningen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer i øvrigt brancheforeninger og andre interesserede til at kontakte styrelsen, såfremt de ønsker vejledningen uddybet, fx ved et gå hjem-møde eller lignende. Vejledningen er godkendt af Konkurrencerådet og erstatter ”Vejledning om konsortier i forhold til konkurrenceloven”. Læs vejledningen ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” her. Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  

Danmarks største havvindmøllepark bliver nu sendt i udbud

Den ambitiøse udbygning af havvind fortsætter med den hidtil største havvindmøllepark i danske farvande, når havvindmølleparken Thor nu sendes i udbud. Når havvindmølleparken står klar i 2027, vil den kunne levere strøm til omkring 800.000 danske husstande. Nu kan interesserede selskaber byde på at bygge Danmarks største havvindmøllepark, når udbudsprocessen for Thor Havvindmøllepark nu skydes i gang. Thor er en af de i alt tre parker, som blev aftalt i energiaftalen fra 2018. Den bliver på mellem 800 MW og 1 GW og bliver placeret i Vesterhavet 20 km ude for kysten ved Thorsminde. ”Regeringen investerer i ny grøn teknologi, blandt andet CCS- og PtX-teknologi, for at nå vores ambitiøse klimamålsætninger. Det er dog samtidig meget vigtigt fortsat at udvikle den danske vindenergi, hvor vi er et globalt foregangsland. Udbygningen af havvind er helt centralt i regeringens ambition om 70 procents reduktioner af CO2-udledningen i 2030, og med udbuddet af Thor Havvindmøllepark tager vi nu endnu et vigtigt skridt videre i den grønne omstilling,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Som noget nyt indgår kabler fra havvindmølleparken ind til land som en del af udbuddet, ligesom byderne på havvindmølleparken har mulighed for selv at vælge kapaciteten på parken, så længe den er mellem 800 og 1.000 MW. Det vil gøre den samlede løsning så billig som muligt, fordi byderne får mulighed for at optimere dimensionerne for både kablerne til land og havvindmølleparkens kapacitet. Thor Havvindmøllepark forventes at stå færdig i 2027. Om Thor Vindmøllepark Thor Havvindmøllepark er den første af de tre havvindmølleparker, der blev besluttet i Energiaftalen fra 2018 Thor Havvindmøllepark bliver Danmarks hidtil største og skal ligge i Nordsøen, minimum 20 km fra kysten. Som noget nyt udbydes parken med en fleksibilitet

Benyt sommerferien til at lære mere om byggematerialers klimaaftryk

PRESSEMEDDELELSE Benyt sommerferien til at lære mere om byggematerialers klimaaftryk Hvis du, ligesom som os, interesserer dig for bæredygtigt byggeri, kan du benytte sommerferien til at lære mere om byggematerialers klimaaftryk. Vi har lavet en podcast på fem afsnit, hvor vi stiller skarpt på problemet. Danmark har forpligtet sig på Paris-aftalens mål om at være klimaneutralt i 2050. Byggesektoren spiller en afgørende rolle, hvis Danmark skal komme i mål. Ifølge FNs miljøorganisation UNEP står byggeriet nemlig for 39 % af det globale udslip af drivhusgasser. 28 % stammer fra driften af alle bygninger, og 11 % kommer fra byggematerialerne. Dog er energiforbruget i nybyggerier i dag så lavt, at energiforbruget og klimabelastningen fra byggematerialer oftest er større end fra driften af bygningen i hele dens levetid. Der er derfor brug for en styrket indsats mod indlejret energi i byggematerialer, hvis vi som sektor for alvor skal bidrage til den grønne omstilling i vores samfund. Fx. anslår forskere fra DTU, at cementproduktionen alene står for 5 % af verdens samlede udslip, hvilket industrien også adressere. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), NCC og Danske Byggecentre har på baggrund af dette og andre materialers aftryk derfor produceret tre podcast, som skal gøre os klogere på problemet – men også på løsningen. ”Hos Danske Byggecentre tager vi klimadagsordenen alvorligt og håber, at podcastserien kan hjælpe med at sprede budskabet om byggematerialers klimaaftryk. Byggeriet spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, og her er særligt byggematerialernes klimaaftryk en vigtig brik i arbejdet. Derfor har vi lanceret en podcastserie, så folk i byggebranchen kan få en hurtig og forståelig indsigt i problemstillingen,” siger Adm. direktør Palle Thomsen. Podcasten kan findes på vores hjemmeside eller via linket her Yderligere information: Adm.

BYGGERI’20 udskydes på grund af coronavirus

De danske sundhedsmyndigheder har i dag offentliggjort vejledninger om tiltag mod coronavirus. På baggrund af disse opfordrer regeringen med statsministeren i spidsen på et pressemøde ’… opfordrer på det kraftigste arrangører til at udskyde eller aflyse arrangementer med flere end 1.000 deltagere”. Statsministeren ’forventer at retningslinjerne bliver fulgt’. Danske Byggecentre følger som altid sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger og har besluttet i denne force majeure-situation at udskyde BYGGERI’20 ind til videre. ”Vores første prioritet er messe-deltagernes helbred og sikkerhed. Derfor udskyder vi messen nu. Vi beklager meget den ulejlighed det måtte forårsage medlemmer, deltagere samt udstillere til BYGGERI´20. Vi er meget kede af situationen, vi ved hvor stor en indsats og stort et arbejde alle lægger i at blive klar, ” siger adm. direktør Palle Thomsen. Det kan ikke på nuværende tidspunkt oplyses, hvornår messen afholdes, men alle vil naturligvis blive holdt tæt orienteret.Y

Her er de nominerede til Byggeriets Klimapriser

Klima og miljø har aldrig stået højere på dagsordenen, og det afspejles i mængden af innovation og antallet af nominerede til Byggeriets Klima-, Energi-, Miljø- og Arbejdsmiljøpris, der uddeles den 11. marts i forbindelse med BYGGERI’20 i MESSE C, Fredericia. Køreplader produceret af 98 pct. havplast, kliktag med integrerede solceller, støjdæmpende klinger til skæring af beton samt 18 andre byggematerialer, løsninger og strategier er i år nomineret af Nomineringskomitéen til Byggeriets Klima-, Energi- og Miljø- og den nyindstiftede Arbejdsmiljøpris. Priserne uddeles onsdag den 11. marts kl. 11.30 på BYGGERI’20, der afholdes den 10.-13. marts i MESSE C, Fredericia. ”Feltet af nominerede er stærkere end nogensinde. Det vidner om, at bæredygtigt byggeri og innovative byggematerialer bliver et stadig vigtigere forretningsområde for byggebranchen. Danske virksomheder satser virkelig på miljø- og klimainnovation og har aldrig været bedre til at tænke klima, energi, miljø og arbejdsmiljø ind i deres nye produkter og løsninger. Jeg er ikke i tvivl, at vi kommer til at høre meget mere til de nominerede de kommende år, siger Palle Thomsen, adm. direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre, som arrangerer BYGGERI’20. ”Byggeriets Klimapriser fejrer i år 10 års jubilæum, og vores ambition har siden 2010 været at løfte den grønne omstilling i dansk byggeri. BYGGERI-messen skal være stedet, hvor hele branchen bliver præsenteret for de nyeste bæredygtige produkter og løsninger til kommende byggeopgaver, og Klimapriserne er en hyldest til de virksomheder, der går forrest inden for grøn innovation – til inspiration og gavn for hele byggebranchen” siger Palle Thomsen. I alt 19 virksomheder med 21 forskellige strategier, løsninger og produkter er blevet indstillet af Nomineringskomitéen, som består af 16 repræsentanter fra samtlige af byggeriets parter. Ny pris skal fremme arbejdsmiljøSom et nyt initiativ har BYGGERI-messen i

”Smart affald” og et godt råd fra EU-projektleder kan give lavere varmeregning

En virksomhed og et forsyningsselskab på Sjælland har skabt et lovende samarbejde om et bæredygtigt produkt, der i fremtiden kan give lavere fjernvarmeregninger – med hjælp på rette tid fra et EU-støttet projekt.Et firma havde produktet og et offentligt forsyningsselskab så en mulighed for en besparelse.Men vækstvirksomheden Dansk Celleglas A/S i Slagelse eller Næstved Fjernvarme kendte ikke hinanden. Derfor havde ingen af dem overvejet et muligt samarbejde, før en projektleder fra det EU-regionalfondsstøttede projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling i Næstved førte dem sammen. I Bæredygtig Grøn Byudvikling arbejdes der over en treårig periode, fra januar 2018 til 2020, med støtte fra EU. Et af fokusområderne er blandt andet at skabe nye løsninger og metoder i grønne virksomheder, der kan sænke energiforbruget i Næstved. Det sker via rådgivning og matchmaking mellem relevante parter, og projektleder Anette Moss fra EU-projektet så et oplagt match, da Henrik Dalsø, teknisk direktør i Dansk Celleglas A/S, henvendte sig.Slagelse-virksomheden havde længe været på jagt efter en samarbejdspartner i den offentlige forsyningsvirksomhed til at teste et af virksomhedens affaldsglas-produkter, der havde vist sig at have lovende isolerende egenskaber. Men i praksis var det svært at trænge igennem til et af de store forsyningsselskaber, viste det sig. I stedet blev det til et møde med det noget mindre Næstved Fjernvarme, der forsyner omkring 5.000 husstande med varme i Næstved by. Og det blev begyndelsen til et gennembrud til et helt nyt markedsområde for vækstvirksomheden fra Slagelse: Isolering af fjernvarmeledninger. Fjernvarmedirektør Jens Andersen syntes, at affaldsglas-produktet Durapor lød så lovende, at han på det allerførste møde i oktober 2018 spurgte, hvornår vækstvirksomheden fra Slagelse kunne gå i gang med en test. Med støtte fra Bæredygtig Grøn Byudvikling til Næstved Fjernvarmes timeforbrug lykkedes det at komme i

Positivt med bevarelse af Boligjobordningen

Pressemeddelelse Skatteminister Morten Bødskov har slået fast i et svar til Folketinget, at regeringen ingen planer har om at afskaffe Boligjobordningen. Dette på trods af, at regeringens støttepartier Radikale Venstre, SF og Enhedslisten henover sommeren har skabt uro om Boligjobordningens fremtid. - "Boligjobordningen har levet en omtumlet tilværelse, så den nylige udmelding fra skatteministeren om en bevarelse ser vi meget positivt på hos Danske Byggecentre. Det er nødvendigt med stabilitet omkring ordningen, så vi ikke påvirker folks lyst til at investere i deres bolig i en negativ retning", udtaler Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre. Boligjobordningen hjælper den grønne omstilling Argumentationen fra støttepartierne for at afskaffe boligjobordningen har været, at pengene i stedet skal bruges på ”det grønne område” og ”grønne tiltag”. Det er lige præcis det, som håndværkerfradraget i Boligjobordningen er med til, at hjælpe med den grønne omstilling. I håndværkerfradraget kan man f.eks. få fradrag for udskiftning af vinduer og terrassedøre med glas, isolering af ydervægge, gulv og tag, installation af varmestyringsanlæg samt flere andre tiltag, der er med til at energi-optimere danskernes huse, og dermed reducere CO2 udledningen. Danske Byggecentres anbefalingHos Danske Byggecentre synes vi, at man med fordel kunne se på at forhøje beløbet for håndværksydelser. Som det er i dag kan man få fradrag på op til 6.100 kr. for serviceydelser og 12.200 kroner for håndværksydelser, primært med et grønt sigte. Man kan kun få fradrag for arbejdslønnen, og altså ikke materialerne. Vi ser gerne, at man i første omgang gjorde det muligt at sammenlægge beløbene, så man giver danskerne mulighed for at få et fradrag på 18.300 for håndværksydelser, og dermed et større økonomisk incitament til at lave grønne renoveringer, som f.eks. at energirenovere ens hjem. Vi synes det

Få styr på regler for LED-armaturer

I andet kvartal af 2019 gennemførte Sikkerhedsstyrelsen en indsats, hvor 30 LED-armaturer blev taget ud til dokumentkontrol. Der var fejl i dokumentationen for 18 produkter. Det får nu styrelsen til at genopfriske reglerne for branchen.Der er særlige krav til elprodukter i Danmark og EU. Reglerne er der for at beskytte forbrugerne mod farlige produkter.Derfor er det vigtigt, at fabrikanter, importører og forhandlere kender reglerne og følger dem. Desværre tyder en indsats fra Sikkerhedsstyrelsen på, at det ikke altid er tilfældet.Styrelsen udtog i andet kvartal af 2019 LED-armaturer til dokumentkontrol. I alt blev der valgt 30 produkter ud. For 18 produkters vedkommende var der ikke styr på dokumentationen. Der var særligt tre problemer:1. Virksomhederne kendte ikke deres forpligtelser2. De manglede kendskab til kravene til EU-overensstemmelseserklæringer i forhold til elprodukter som LED-armaturer3. Der fulgte ikke vejledninger og informationer på dansk med produktet Kend dine pligter og hav styr på papirerneUanset hvilket produkt, man sælger, er det en god idé at sætte sig grundigt ind i reglerne for det. For LED-armaturers vedkommende hører de som minimum under EMC- og lavspændingsdirektiverne. Af direktiverne fremgår det, hvilken dokumentation man som fabrikant, importør eller distributør skal sikre, at der er for produktet, og hvilke forpligtelser virksomheden har. Det gælder for alle elprodukter, at de skal CE-mærkes af fabrikanten på baggrund af en EU-overensstemmelseserklæring. I indsatsen med LED-armaturer forvekslede flere Certificate of Conformity med EU-overensstemmelseserklæringen.Certificate of Conformity bliver typisk udstedt af et testhus i forbindelse med, at der bliver lavet en test og -rapport om produktet. Det kan ikke erstatte en EU-overensstemmelseserklæring, men fabrikanten kan henvise til certifikatet i forbindelse med erklæringen. Fabrikanten skal altid skrive under på en EU-overensstemmelseserklæring.Forhandlere, importører og fabrikanter skal desuden sikre sig, at der altid medfølger dansk

Go to Top