Mandag den 20. november betaler landets mange selskaber, fonde og foreninger anden rate af deres acontoskat for 2017. Mange benytter også lejligheden til at indbetale frivillig acontoskat for at undgå restskat.

Sidste år blev der sammen med anden rate af acontoskatten indbetalt frivillig acontoskat med hele 28,0 mia. kr. Det svarede til 77 % af de samlede frivillige indbetalinger for 2016.

Hvorvidt frivillig indbetaling kan betale sig, beror på forholdet mellem selskabets lånerente henholdsvis placeringsrente og det restskattetillæg, som skal betales, hvis skatten først betales til næste år. Størrelsen af tillægget fastsættes i næste måned, men udgjorde 3,4 % for 2016.

Selskaberne kan frit vælge, om de vil foretage frivillig indbetaling nu, eller om de vil vente til den 1/2 2018, som er sidste frist for frivillig indbetaling for 2017. Indbetalinger til den tid vil dog skulle suppleres med et rentetillæg, som sidste år udgjorde 0,7 %.

Du kan læse mere om acontoskat for selskaber her.

Ovenstående artikel er hentet fra BDOs Depechen, der er deres elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Du kan tilmelde dig her.

Kilde: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab