Regeringen ønsker større klarhed om tildeling af udbudte opgaver og har netop sendt et lovforslag om ændring af udbudsloven i høring. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har bidraget med det lovforberedende arbejde.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har sendt et forslag til ændring af udbudsloven i høring. Forslaget indeholder blandt andet to nye pligter for ordregivere:

  • Pligt til at fastlægge og beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet.
  • Pligt til at adskille vurderingen af kvaliteten af indkomne tilbud fra vurderingen af pris ved større bygge- og anlægskontrakter.

Med forslaget om pligt til at fastlægge og beskrive evalueringsmodellen i udbudsmaterialet vil regeringen bringe retstilstanden i overensstemmelse med udbudslovens hensigt.

Det sker efter, at Klagenævnet for Udbud i august 2017 i en principiel sag afgjorde, at ordregivere kunne undlade at offentliggøre alle dele af evalueringsmetoden i deres udbudsmateriale. Afgørelsen handlede om et udbud fra Region Midtjylland af anæstesiapparater og -monitorer.

Lovforslaget sendes nu i høring og ventes fremsat i Folketinget inden udgangen af 2018.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen