Arbejdsomkostningerne steg 1,2 % i den private sektor i Danmark i første kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Det er noget mindre end den gennemsnitlige stigning på 2,2 % i de 27 EU-medlemslande. Også i USA steg arbejdsomkostningerne i perioden mere end i Danmark, nemlig med 1,7 %. Fra fjerde kvartal 2012 til første kvartal i år er stigningen i arbejdsomkostningerne i Danmark aftaget med 0,1 procentpoint på årsbasis og i USA med 0,2 procentpoint. I de 27 EU-medlems-lande samlet set er årsstigningen i perioden derimod øget med 0,1 procentpoint.

Estland havde højeste stigning, Slovenien laveste

I første kvartal havde Estland den højeste årlige vækst i arbejdsomkostningerne på 7,6 % efterfulgt af Tjekkiet, der havde en vækst på 6,1 % i forhold til samme kvartal 2012. Slovenien og Portugal havde i denne periode derimod et decideret fald i arbejdsomkostningerne på årsbasis. I Slovenien faldt arbejdsomkostningerne i første kvartal således med 1,8 % i forhold til samme kvartal 2012, og i Portugal var arbejdsomkostningerne i første kvartal 0,6 % lavere end i tilsvarende kvartal året før. Der foreligger fortsat ikke tal for Grækenland fra og med fjerde kvartal 2012, men de græske arbejdsomkostninger har uafbrudt været faldende på årsbasis igennem de seneste to år. Senest faldt de græske arbejdsomkostninger på årsbasis i tredje kvartal 2012 således med 8,2 % i forhold til samme kvartal 2011.

Markant højere stigning i Tyskland end i Danmark

Tyskland, Sverige og UK er iblandt de lande, som Danmark har den største samhandel med. I alle tre lande var væksten i arbejdsomkostningerne på årsbasis i første kvartal fortsat højere end i Danmark. Det gælder især Tyskland, hvor stigningen i arbejdsomkostningerne i første kvartal tiltog markant med hele 1,1 procentpoint i forhold til det foregående kvartal og således i første kvartal nåede op på en stigning på 4,3 % på årsbasis. I Sverige steg arbejdsomkostningerne med 1,7 % i samme periode, hvilket dog svarer til at stigningstakten er aftaget markant med 2,1 procentpoint i forhold til fjerde kvartal 2012. I UK udgjorde stigningen i arbejdsomkostningerne på årsbasis 1,6 % i første kvartal, hvilket er uændret i forhold til årsstigningen for fjerde kvartal 2012.

Løn og andre omkostninger

Arbejdsomkostningerne, som udregnes pr. time, består af løn, pensionsopsparinger og øvrige arbejdsomkostninger som fx bidrag til offentlige kasser, uddannelsesomkostninger, frivillige personaleomkostninger mv. Lønnen omfatter i modsætning til opgørelsen i de nationale lønindeks også de uregelmæssige betalinger, såsom akkord- og bonusbetalinger samt efterreguleringer mv., som kan bevirke udsving i udviklingen.

Kilde: Danmarks Statistik