2019 blev i høj grad formet af klimadebatten og det øgede fokus på at mindske CO2-udledningen. Danske Byggecentre har længe fokuseret på klimadebatten, hvilket vores arbejde i årets løb bevidner, her har vi bl.a. lanceret to værktøjer, der kan understøtte byggebranchens ønske om at bygge mere bæredygtigt.

Vælg bæredygtigt
Undersøgelser viser, at der fortsat er en udbredt mangel på generel viden om bæredygtigt byggeri hos særligt små- og mellemstore håndværksvirksomheder. Derfor har et Branchesamarbejde bestående af Danske Byggecentre, Dansk Byggeri og Smith innovation med støtte fra Grundejernes Investeringsfond arbejdet for at udbrede kendskabet til bæredygtighed og bæredygtige materialer.

Branchesamarbejdet bærer titlen ”Vælg bæredygtigt”, og der er udarbejdet materiale til de udførende håndværkere og kunderådgiverne i de danske byggecentrene, der hver dag rådgiver både professionelle og private kunder. Materialet sikrer viden om bæredygtighed, så der nemmere kan træffes et valg om bæredygtige byggematerialer, når der bygges og renoveres.

Målet med branchesamarbejdet er at tilbyde et konkret svar på den manglende viden om bæredygtighed, som opleves blandt byggebranchens udførende. Hensigten er ikke at sige, at det ene valg er bedre end det andet, når vi taler bæredygtighed eller ikke-bæredygtighed, men derimod at hæve et generelt vidensniveau, så det bliver nemmere at træffe det rette valg på et mere helhedsorienteret grundlag, så bæredygtighed ikke vælges fra baseret på fordomme eller manglende viden.

Bygdok.dk
De danske byggecentre oplever en større og større efterspørgsel på miljøcertificeringer og dokumentation for byggevarers bæredygtighed. De fleste byggevareproducenter har godt styr på deres dokumentation, men til tider kan det være meget tidskrævende at finde den dokumentation, som vores kunder efterspørger.

Derfor lancerede Danske Byggecentre bygdok.dk, hvor rådgivende, udførende og bygherrer kan finde dokumentation om bæredygtige produkter til byggeriet. Udover dokumentation for bæredygtighed åbnes der for adgang til lovpligtig dokumentation som sikkerhedsblade, CE-mærkning og monteringsvejledninger.

Omsætning i byggebranchen
Det går godt i den danske byggebranche og tendensen kan også mærkes i de danske byggecentre. Her er branchens samlede omsætning steget med 3,2 pct. svarende til 627 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år. ”2019 har været et godt år for de danske byggecentre og ser man frem mod 2020, så forventer jeg endnu et flot år, selvom der tales om, at dansk økonomi topper i disse dage” udtaler adm. direktør Palle Thomsen.

Yderligere information:
Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, tlf. 45 80 78 77, pt@bdb.dk