For Videncenter for energibesparelser i bygninger stod aktiviteterne i 2015 blandt på indlæg og oplæg over hele landet, messedeltagelse, udvikling af nye værktøjer – og en stor formidlings- og opdateringsindsats i forbindelse med det nye bygningsreglement, BR15. Årsrapporten blev offentliggjort i maj. Læs meget mere om videncenterets arbejde i årsrapporten via dette link.

Videncenter for energibesparelser i bygninger er et selvstændigt center under Energistyrelsen. Centrets opgaver er at bidrage til, at byggeriets parter opnår mere viden om konkrete og praktiske
muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Målet med indsatsen er at medvirke til at realisere flere energibesparelser i bygninger.

De primære målgrupper er håndværkere, entreprenører, installatører, arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører i byggebranchen.

Medlemmerne af det Rådgivende Udvalg  for Videncenter for energibesparelser i bygninger arbejder sammen om det fælles mål at skabe flest mulige energibesparelser inden for nybyggeri og energirenovering i eksisterende byggeri og øge implementeringen af energirenoveringsprojekter.

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger